barnevern
Velkommen til min hjemmeside !
Willkommen, Bienvenu, Welcome !
                                        Marianne Haslev Skånland

barnevern Skanland CPS child protection kritikk


Oppdateringer / Updates


Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
Av familien-er-samlet
4 oktober 2018

Olav Terje Bergo:
A Bollywood lesson for Norway on humanity
31 October 2023

Olav Terje Bergo:
Indisk lekse i humanitet
1 februar 2024

familien-er-samlet (the-family-is-together):
Flight, exile and taking chances
11 November 2020

familien-er-samlet:
Flukt, eksil og sjanser
11 november 2020

Hva er galt med barnevernet?
Av familien-er-samlet
31 desember 2017

Home schooling as a diagnosis?
By Marta Straume
4 June 2024

Heimeundervisning som diagnose?
Av Marta Straume
30 mai 2024

Marianne Haslev Skånland:
Om Stortingets behandling av barnevernsspørsmål i 1995-96
8 februar 2024

Marianne Haslev Skånland:
Norwegian non-humans again
Stavanger CPS (Barnevernet) – The India case – and now a Bollywood film
22 March 2023

Marianne Haslev Skånland:
Norske ikke-mennesker
Stavanger barnevern, India-saken, og nå en Bollywood-film
15 mars 2023

Marianne Haslev Skånland:
The Child Protection Service (CPS) – unfortunately the cause of grievous harm
Part 1: First encounters with the system and the court procedures

24 September 2012

Marianne Haslev Skånland:
The Child Protection Service (CPS) – unfortunately the cause of grievous harm
Part 2: Content, dimensions, causes and mechanisms of CPS activities
16 March 2012

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
1: Møte med systemet og rettsbehandlingen
01.12.2006

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet

01.12.2006

Sak om drapet på Birgitte Tengs i 1997/98 og i 2022
Av  Marianne Haslev Skånland
12 november 2022

Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
Av Marianne Haslev Skånland
10 november 2019 / 9 juli 2020

Arne Seland:
A recipe for disaster
10 May 2016

Arne Seland:
En oppskrift på katastrofe
10 mai 2016

Marianne Haslev Skånland:
Nye forslag om 'ordninger' for barnevernsjuss, og advokaters
meninger om dem

5 september 2015

Om betroelser til barnevern og sakkyndige
Av familien-er-samlet
13 november 2017

Lene Olsen:
Situasjonen i Horten barnevern er dypt foruroligende
5 oktober 2022

Barnevern – fag eller balansekunst?
Av Kari Bjørnaas
14 mars 2020

Fosterbarn som blir sårbare og får reaksjoner
av Marianne Haslev Skånland
17 januar 2014

Olav Terje Bergo:
The stubborn blindness of the defenders of Barnevernet
2 March 2019

Olav Terje Bergo:
Selvpålagt blindhet hos tre barnevernsforsvarere
20 februar 2019

Rettsløs og liten
Av Sigrunn Braatlund
31 mai 2024

Er barnet mitt samfunnets eiendom?
Av Sigrunn Braatlund
30 mai 2024

Olav Terje Bergo:
How is it possible?
21 May 2024

Hvordan er det mulig?
Av Olav Terje Bergo
21 mai 2024

Det tragikomiske barnevernsparadokset
Av familien-er-samlet
Med kommentar av Marianne Haslev Skånland
30 mars 2017

Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
6 mars 2020

The Norwegian state's interpretation of the ECtHR judgments about our child protection Barnevernet
By Marianne Haslev Skånland
9 March 2020

Hvem skal gripe inn når tilsynsmyndighetene ikke gjør det?
Av Bente Ohnstad og Mette Sønderskov
16 desember 2020

Olav Terje Bergo:
Hvem skal man lytte til?
26 mars 2019

Menneskerettigheter og barnevern
Av Kari Bjørnaas
12 mars 2020

Marianne Haslev Skånland, med et tillegg av Bjørn Bjøro:
Moss barnevern – godt eller dårlig?
6 mai 2024

Marianne Haslev Skånland:
Nei, fosterforeldre har ingen unnskyldning
28 januar 2014

Arnfinn Wiksaas:
Det er lukrativt!
11 desember 2016

Terje Jektvik:
Hvorfor er barnevernsjefen i Ringsaker skeptisk til nye forslag som kan bedre barns rettigheter?
3 mai 2024

Marius Reikerås:
Om døden i barnevernet
3 mai 2024

Marianne Haslev Skånland:
Forskjell på egne barn og stebarn ?
7 august 2015

Else Sommer:
On foster children
23 July 2013

Else Sommer:
Om fosterbørn
5. februar 2008 / 23. juli 2013

Statens barn – Barnevernet har skapt et fryktens samfunn
Av Jan Pedersen, Søgne
27 november 2017

Tautrekking om barnevern i to kommuner i Rogaland
Av Bjørn Bjøro
23 mars 2024

Høyre-ordfører mot Høyre-ordfører
Skal det offentlige bruke 'foreldelse' som argument i barnevernssaker?
Av Bjørn Bjøro
21 mars 2024

Jan Myhre:
Familiebånd
14 april 2023

Marianne Haslev Skånland:
Borte fra mor og far
19. november 2010 / 18. november 2005

Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
Fallitt for barneverns-psykologiens 'tilknytnings'fantasier

Av Marianne Haslev Skånland
7 juni 2013

Marianne Haslev Skånland:
Betaling til fosterhjem
13 november 2014


Marianne Haslev Skånland:
Sex i beredskapshjem - ikke så uventet
28 april 2014

Marianne Haslev Skånland:
Praktisk hjelp, husmorvikar, kommunenes og barnevernets oppførsel
17 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Human rights in Norway – as low as they can go
July 2004

Menneskerettigheter i Norge – på bånn
Av Marianne Haslev Skånland
Juli 2004

The Norwegian child protection agency Barnevernet's use of duress and force against children
By Marianne Haslev Skånland
24 November 2016

Barnevernets bruk av tvang og makt mot barn
Av Marianne Haslev Skånland
22 november 2016

Årsaker til krisen i barnevernet
Av Erik Bryn Tvedt, advokat
17 januar 2020

Marianne Haslev Skånland:
Stadig kan tidligere barnevernsofre få erstatning
– mens nye kasus skapes

19 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Erstatning til familie etter løgn fra leger, sykehus og barnevern
Nyhetsinnslag fra 1996, kommentar fra 2013

23. april 2013

Rapport og artikler om barnevernet i Samnanger
Ved Marianne Haslev Skånland
Oppdatert per 28 mai, 13 juni 2020 og sist 4 september 2020

Marianne Haslev Skånland:
Endelig – en nesestyver for statens kadaverdisiplin
29. mai 2009

Barnevern eller hensynet til barnets beste?
Av Sverre Kvilhaug
7 februar 2024

6 år som flyktninger, og et lite blikk på Norge
Av familien-er-samlet
12 november 2019

Så har vi feiret jul igjen her i "Ytre Mongolia"
Av familien-er-samlet
1 januar 2020

Den horrible Bjugn-saken
Samlemappe 1993 – 2006

Reindrift og barnevern
Av Ole Henriksen
12 mars 2023

Norske media mestrer ikke barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
30 mai 2023

Voldelige ungdommer og skolenes ansvar
Av Marianne Haslev Skånland
22 april 2019

Er Barnevernet hva vi tror?
Av Svein Otto Nilsen
24 februar 2024

Trondheim kommune følger ikke vedtak om barnevernet
Av Svein Otto Nilsen
6 desember 2020

Marianne Haslev Skånland:
Politisk program for barnevern på lokalplan
4. utgave 10. mars 2012

Hva skal du gjøre?
Av Lars-Toralf Storstrand
14 oktober 2017

Dyrt og dårlig barnevern i Stavanger
Bollywood-filmen om barnevernet i Stavanger treffer en kjerne
Av Bjørn Bjøro
2 mai 2023

Some comments to a speech by Norway's former ambassador to the Czech Republic Siri Sletner
at a seminar about Norwegian child protection, 22 October 2018
By Marianne Haslev Skånland
with a comment by Czech politician Petr Mach included
14 December 2018

Confused politicians?
by Marianne Haslev Skånland
9 February 2016

Marianne Haslev Skånland:
Forfjamsete politikere?
8 februar 2016

Fosterforeldres egne barn blir ikke sjelden sjalu –
en helt naturlig reaksjon

av Marianne Haslev Skånland
19 januar 2014

Det som sitter i veggene!
Av Olav Terje Bergo
6 juni 2023

Marianne Haslev Skånland:
Når media løper barnevernets ærend
15.04.04

Marianne Haslev Skånland:
Statistics and generalisations about the CPS Barnevernet
21 October 2018

Marianne Haslev Skånland:
Myndighetenes statistikker og generaliseringer om barnevern
19 oktober 2018

Bravo for en retoriker som karakteriserer det å nekte å gå inn i enkeltsaker
Av Marianne Haslev Skånland
3 september 2017

Pågående menneskerettighetsbrudd i barnevernet
Av Venil Katharina Thiis
15 april 2023

Barnevernet – hva må gjøres og hva ikke?
Av Marianne Haslev Skånland
14 august 2023

Marianne Haslev Skånland:
Nye utviklinger i Norge, og andre lands
begynnende aksjoner mot vestlig barnevern

30. november 2012

Barn blir skadet når barnevern og domstoler opptrer som bøller
Av Olav Terje Bergo
22 mai 2023

Tør ikke barnevernet si hvorfor, mon tro?
Av Ove Dag Knarvik
2 juli 2023

Marianne Haslev Skånland:
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
Desember 2007

Marianne Haslev Skånland:
Is biological kinship irrelevant for the life of human beings?
11 March 2012

Bygger vi menneskeverd, bygger vi fred
Av Ranveig Røtterud
17 august 2021

Marianne Haslev Skånland:
Kost og losji i fengselet
16 desember 2022 / 26 januar 1995

Valget 2023 – Et svakt parti for barnevernsofre:
Industri- og Næringspartiet (INP)
Av Marianne Haslev Skånland
2 september 2023

Hva skal en sentralbank gjøre?
Min barnlige oppfatning av økonomi
Av Marianne Haslev Skånland
10 januar 2024

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (4)
Karen Hassel, psykolog, adopsjonsekspert, redaktør av barnevernets prosjekter

14 januar 2019

Marianne Haslev Skånland:
Some professional child experts (4)
Karen Hassel, psychologist, adoption expert, editor of the CPS Barnevernet's projects

13 January 2019

Kyung Sook Jung:
Jeg vil ha min adopsjon opphevet
29 oktober 2020

Adoptivbarn sørger også over tapt opprinnelsesfamilie
Av Claudia Yaneth Ramirez
22 april 2023

Marianne Haslev Skanland:
Agatha Christie's dark understanding of adoption
1 edition 2 April 2018, 3 edition 10 January 2024

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
12 mars 2020, oppdatert per 12 september 2023

Convictions of Norway in the European Court of Human Rights (ECtHR) in cases concerning child protection (Barnevern)
Recorded by Marianne Haslev Skånland
12 March 2020, updated on 12 September 2023

Sverre Kvilhaug:
Hensynet til barnets beste i barnevernsaker i lys av forskningsbasert kunnskap
2006 / 6 oktober 2022

Marius Reikeras:
Trude Lobben brings the case back to the Court, to examine new violations
5 November 2022

Yngve Nedrebø:
De tungnemme?
13 februar 2020

Anita Skippervik og Yngve Nedrebø:
Barn, barnevern og åpenhet
29 februar 2020

Marianne Haslev Skånland:
Hjelper barnevernet fattige familier?
21 september 2011

Marianne Haslev Skånland:
Utredning om redaktøransvar og straffelovgivning
18. juni 2011

Ytringsfrihet: Georg Apenes og William Shakespeare
Av Marianne Haslev Skånland – "Shakespeare-oversetter"
13.05.04

Marianne Haslev Skånland:
"Rights" for children – what is the result?
1 February 2016

Marianne Haslev Skånland:
Andre nasjoner mere familiekjære?
10. april 2010

Marianne Haslev Skånland:
About the song "Summer night by the fjord" ('Sommernatt ved fjorden')
14 February 2012

Marianne Haslev Skånland:
Tvungen støy for alle
21.03.1992 / 11.10.2013

Bjørg Ødegård:
Vi barnevernsofre og våre liv
17 juni 2021

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern i gåseøyne
23.07.2009 / 21.02.2013

Ragna Heffermehl:
Et juleønske
18 desember 2016

Ragna Heffermehl:
A Christmas wish
3 December 2016

Elefanten
Om en som er fjernet fra sin opprindelse – og som lengter

Av Marianne Haslev Skånland
6 desember 2010

Marianne Haslev Skånland:
The elephant
Someone who has been torn from its roots - and is sick with longing

February 25, 2012

Juleønsker fra Ragna Heffermehl
Av Øistein Schjønsby
12 desember 2017

Julens utskeielser
Av Jan Pedersen
23 desember 2017

Marianne Haslev Skånland:
Nå til jul  /  At Christmas
21 desember 2019 / 21 December 2019

Yra Våge:
Jula og barnevern
Jul – den store hyggen som gjør så vondt

23 desember 2016

Marita Eriksen:
Til dem som føler seg tomme etter julaften
28 desember 2021

Hva kan de folkevalgte gjøre med barnevernet?
Av Olav Terje Bergo
10 oktober 2022

Olav Terje Bergo:
What can elected politicians in Norway do about our child protection system Barnevernet?
13 October 2022

Kristelige skolefolk forført av barnevernet?
Av familien-er-samlet
20 april 2017

Åse Hellenes Rødøy:
To møter med norsk barnevern
Oktober 2003 / 6 april 2017

Vi trenger et barnevern som – –
Av Per Olav Tjernes
15 august 2023

Gunnar Sveen:
Sakkyndige psykologer
12 juni 2019

Marianne Haslev Skånland:
Do psycho-babblers learn anything?
09.05.98 and 28.10.06

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
20 februar 2017

Marita Eriksen:
Har vi egentlig realitetsbehandling i barnevernssakene?
14 august 2021

Marianne Haslev Skånland:
Psykologiske forutsigelser og ABB's barndom
14. oktober 2011

Verdig liv uten statlig inngripen
Av Marita Moltu og Roy Magne Kanestrøm
21 juli 2021

Marianne Haslev Skånland:
England – the authorities favour express speed in adopting children
away from parents

4 December 2014

Marianne Haslev Skånland:
England - myndighetene foretrekker lyntogsfart til bortadoptering
4 desember 2014

Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd
Av Marianne Haslev Skånland
9 november 2017

Marianne Haslev Skånland:
How Norwegian experts came to reject biological kinship as relevant in child welfare policy
13 October 2017

Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA – 2
(utvidet versjon)

Av Marianne Haslev Skånland
10 juli 2021

Hillary and Bill Clinton – zealous promoters of forced adoptions in the USA
By Marianne Haslev Skånland
23 November 2020; last updated, with addition, 6 July 2021

Barnevernskandalen, EMD og Høyesterett
Av Rolf Brennskag
3 februar 2021

Marius Reikerås:
Trude Lobben tar saken tilbake til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD), for granskning av nye krenkelser
12 november 2022

Skole og oppdragelse
og
Pedagoger og foreldre
Av Marianne Haslev Skånland
7 november 1995 – 22 april 2019

Norsk Lærerlags holdning til barneoppdragelse
Av Marianne Haslev Skånland
Desember 2001 / 22 april 2019

Marianne Haslev Skånland:
École et éducation
Enseignants et parents
1995

Barnefängelser? I Sverige?
Av Siv Westerberg
28 desember 2018 (1995, oktober 1998, 11 oktober 2006)

Child Prisons? In Sweden?
By Siv Westerberg
28 December 2018 (1995 - October 1998 - 4 October 2006)

Siv Westerberg:
Des prisons pour enfants? En Suède?
1995

Olav Terje Bergo:
Hvor mye må barn i Bergen tåle?
4 oktober 2022

Marius Reikerås:
Inngrep i menneskerettene, ikke "tiltak"
21 desember 2020

Prison and foster home – this is what the system is like
By Marianne Haslev Skånland
19 January 2017

Fengsel og fosterhjem – slik er systemet
Av Marianne Haslev Skånland
27 desember 2015 / 18 januar 2017

Identifikasjonen av Olof Palmes drapsmann
Vitnespsykologisk analyse av Astrid Holgerson
Forord og kommentar av Marianne Haslev Skånland
Oktober 2001
Tillegg 4 – 8 april 2018

Siv Westerberg:
Norway and Sweden – where inhuman rights prevail
11 November 2017 (7 May 2012)

Marianne Haslev Skånland:
Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med
barnevern

august 2011 (desember 2000, juni 2007)

Enstemmige dommer fra Strasbourg feller Norge i 9 barnevernssaker
Av Marianne Haslev Skånland
13 september 2023

Nils Morten Udgaard:
Norge og det "sivile samfunn"
10 november 2016

Nils Morten Udgaard:
Norway and 'civil society'
13 November 2016

Morten Wold:
Innlegg i stortingsdebatt om barnevern 14 november 2019, Sak 1
8 januar 2020

Hålogaland lagmannsrett med dom mot Senja kommune i en barnevernssak
Av Ole Henriksen
11 juni 2023

Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov
Av Venil Katharina Thiis
29 mai 2021

Oversendelsesbrev til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov
Av Venil Katharina Thiis og Gro Hillestad Thune
29 mai 2021

Strenge vilkår for å melde til barnevernet
Av Bente Ohnstad
22 mars 2019

Bente Ohnstad:
Strict conditions for sending notices of concern to the CPS Barnevernet
2 May 2019

Fersk dom i Strasbourg mot Italia – har ikke sørget for samvær mellom far og barn
Av Marianne Haslev Skånland
11 september 2023, revidert 22 oktober 2023

Valget 2023 – Personstemmer
En bra mulighet for barnevernsofre og barnevernskritikere
Av Marianne Haslev Skånland
4 september 2023

Valg høsten 2023  –  Liste over noen artikler om barnevernsspørsmål publisert ved tidligere valg
v/ Marianne Haslev Skånland
1 august 2023

Svein Otto Nilsen (Pensjonistpartiet):
Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
15 januar 2020

Barnevernet – the CPS – equals merciless Norwegians
By Arne Jarl Hatlem
29 July 2018

Barnevernet – nådeløse nordmenn
Av Arne Jarl Hatlem
18 juli 2018

Alvheim's ten commandments to people in touch with Barnevernet /
Alvheims ti bud – til dem som kommer i barnevernets søkelys
11 October 2022

Hva skal en politiker være?
Av Marianne Haslev Skånland
11 august 2019

Stopp privatiseringen av barnevernet!
Av Tonje Omdahl
22 juni 2023

It is indefensible that the CPS Barnevernet abuses its power and mobilises the police against defenceless children
By Tonje Omdahl
11 June 2021

Bjørn Bjøro:
Politisk ansvar for barnevernet
19 oktober 2022

Else Sommer:
Hjelpetiltag
29. januar 2008 / 22. juli 2013

Else Sommer:
Assistance to families
13 August 2013

Knusende nederlag for Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD)
Av Bjørn Bjøro
15 september 2019

Rørleggere, røntgensveisere og barnevernsarbeidere
Av Leif Helge Bakke
6 april 2021

Tanker i natten på årets lyseste dag
Av Anita Skippervik
Sankthansaften 23 juni 2020

Barnevernsaken fra Stavanger kan ha hatt rasistiske innslag
Av Bjørn Bjøro
27 juni 2023

The case of two Indian children taken into care in Stavanger, Norway may have had a racial element
By Bjorn Bjoro
27 June 2023

På kino: Bollywood-filmen "Mrs Chatterjee vs Norway"
Kommentarer av flere
31 mars 2023

At the movies: The Bollywood film "Mrs Chatterjee vs Norway"
Some comments by viewers
7 May 2023

Were cultural differences the cause of the India/Stavanger child protecion case, in the same way as the Bollywood film relates the story?
By Marianne Haslev Skånland
20 April 2023

Skyldtes barnevernssaken India/Stavanger kulturforskjeller, slik det fremstilles i Bollywood-filmen?
Av Marianne Haslev Skånland
24 april 2023

Iranske islamister, og norsk barnevern med samme teknikk
Av Marianne Haslev Skånland
9 januar 2023

Iranian Islamists, and the Norwegian child protection Barnevernet with the same technique
By Marianne Haslev Skånland
11 January 2023

familien-er-samlet:
3 years away from Norway
29 June 2016

familien-er-samlet:
3 år borte fra Norge
29 juni 2016

familien-er-samlet:
5 år som flyktninger
30 august 2018

familien-er-samlet (the-family-is-together):
5 years as refugees
30 August 2018

Marianne Haslev Skånland:
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
3 august 2021

Anita Skippervik:
Valget er i gang – kortversjon av partiprogrammene om barnevern
8 september 2021

Valget 2021 – Barnevernet og stortingspartiene. Hva gjør de?
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Stortingspartiene 1
Venstre, Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rødt

8 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Stortingspartiene 2
Høyre, Kristelig Folkeparti (KrF)

9 / 13 september 2021

Norwegian Pentecostalists: Our child protection is so good!
by Marianne Haslev Skånland
13 January 2016

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Stortingspartiene 3
Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV)

9 / 11 september 2021

En rødgrønn regjering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig
Av Olav Terje Bergo
6 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – FrP har fjernet seg fullstendig fra barnevernsofrenes behov
4 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget 2021 – Partiet Demokratene er blitt problematisk for barnevernsofre
1 september 2021

Valget i 2021 – To bra partier for barnevernsofre:
Partiet De Kristne og Liberalistene
Av Marianne Haslev Skånland
13 august 2021

Valget 2021 – PDKs store innsats for barnevernsreform
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2021

Avvik og klager frå innbyggjarane skal takast på største alvor
Av Jan G. Skrivervik
20 juni 2023

Olav Terje Bergo:
Trollet og trollsplinten
22 desember 2020, oppdatert 6 januar 2021

Landsomfattende støtte i barnevernssaken
Av Bjørn Bjøro
9 juni 2020

The Norwegian child protection service Barnevernet – a service which renders help or wields power?
By Ingebjørg Jakobsen
12 June 2023

Barnevernet - hjelpeinstans eller ond maktutøver?
Av Ingebjørg Jakobsen
26 mars 2023

Når samvittigheten tynger
Av Ole Henriksen
10 juni 2023

Norge har kjørt seg ut med sine lovlige og ulovlige barnevernsordninger
Av Marianne Haslev Skånland
15 oktober 2022

Marianne Haslev Skånland:
Skaden ved adskillelse oversett av fagperson Steinkopf
25 november 2014

Freedom of expression in Barnevern cases
Speech at the demonstration in Oslo on 16 April 2016

By Marianne Haslev Skånland
16 April 2016

Ytringsfrihet i barnevernssaker
Appell ved demonstrasjonen i Oslo 16 april 2016

Av Marianne Haslev Skånland
16 april 2016

Bjørg Ødegård:
Kan et blindt barnevern lede våre barn?
31 desember 2020

Menneskerettsjurister: Bryr seg ikke om barnas rett
Av Olav Terje Bergo
27 februar 2020

Ville barna våre ha samvær med familien da de var under barnevernets omsorg?
Av Beate Kvammen
21 november 2020

Tonje Omdahl:
Hvorfor skal en 20 år gammel aktivist bli dømt for ytringer som åpenbart ikke er i strid med loven?
12 mai 2023

Marius Reikerås:
Klage over innsynsnekt
12 mai 2023

Marius Reikerås:
Opphevelse av omsorgsovertakelse
12 mai 2023

The illusion that all is well in the end
By Majoran Vivekananthan
5 May 2023

Bollywood-filmen bør være en vekker for vår hvite selvgodhet
Av Bjørn Bjøro
24 april 2023

The Bollywood film should wake us up from our white self-satisfaction
By Bjorn Bjoro
20 April 2023

Bollywood og norsk barnevern
Av Erik Bryn Tvedt
18 mars 2023

Marianne Haslev Skånland:
Polanski on the separation and abuse during the war
30 March 2014

Marianne Haslev Skånland:
Polanski om adskillelsen og overgrepene under krigen
2 mai 2008

Anita Skippervik:
Kortversjon av historikken til det norske barnevernet
17 februar 2021

Åpenhet er eneste medisin som fremmer rettssikkerhet
Av Olav Terje Bergo
22 februar 2019

Vlad Gladkikh:
My email to the Norwegian Government
1 April 2012

Marius Reikerås:
Når VG kritiserer Rune Fardal for eksponering av barn
28 oktober 2022

Marianne Haslev Skånland:
The iron hand that rocks the cradle
30 January 2012

Marianne Haslev Skånland:
Jernhånden som styrer vuggen
19 mars 2023

Om Samnanger kommunes pressemelding i anledning av forlik av erstatningssak
Edvin Bolstad: Eg vart sjokkert
Kristine Bolstad:
Skal eg si takk?
10 mars 2023

Yngve Nedrebø:
Etterlever Faktisk.no kravene til faktaforståelse, dokumentasjon og vilkårslogikk?
5 mars 2023

Et pågående menneskerettighetsbrudd!
Av Anne Godding
20 mars 2023

Hun bør beklage alvorligere ting også
Av Ole Henriksen
30 mars 2023

Lovande rapport frå Barnevernsutvalet
Av Knut Inge Røen
27 mars 2023

Ove Dag Knarvik:
Barnevernets fatale vedtak
19 mars 2018

Marianne Haslev Skånland:
Good news in India for the children in the Bhattacharya case
10 January 2013

Norwegian "child protection service" and the children's uncle
(The India/Stavanger case)
by Marianne Haslev Skånland
February 11, 2012

Noen tråder på Forum Redd Våre Barn som angår saken til Sagarika Chakraborti, den indiske moren, den saken som det nå er kommet en film om:
Indiske barn konfiskert – Såkalt barnevern ignorerer ambassade
(24 desember 2011 – 7 november 2015, 18 sider med posteringer)
Forøvrig: Det ovale bildet over seksjonen "Internasjonale konflikter og skade på Norges renommé", bare et lite stykket ned fra toppen på Forum Redd Våre Barn:
http://89.162.124.187/forum/ (som heldigvis er lesbart igjen), viser indere i Kolkata som demonstrerer mot det norske barnevernets konfiskering av nettopp disse to barna. Den demonstrasjonen var tidlig i 2012. Omtrent 6000 mennesker deltok. Her er flere bilder.

Bilder fra demonstrasjoner mot norsk barnevern både i New Delhi og i Kolkata 31 januar 2016: "Norway stop destroying families". Demonstrasjonen var i anledning til barnevernets handlinger mot den norsk-rumenske familien Bodnariu. Sagarika deltok aktivt; hun visste jo hva norsk barnevern er. De tre bildene nederst til høyre (på noen datamaskiner må man manipulere litt med størrelsen for å få dem frem) viser Sagarika og hennes to barn. Det går fint med barna etter at de fikk komme tilbake til henne. 
Mer om demonstrasjonene

Norwegian CPS still keeps the Indian children isolated from their family
(February 2012)

En ny sak hvor et indisk barn, Aryan, er tatt
(desember 2016)

Marianne Haslev Skanland:
The curious case of 'child protection' in Norway
20 April 2012

Kristen leder i India støtter kampen for Bodnariu-familien og andre bv-ofre
Dr John Dayal for Anti-Barnevernet / Pro-Bodnariu Global Protest 16 April 2016

16 april 2016

Marianne Haslev Skånland:
Norwegian CPS attacks an Indian family
The Bhattacharya case in Stavanger
January 27 - February 1, 2012

Suranya Aiyar:
Understanding and Responding to Child Confiscation by Social Service Agencies
20 September 2017 (9 May 2012)

Mani Shankar Aiyar:
Norwegian non-humans / Norske ikke-mennesker
15 November 2015

Marigona Jahaj:
Utviklingen i barnevernssaker er skremmende
17 februar 2020

Hilde Charlotte Sjølett:
Når systemet svikter, kollapser barnas rettsvern.
Hva med å åpne noen dører?

17 februar 2020

Noen kommentarer til en avisartikkel skrevet av en barnevernsleder
Av Kari Bjørnaas, Kjell Småbrekke, Bjørn Bjøro, Inger Johanne Kippersund, Odd S Flock, Olav Terje Normann Bergo og Bjørg Mannes
9 juli 2020

Feil: Det betyr ingenting
– Om barnevernets språkbruk
av Marianne Haslev Skånland, språkforsker
23 mars 2014

Det digitale eksperiment
Av Elisabeth Jørgensen Singh
10 april 2023

Den lille kvinnen og banken
Av Elisabeth Jørgensen Singh
19 februar 2023

NRK med merkverdig 'agenda' mot prins Philip?
Av Marianne Haslev Skånland
11 april 2021

The Council of Europe with a critical report on European child protection systems
By Marianne Haslev Skånland
4 July 2018

Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
3 juli 2018

Marianne Haslev Skånland:
Mislykket sak brukt som argument for
"mere barnevern" og "mere penger til barnevern"

Lille julaften 23 desember 2014

Roy Magne Kanestrøm:
Norges håndtering av sakene i EMD
15 februar 2020

Kjøp og salg av barn?
Av Trine Overå Hansen
5 februar 2023

Hvor går vårt rettsvesen?  Uhyggelige rettssaker
Av Marianne Haslev Skånland
12. mai 1998 / 20. november 2012

Det er ikke forsvarlig at barnevernet misbruker makten sin og setter inn politiet mot forsvarsløse barn
Av Tonje Omdahl
11 juni 2021

Når barnevernet blir overgriper
Av Kundan Rockstad
5 juni 2020

Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
Av Nathalie H. Brinkmann
29 november 2019

Olav Terje Bergo:
Ingen nyhet at barnevernet svikter
3 juli 2020

County boards with quality at an all-time low
By familien-er-samlet (the-family-is-together)
25 November 2017

Lavmål i fylkesnemndene
Av familien-er-samlet
25 november 2017

En hilsen på 17 mai til barnevernets ofre
Av Marianne Haslev Skånland
17 mai 2019

Jahn Otto Johansen:
Self-righteous Norway
30 April 2016

Ян Отто Иоганович Иогансен:
Самодовольная Норвегия
9.05.2016

What is the job of a politician?
By Marianne Haslev Skånland
27 august 2019

Politikerne må styre barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
8 desember 2018

The politicians must run the child protection service Barnevernet
By Marianne Haslev Skånland
16 December 2018

Ida-saken: Makt-etater og fagfolk fortsetter å bable
Av Marianne Haslev Skånland
6 februar 2016

Marianne Haslev Skånland:
Saken Glassjenta: Både Karmøy og Haugesund
"forklarer og unnskylder" så det står etter

20 oktober 2016

Marianne Haslev Skånland:
The Raundalen Committee's evaluation of the biological principle, Recommendation NOU 2012-5, and the presentation of the Recommendation
13 November 2020

Marianne Haslev Skånland:
Vurderingen av det biologiske prinsipp i Raundalen-utvalgets innstilling NOU 2012-5 og i presentasjonen av den
25 oktober 2020


Barnevernet tok alt jeg hadde – og knuste det
Av Kristine Bolstad
7 juli 2021

Tonje Omdahl:
Man opplever å miste litt av seg selv og tilhørigheten når barnevernet skiller søsken også
19 desember 2020

Marianne Haslev Skånland:
Political program for child protection in local administration
4th edition, 10 March 2012

Marianne Haslev Skånland:
En uavsluttet liste over grunner gitt av de nordiske barnevernstjenester
for å berøve barn deres foreldre

22. februar 2013 – 

Marianne Haslev Skånland:
An incomplete list of reasons given by the child protection
services of the Nordic countries for depriving children of their parents
March 14, 2012 – 11 august 2018

Barnevernet går stadig ut med krav om å få drive på i fred
Av Marianne Haslev Skånland
22 april 2017

The treatment of brothers and sisters by Barnevernet (Norwegian CPS) – Introduction to three articles  26 July 2021
   Tonje Omdahl: When the CPS separates siblings as well, they make you lose part of yourself  26 July 2021
   Kristine Bolstad: The CPS took everything I had – and smashed it  26 July 2021
   The Skretting law firm: Brothers and sisters of children in care  26 July 2021

Fengsel for en far som har gjort opprør mot tvangsfjerning av sitt barn
Av familien-er-samlet
16 oktober 2017

Marianne Haslev Skånland:
Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern
19 mars / 30 juli 2015

 – Forsømmelsen har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert
Et politisk tilbakeblikk på barnevernsskandalen
Av Marita Moltu
19 oktober 2022

Hvorfor blir vi beskyldt for trusler og trakassering?
Av Ole Henriksen
19 januar 2020

Finnes det en reell politisk vilje til å gjøre noe for å beskytte barn i Norge?
Av Rikke Ekeberg
18 august 2021

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter
26 august 2018 – 
   
(1) Kari Killén
   
(2) Kjell Olaf Edvardsen
   
(3) Lars Smith
   
(4) Karen Hassel
   
(5) Vigdis Bunkholdt
26 august 2018 – 27 november 2019

Marianne Haslev Skånland:
Some professional child experts
27 August 2018 –
    
(1) Kari Killén
    
(2) Kjell Olaf Edvardsen
    (3) Lars Smith
    (4) Karen Hassel
   
 (5) Vigdis Bunkholdt
27 August 2018 – 28 November 2019

Marianne Haslev Skånland:
Petition and video – Stop the Forced Removal of Children
24 October 2018

Marianne Haslev Skånland:
Petisjon og video – Stopp Tvangsfjerningen av Barn
24 oktober 2018

Marianne Haslev Skånland:
Dom i Polen: 9-årig pike skal IKKE utleveres til Norge
13. desember 2011
med tillegg 28. desember 2011

Nei, Bjugn-saken skal ikke først og fremst legges død
Av Marianne Haslev Skånland
10 juni 2006

Olav Terje Bergo:
VGs revejakt på Rune Fardal
1 november 2022

Uvirksom og kanskje negativ 'hjelp' ?
Av Marianne Haslev Skånland
4 juni 2020

Et avis-intervju med Kari Killén
Av Marianne Haslev Skånland
21 oktober 2022

Marianne Haslev Skånland:
Tvang, trusler, indoktrinering, og så kanintrikset
30.01.06

Regjeringspartienes 'plattform' for barnevern
av Marianne Haslev Skånland
7 februar 2019

Bekymringer for bekymringsmeldinger i Nord-Gudbrandsdalen
Av Bente Ohnstad og Mette Sønderskov
14 november 2022

Samtaler eller avhør? Undersøkelse eller etterforskning?
Av familien-er-samlet
4 januar 2018

Et smålig samfunn truer med barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
10 oktober 2015

Barnevernet avslører seg
Av Oddvar Espegard
27 november 2020

Barnevernsmotstand er ikke 'noe annet'
Av Marianne Haslev Skånland
8 april 2007 (republisert 3 oktober 2017)

– Behov for lovendring om Barnevernet
Intervju med advokat Sverre Kvilhaug

Av Redaksjonen, Norge IDAG

8 oktober 2016 (2 september 2016)

Had to sit in the audience
By Jan Simonsen
4 December 2015

Jan Simonsen:
Måtte sitte i salen
3 desember 2015

"Familievern" med "terapi" til foreldre som er berøvet barna?
Av Marianne Haslev Skånland og familien-er-samlet
19 mai 2018

Om ytringsfrihet og barnevern:
Det er på toppen det blåser mest
Av Ole Henriksen
3 juli 2020

Bergens barne"vern" og menneskerettighetene
Av Marianne Haslev Skånland
17 desember 2001

Om ytringsfriheten i sammenheng med barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
27 april 2019

Marianne Haslev Skånland:
Viktig dom i England STØTTER endelig ytringsfrihet i barnevernssaker
31 desember 2013

Christopher Booker:
The facts about child snatching can be reported in Norway – but not here
The Telegraph, 28 January 2012

Marianne Haslev Skånland:
Fra to dommer om ytringsfrihet ved EMD samt en fylkesnevnd og Personvernnemnda
21 februar 2013

Ytringsfrihet om barnevern, illustrert fra Samnanger
Av Marianne Haslev Skånland
21 mai 2020

The importance of freedom of expression,
illustrated from "child protection" in Samnanger municipality in Norway
By Marianne Haslev Skånland
10 May 2020

Marianne Haslev Skånland:
Seier for ytringsfrihet – Bjørnar Moxnes frikjent av retten
20 september 2015

Marianne Haslev Skånland:
Ytringsfrihet om barnevern – en liten repetisjon
11 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Uttaler ikke barnevernet seg til media?
5 mai 2015

Hvordan vurderer barnevernet bevis?
Av familien-er-samlet
6 oktober 2018

En debatt om barnevernssaker mellom Runa Nordahl Hæreid, Inga Bejer Engh og Adele Matheson Mestad
Av Marius Reikerås
30 september 2020

Hvem skal betale for barnevernets omsorgsovertakelser – kommune eller stat?
Av Marianne Haslev Skånland
5 februar 2021

Jan Simonsen:
The child protection employees – do they deserve criticism?
8 February 2016

Marianne Haslev Skånland:
TV-programmer fra 1993 om barnevernsovergrep
10 november 2015

Olav Terje Bergo:
Barneministeren vil ha flere diskusjoner om barnevernet
30 august 2022 / 3 september 2022

Paying out compensation
while creating the basis for more claims
By Marianne Haslev Skånland
24 March 2016

Synnøve Gran Christiansen:
Les enfants, la Protection de l'Enfance et les parents
1995

Siv Westerberg:
Pflegschaft der Abkassierer
14.07.95

Bjørn Bjøro:
Et system som stresser
2 september 2022 / 13 juni 2015

Bjorn Bjoro:
A system that wears people down
27 September 2015

Olav Terje Bergo:
Alt er som før i barnevernet
29 august 2022
       
Marita Eriksen:
Brev til PST
29 august 2022

Bjørg Ødegård:
Det offentliges innblanding i livet
29 august 2022

Marianne Haslev Skånland:
The attitude of social professions involved in the
child protection sector

December 2000

Marianne Haslev Skånland:
Troskyldig anonymitet
13 januar 2016

The naive anonymity of victims of the CPS (Barnevernet)
By Marianne Haslev Skånland
3 April 2016

Marianne Haslev Skånland:
"Sosial arv" er en fiksjon
13. november 2011

Barnevernet vil ha mere penger igjen
Av Rolf Brennskag
21 november 2020

Barnevernet takler ikke omsorgsansvar
Av Olav Terje Bergo
30 juli 2021

Stor ståhei for ingenting?
Av Marianne Haslev Skånland
11.06.96

Marianne Haslev Skånland:
"Forandringsfabrikken" klager over psykologene som diagnostiserer dem?
6 februar 2018

Barnevernsjobben nå: Å utøve det man må kalle 'profesjonell kjærlighet'
Av Marianne Haslev Skånland og familien-er-samlet
10 november 2018

Marianne Haslev Skånland:
Starting to babble about social workers' love
28 April 2015

Motforestillinger mot institusjoner som skal kombinere barnevern, psykiatri og kjærlighet?
Av Marianne Haslev Skånland
24 september 2017

Manglende oppgjør årsak til politiets holdninger?
Av familien-er-samlet
3 januar 2018

Siv Westerberg – an introduction
28 December 2018 (6 June 2006)

Siv Westerberg – en introduksjon
6. juni 2006

Marianne Haslev Skånland:
Rotherham-skandalen – politiets og barnevernets rolle, og
synet på foreldre

28 - 29 august / 16 september 2014

Child protection in Norway: Making parents pay
By Marianne Haslev Skånland
12-13 February 2016

Kommersiell og offentlig barnevernsdrift på Dagsnytt 18
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2019

Roy Kanestrøm:
Fra barnevern til familievern
14 juni 2021

familien-er-samlet:
Får barn det bedre etter omsorgsovertakelsen?
22 mai 2020

Stavanger Aftenblad om politiets rolle i barnevernssaker
Av Marianne Haslev Skånland
14 februar 2021

Politiets og Spesialenhetens vurdering av oppdrag for barnevernet
Kommentarer av Olav Terje Bergo og Marianne Haslev Skånland
14 september 2020

Marianne Haslev Skånland:
En debatt om politi og presse som sporet av:
Hvorfor blir 2 av 3 barn fjernet fra sitt hjem uten at
de selv eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd?

29.03.02, med tillegg av 22.10.06

Marianne Haslev Skånland:
Å forsvare barna når barnevern og politi vil ha dem
10. august 2008

Marianne Haslev Skånland:
Lettvint politi som barnevernets redskap
24. mai 2009 / 7. september 2013 / 28. mai 2014

Marianne Haslev Skånland:
I barnevernets fokus: barns egne foreldre
12 november 2016

Marianne Haslev Skånland:
Heller fengsel enn barnevernet
17 august 2017 (opprindelig 21.01.2006, med
tillegg 28.06.06, 18.01.09 og 18.02.15)

Erik Bryn Tvedt, lawyer:
Who is taken care of in child protection cases?
5 February 2019

Erik Bryn Tvedt, advokat:
Hvem ivaretas i barnevernssaker?
5 februar 2019

familien-er-samlet:
Det glemte voldsperspektivet
10 desember 2016

Onar Aam:
The hidden news from Cologne
27 January 2016

Onar Åm:
Den skjulte nyheten i Køln
26 februar 2021

EMD-saken V.D. og andre mot Russland
Av Anita Skippervik
11 oktober 2020

Marius Reikerås:
A brief report in the wake of the two ECtHR judgments against Norway on 10 March 2020
24 March 2020

Marius Reikerås:
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
23 mars 2020

Marianne Haslev Skånland:
Mere tull om Breiviks barndom
4. oktober 2012

Marita Eriksen:
Hvordan blir samværene gode for barn og foreldre?
1 november 2021

Retraumatisering?
Av Kåre Sørlie
25 november 2020

Hva gjør barnevernet for å følge disse meget klare kravene fra høyesterett?
Av Rolf Brennskag
15 november 2020

Olav Terje Bergo:
Sannhet og løgn om barnevernet
9 februar 2021

Bra med tverrfaglighet om barnevern, men ikke nok
Av Bjørn Bjøro
19 januar 2021

Valget 2021 – SP med store svakheter i partiprogrammet men noen bra forslag om barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
7 september 2021

Arnhild Skretting og Vidar Nedrebø:
2020 – blir det året for en helhetlig og faglig gjennomgang av norsk barnevern?
8 januar 2020

Marianne Haslev Skånland:
Er Norge et foregangsland hva angår menneskerettigheter?
13 juni 2017

Er den norske menneskerettighets-institusjonen NIM en syklubb?
Av Irene Hov
10 april 2019

Jane-Mette Kile:
Mail til justisminister Anders Anundsen om menneskerettigheter
28 januar 2015

Partiet De Kristne (PDK) har vært et lyspunkt
Av Marianne Haslev Skånland
2 oktober 2021

Avisen Dagen – vassen, feig og dårlig informert leder om barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
18 mai 2017, revidert versjon 26 mai 2017

Marianne Haslev Skånland:
The newspaper Vårt Land again –
hellbent on believing, and on harming the already ill-treated

1 June 2016

Marianne Haslev Skånland:
Avisen Vårt Land igjen – oppsatt på å tro, og ivrig
etter å skade dem som allerede er mishandlet

1 juni 2016

Marianne Haslev Skånland:
Overgrepskarusellen er i full sving igjen
2. utgave 24 januar 2015

Anita Skippervik:
Hvor konstruktivt er forsvaret av saksbehandlerne i barnevernet, minister Ropstad?
25 mars 2021

Marius Reikerås:
Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad
11 desember 2020

Utfordringer for det nye barnevernet i Samnanger
Av Bjørn Bjøro
17 august 2021

Søsken til barn under barnevernets omsorg
Av advokatfirmaet Skretting
18 juli 2021

Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
11 januar 2020


Sverre Kvilhaug:
Barnevernet i Norge - Befringutvalget
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om
omsorgsovertakelse er til barnets beste

7 juni 2000


Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA – 1
Av Marianne Haslev Skånland
29 oktober 2020


"Flytting" er mistenkelig i barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
21 februar 2019

10. september 2019 klokka 10.00
Av Oddvar Espegard
3 september 2019

10 September 2019 at 10 o'clock
By Oddvar Espegard
3 September 2019

Olav Erdal: Barnevern og bestefarsarv – gufs frå ei fjern fortid
Knut Inge Røen: Tilsetjingskomitéen sitt overtramp
14 juni 2021

Å skille barna fra foreldrene – er Norge bedre enn USA?
Av Marianne Haslev Skånland
20 juli 2018

Separating children from their parents – is Norway better than the USA?
By Marianne Haslev Skånland
16 July 2018

Olav Terje Bergo:
Ny barnevernslov og de politiske partiene
29 mai 2021

Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK-lister ved stortingsvalget 2021
Av Erik Selle
21 oktober 2020

Norsk barnevern dømt i Menneskerettsdomstolen for sjette gang!
Av Vidar Kleppe
13 mars 2020

Det handler om sakene der menneskerettighetene er brutt
Av Rødt Ringsaker v/ Terje Jektvik
28 januar 2021

Erik Rolfsen:
L'ASE (Barnevernet) et les nouveaux habits de l'empereur
4 août 2015

Erik Rolfsen:
Child protection and the emperor's new clothes
15 September 2015

Suranya Aiyar:
Family must come first
14 February 2013

Suranya Aiyar:
Familie må komme først
15. februar 2013

Marianne Haslev Skånland:
Skal ofrene følges opp fortsatt – av barnevernet selv?
Barnevernets evige drømmer, og tilstanden i 2021

26 april 2021

Jan Pedersen, Søgne:
Bort med barnevernsloven!
19 november 2016

Anita Skippervik:
Nemndene står for 91% menneskerettsbrudd om samvær uten at staten vil reparere de
26 januar 2021

Hysterisk abdisering i samfunnet –
barnevernet skal ordne alt, gjøre alt

Av Marianne Haslev Skånland
16 juni 2015

Marianne Haslev Skånland:
Terapi etter ferien – komikken i samfunnet er blitt total
5 august 2014

Systemet en konkurrent om å vinne eller tape
Av Tonje Omdahl
6 april 2021

Elisabeth Augdahl og Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet og tykke brødskiver
Video intervju og norsk tekst

28 mai 2016

Elisabeth Augdahl and Marianne Haslev Skånland:
Norwegian Barnevernet and thick bread slices
Video interview and English text

28 May 2016

Bård Fosse:
Forbrytelse og hevn
6. oktober 1994 / 3. mai 2014

Arnfinn Wiksaas:
Ikke de unges feil
22 januar 2017

Herman Berge:
Hva skal vi med dommere?
RettsNorge, 24.02.2005

Marianne Haslev Skånland:
Overvåking ved fotlenke på unge over 12 år i Danmark
29. oktober 2011

Marianne Haslev Skånland:
Educating the young –
better through cooperation with the child protection agency (CPS) ?

21 December 2014

Marianne Haslev Skånland:
Samarbeid med barnevernet?
18 september 2014

Barnevernet er avhengig av høy tillit i befolkningen
Av Kristina Stenlund Larsen
8 mars 2021

Marius Reikerås:
Håper dere så historien om Tonje Omdahl med familie på TV2
Åpent brev til
Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Stian Eskeland
Tingrettsdommer i Stavanger Richard Saue
Lagdommere i Gulating lagmannsrett Ingrid Kjedstad Gullaksen, Margareth Christophersen, Roar Klausen
Dommere i Høyesterett Ingvald Falch, Hilde Indreberg, Espen Bergh
28 februar 2021

Marius Reikerås:
Et forsøk på å forklare noen av reaksjonene etter programmet "Norge bak fasaden", den 22.2.21
Åpent brev til TV2

26 februar 2021

Knut Inge Røen:
Nedslåande signal om barneverns-utval frå formannskapsmøte
16 februar 2021

Vi ser et mønster: Foreldre som kjemper for sine barn blir møtt av bekymringsmelding til barnevern
Av Bente Ohnstad og Ylve Gudheim
19 oktober 2020

Tilsyn og rettssikkerhet
Av Bente Ohnstad og Mette Sønderskov
17 desember 2020

Øistein Schjønsby:
Child protection –
rules and regulations and how to worm out of them

26 January 2015

Barnevernsrapporten i Tysvær
Av Randi Iren Rettedal
5 februar 2021

Tysvær barnevern i 2018
med tillegg av artikler etc i 2019 – 2020 
Artikler:
    Ole Bjelland:
Bukken og havresekken!
    Ole Bjelland:
Ole Bjelland sine egne ord... 
    Synnøve Bredal Bjelland:
Kunsten å beklaga
    Arne A. Kallevik:
Faglig blekksprutaktivitet
    Sebastian Tysvær:
Familietillit i barneverntjenesten    
    Arne A. Kallevik:
Barnevernstillit avhengig av familietillit
    Marianne Haslev Skånland:
Politikerne må styre barnevernet
    Synnøve Bredal Bjelland:
Er ei unnskyldning for mykje å be om?
    Bjørg Mannes:
Makt, avmakt og barnevern
    Synnøve Bredal Bjelland:
Barns beste?
    Arne A. Kallevik:
Tilbake til "barnets beste"-fokus    
    Arne A. Kallevik:
– Bare barnevernet kunne sagt unnskyld, men nei, de sier bare "Vi er like bekymret"
8 desember 2018 – 7 juni 2020

Den opplyste debatten om barnevern i Samnanger skulle ikke funnet sted
Av Bjørn Bjøro
3 februar 2021

Ministeren fraskriver seg ansvaret
Av Nathalie H. Brinkmann
26 mars 2020

Jan Myhre:
Barnevernets krise er en holdnings- og ledelseskrise
22 mars 2020

Marius Reikerås:
Barneombud Inga Bejer Engh feilinformerer
29 desember 2020

Marianne Haslev Skånland:
Falsk kritikk av barnevernet ?
27. april 2014 / 8. august 2007

Jørgen Stueland:
Jul, jul, strålende jul
23 januar 2017

Jørgen Stueland:
Min adventssalme
16 desember 2014

Artikkel hos Human-Etisk Forbund – full barnevernsideologi
Av Marianne Haslev Skånland
2 september 2015

Tre rapporter om barnevernssaker hvor familiene er blitt spurt
– Tysvær, Bergen, Samnanger
Ved Marianne Haslev Skånland
26 juni 2020

3 juli 2020: Til Ordføreren i Bergen: Varsel om oversendelse av Samnanger-sak til EMD
Fra Marius Reikerås
5 juli 2020

Marianne Haslev Skånland:
Skal foreldre og andre slektninger "vurderes" som om de søker jobb?
april 2003

Lytt til historiene
Av Jane-Mette Kile
8 juni 2019


Vårt eige barnevern
Av Knut Harald Frøland, Odd Arne Haga, Knut L. Høibraaten, Karl Bård Kollbotn, Linda Haug Kollbotn, Anja Elisabeth Gjerde Markhus, Gunn Totland Moss, Øyvind Røen, Monica Tjønna, Lena Tveit, Solveig Vassenden
7 september 2020

"Tilgjevelege feil"
Av Knut Inge Røen
13 mai 2020

Demonstrasjoner mot norsk barnevern mange steder den
30. mai 2015
Dertil blir barnevernet tema i EU den 2. juni

Av Marianne Haslev Skånland
25 mai 2015

Demonstrations against Norwegian child protection in many cities on
30 May 2015
The child protection system will also be a theme in the
European Union on 2 June

by Marianne Haslev Skånland
25 May 2015

Marianne Haslev Skånland:
Demonstrations abroad against Norwegian child protection (CPS) – Barnevernet
8 January 2016, revised 10 January, additions 10 January –

Resounding victory for the child protection demonstrators!
Demonstrators get outside help – 
and the child protection Minister becomes paralyzed

By Olav Sylte
25 October 2016

Jan Simonsen:
Appell ved demonstrasjonen mot barnevernet, på Eidsvolds plass foran Stortinget den 28 mai 2016 (Første del) /
Speech at the demonstration against the Norwegian child protection agency Barnevernet, at Eidsvolds plass before Stortinget (Parliament) on 28 May 2016 (First part)

20 September 2017

Marianne Haslev Skånland:
Rettsbeskyttelse mobilisert mot barnevern i Texas! Med suksess!
2. november 2011

Marianne Haslev Skånland:
Når barnevernet og BUP en sjelden gang er uenige
17 august 2014

Anita Skippervik:
Systematiske lovbrudd kan ikke omdefineres som unntaksvise enkeltsaker
24 juli 2020

Øyvind Røen:
Feil om barnevernsrapporten
8 september 2020

Yes, Mari Hagve, we have failed as a society
By Jane-Mette Kile
24 March 2019

Ja, Mari Hagve, vi har mislykkes som samfunn
Av Jane-Mette Kile
24 mars 2019

Det har vore ein sju år lang kamp
Av Sylvia og Gottfred Haga
6 september 2020

Sylvia Haga:
Forteljinga som manglar
6 september 2020

Barnevernet: Det er Samnanger som går i riktig retning
Av Marianne Haslev Skånland
27 august 2020

Nav-tabbe og avslagskultur
Av Bjørn Bjøro
23 august 2020

Bjørn Bjøro:
Kostbar unnaluring som barnevernsteknikk
2 desember 2019

Det er ingen kunst å spare 100 millioner i Arendal
Av Mika Leppänen
16 august 2020

Øistein Schjønsby:
Hvordan kan disse myndigheter vite
at omsorgsovertagelsen vil være for alltid?

9 februar 2020

Jakten på syndebukkene – om skandalene i NAV og norsk barnevern
Av Harald Otterstad
26 november 2019

Kommentar om vitenskapelig infomasjon i barnevernssaker
Av Ronny Hugo Hansen Warelius
4 oktober 2019

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet og kritikken: På helsen og livet løs – for hvem?
10.01.07

Møte om barnevernet – politikerne ut av boblen?
Av Marianne Haslev Skånland, professor emeritus
28 april 2018

Avisen Firda intervjuer barnevernsleder Bjarte Gangeskar, som skjønnmaler
Av Marianne Haslev Skånland
9 september 2016

Inger Elisabeth Baunedal, tante til dei fem barna
i Naustdal-saka:
Barnevernet "utgått på dato"?
6 desember 2016

Inger Elisabeth Baunedal, the five "Naustdal children's" aunt:
Norwegian child protection Barnevernet – past expiry date?
1 January 2017

Barnevernet: Kan endringar lokalt påverka nasjonalt?
Av Knut Inge Røen
30 juni 2020

Barnevernsleder i Bærum Mari Hagve vil ha foreldrenes tillit
Av Jane-Mette Kile
4 april 2019

Sverige og Norge – begge ille, begge idylliserer den andre
Av Marianne Haslev Skånland
24 september 2017

Marianne Haslev Skånland:
En norsk advokat for barnevernet: Dag Inge Urå
26 juni 2020

Look to Samnanger!
Av Olav Terje Bergo
22 juni 2020

Olav Terje Bergo:
Hva frykter de barnevernsansatte?
16 juni 2020

Øyvind Røen:
Barnevernet i Bergen
16 juni 2020

Knut Inge Røen:
To innlegg om barnevernssaka i Samnanger
   
Spanande kommunestyremøte
   
Ein artikkel av advokat Birthe M. Eriksen om Samnanger-granskinga i 2019-20
10 juni 2020

Foreldrene har ansvaret
Av Tom Henriksen
8 juni 2020

Spørsmål om søksmål må utredes grundig
Av Bjørn Bjøro
4 juni 2020

Kven har rett?
Av Oddvar Espegard
30 mai 2020

Rapporten om barnevernet bør bli ny nasjonal standard
Av Bjørn Bjøro
28 mai 2020

Barnevernssakene i Samnanger
Av Olav Erdal
16 mai 2020

Barnevernet – hva må skje nå?
Appell holdt på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo,
den 11 juni 2016

Av Marianne Haslev Skånland
11 juni 2016

Barnevernet – what must happen now?
Speech held at Eidsvolls plass before Stortinget (the Norwegian parliament)
in Oslo, on 11 June 2016

By Marianne Haslev Skånland
11 June 2016

Øivind Østberg:
Kampen om barnevernets framtid hardner til
19 desember 2019

The fight over the future of child protection in Norway is hardening
By Øivind Østberg
8 March 2020

Kari Bjørnaas:
Kjære Inge Kvaran
12 mai 2020

Samnanger med fantastisk innsats mot overgrep fra barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
4 september 2019

Erene Solsvik Bruvik:
Avisa Dagen og barnevernet
4 september 2019

Øyvind Røen:
Innlegg ved kommunestyremøtet i Samnanger 22 august 2019 om gransking av barnevernet
4 september 2019

Marianne Haslev Skånland:
Hvem vurderer barnevernet i Samnanger riktig?
- Folkefornuft mot politisk og byråkratisk galskap

Vedlagt innlegg, artikler og brev av Erene Solsvik Bruvik, Stein Birger Haga, Knut Inge Røen og Gottfred Haga
7 mars 2013

familien-er-samlet:
Rapporter om barnevern fra Bufdir i 2015 og 2016
Bufdir-rapport 2015: Åtte av ti er fornøyd?

16 april 2020

familien-er-samlet:
Rapporter om barnevern fra Bufdir i 2015 og 2016
Ny Bufdir brukerundersøkelse 2016

17 april 2020

Mastergrad er skivebom
Av Olav Terje Bergo
13 april 2020

Luta lei av barnevernet
Av Bjørg Ødegård
8 april 2020

Hege Dahl:
Klam dobbeltmoral og sterk tendens til psykologisk benektelse
17 august 2018

Hege Dahl:
Clammy double standards and a strong tendency to psychological denial
17 August 2018

Hvilke media har lest Høyesteretts barnevernsdommer oppmerksomt?
Av Marianne Haslev Skånland
28 mars 2020

De to EMD-dommene fra 10. mars 2020
Av Bjørn Bjøro
16 mars 2020

Barnevern – hva nå?
Av Øistein Schjønsby
14 mars 2020

Tendensiøst om barnevernet
Av Kari Bjørnaas
13 mars 2020

Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
Av Marius Reikerås
11 mars 2020

Barneombudet tar feil
Av Olav Terje Bergo
10 mars 2020

Barnevern i Menneskerettighetsdomstolen
Av Øistein Schjønsby
7 mars 2020

Øivind Østberg:
Biologiske bånd nedvurderes også i barnelovssaker
9 februar 2020

Vil ytterligere pengebruk på utdanning løse utfordringene i barnevernet?
Av Øyvind Eikrem
6 januar 2020

Dommene mot Norge ved EMD i barnevernssaker
Av Marianne Haslev Skånland
19 januar 2020

Angrep på barnevernet – en desperat handling?
Av Gunnar Graff
16 januar 2020

Familien fra IS, og norsk overtro om barn uten foreldre
Av Marianne Haslev Skånland
1 februar 2020

Norske IS-barn og deres mødre
Av Svein Otto Nilsen
31 januar 2020

Barna som skapte regjeringskrise
Av Ole Henriksen
31 januar 2020

Marius Reikerås:
Unøyaktigheter om EMD-dommene i kronikken "Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"
29 desember 2019

Et sviende prestisjenederlag for den "humanitære stormakten"
Av Øivind Østberg
23 november 2019

Hva betyr egentlig "barnets beste"?
Av familien-er-samlet
1 oktober 2016

Et barnevern på avveier
Av Marianne Haslev Skånland
23 april 2018

Ottar Steinhovden:
Demonisering
27 april 2016

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern som hjelpemiddel?
29 juni 2014

Erna Solberg og barnevernet
Av Ragnvald Bjørgaas Petersen
12 januar 2020

Hvordan gransker man barnevernets virkelighet?
Av Marianne Haslev Skånland
7 januar 2020

Octavian D. Curpas:
Med Barnevernet er Norge på nedtur
1 september 2016

Octavian D. Curpas:
With Barnevernet, Norway is going South
1 September 2016

Barnevernets behandling av både barn og foreldre:
Norge kjenner ingen tårer
Av Ole Henriksen
21 oktober 2019

Marianne Haslev Skånland:
Svindelen om barn som kidnappes fra Norge
11 juni 2014, med tillegg 12 juni – 10 juli 2014

Mørch og Raundalen ser ikke skogen for bare trær
Av Anita Skippervik
31 desember 2019

Jeg anklager!
Av Gunnar Graff
31 desember 2019

Retningslinjer, samhandling og 'barnets beste' i Oslo
Av Bjørn Bjøro
31 desember 2019

Barnevern og budsjetter
Av Øistein Schjønsby
31 desember 2019

Rekordhøy tiltro til domstolene?
Av Marius Reikerås
29 desember 2019

Ting jeg ikke har sagt om barnevern!
Av Marianne Haslev Skånland
22 februar 2016

A few things I have not said about Barnevernet (the child protection
services, CPS)
By Marianne Haslev Skånland
5 March 2016

Marianne Haslev Skånland:
Medlem av fylkesnevnd forsvarer dem fullt ut
15 / 16 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Er barnevernskritikerne mistenkelige?
Hva slags syn har vi og barnevernet på vold mot barn?

28 august 2015

Hvordan skal han få det til?
Av Øistein Schjønsby
26 november 2019

Marianne Haslev Skånland:
Mobbing – Narvik kommune, kommunens advokat og en rektor prøver å bruke barnevernet
for å bli kvitt et problem de selv burde ordne opp i

3 november 2014

Frederik Rønnevig:
Reaksjoner på NRKs debatt om barnevern november 2019
17 november 2019

Marta Straume:
Child protection on Norway's main street
27 October 2016

Marta Straume:
Barnevern på Karl Johan
10 juni 2016

Apology for the past? Trust in future?
What about the present?
– Norwegian treatment of Taters and Romani people

by Marianne Haslev Skånland
9 June 2015

Unnskyldning for fortiden? Tillit for fremtiden?
Hva med nåtiden?
– Nordmenns behandling av tatere/romanifolk

Av Marianne Haslev Skånland
2 - 3 juni / 20 juni 2015

Falstadsenteret:
Etterlyser barnas historier
Ført i pennen av Gaute Ulvik Haugan, prosjektleder ved Falstadsenteret
11 oktober 2018


familien-er-samlet (perhe-on-koossa):
5 vuotta pakolaisina
22 syyskuuta 2018 (22.09.2018)

Marianne Haslev Skånland:
Nytteløs advokat vil ha mer barnevern og barnedomstol?
Omtrent så galt som det kan bli
16 februar 2015

Bartosz Zalewski:
Commentary to the proposal of new law on rights of children in Norway
24 October 2019

Jan Simonsen:
Erna Solbergs hvitvasking av barnevernet
7 januar 2019

Noen få artikler om "tilknytning", et begrep som står mot "det biologiske prinsipp" /
A few articles about "attachment", a concept which is in opposition to "the biological principle"

Av Marianne Haslev Skånland
21 februar 2016

Johannes Idsø:
Barnevern og maktmisbruk
16 mars 2019

Johannes Idsø:
Child welfare and the abuse of power
19 March 2019

Canadian documentary about child protection
by Marianne Haslev Skånland
11 September 2013

Betryggende i fylkesnemnda?
Av Ragnvald Bjørgaas Petersen
25 august 2019

Barnevernsofrene og valget 8-9 september 2019
Av Marianne Haslev Skånland
(11 august 2019) 2 utgave 14 august 2019


Marianne Haslev Skånland:
Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
7. august 2003

Arnfinn Wiksaas:
Barn som melkeku
15 januar 2017

Dyrt og dårlig barnevern
Av Bjørn Bjøro
13 desember 2018

On attachment, eye contact and interaction
by Marianne Haslev Skånland
11 October 2015

Om tilknytning, blikkontakt og samspill
Av Marianne Haslev Skånland
16 august 2015

Partiet De Kristne (PDK) har forstått mye om barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
10 august 2019

En våken rapportlesers analyse av Bufdir's rapport
Av Marianne Haslev Skånland
1 oktober 2015

Jan Simonsen til minne
Av Marianne Haslev Skånland
12 august 2019

Barnevernet i Trondheim går riktig vei
og Hvilke konsekvenser får det for involverte ledere i Barnevernet når loven brytes?
Av Svein Otto Nilsen
12 august 2019

Barnevernets overordnede
Av Marianne Haslev Skånland, professor emeritus
16 mars 2017

Politiker-uforstand om akuttvedtak og annet i barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
27 september 2018

Marianne Haslev Skånland:
Ikke populært å si høyt hva barnevernet er og hva man mener regjeringen gjør
20 oktober 2014

IS-barn, straff og barnevern
Av Bjørn Bjøro
8 juni 2019

Jan Simonsen:
Når staten lyver om barnevernet
30 oktober 2017

Marianne Haslev Skånland:
New developments in Norway, and the beginning of
actions by other countries against Western child protection

3 December 2012

Ikke sjokkert over barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland og Nina Elin Hauge
10 desember 2004 / 31 juli 2015

Fakta om barnevernet
Av Oddvar Espegard
18 oktober 2017

Marianne Haslev Skånland:
Barn som flykter, hvem er de på flukt fra?
9 september 2014

Simonsen med knusende oppgjør med Barnevernet i fersk bok på engelsk
Av Redaksjonen, Demokratene i Norge
13 juni 2019

Three workers for the Barnevern system defending it
By Marianne Haslev Skånland
18 August 2018

Johannes Idsø:
Low threshold for intervention from the CPS Barnevernet?
 – Reply to municipal director Kakhellen's article

2 May 2019

Barnevern og opplysningsplikt
Av Olav Nilsen, Iveland
12 oktober 2017

En udefinert 'bekymring' hos barnevernet er nok til å beslaglegge barn på grensen
Av Marianne Haslev Skånland
12 mai 2018

Marianne Haslev Skånland:
If Assange is extradited to Sweden
15 February 2011

Voldsbølgen og barnevernet
Av Jan Pedersen
16 desember 2017

Marianne Haslev Skånland:
Ansvarsløs, uvitende, uvoksen 'oppvask' med barnevernet i Orkdal
Politikere og byråkrater i komedie-stil
4. november 2012

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern i Østre Totens budsjett
24 oktober 2014

Sogn Barnevern – i klartekst norsk uansvarlighet blant politikere, byråkrater og presse?
Av Marianne Haslev Skånland
4 november 2017

Norwegian Supreme Court judgment: A father is to go to
jail for 5 months for having kept his daughter away from
the cps Barnevernet's care

By Marianne Haslev Skånland
7 June 2017

Marianne Haslev Skånland:
Selvopptatte journalister
ser ikke paralleller til sin egen situasjon når det
er barnevernets ofre som opplever det samme

27 juli 2014

Forsvaret for barnevernet og kritikken av det
Av Jan Myhre
11 april 2019

Jan Simonsen:
Prime Minister Erna Solberg's whitewashing of the CPS Barnevernet
7 January 2019

Oddvar Espegard:
Åpent brev
Svar til rådmann Tone Tveito Eidnes, Ål

4 januar 2019

Redd for barnevernet!
Av Unni Sandberg, pensjonist og barnevernsaktivist
7 desember 2017

Johannes Idsø:
Lav terskel for barnevernsinngrep?
Svar på kommunalsjef Krakhellens innlegg

16 mars 2019

Åge Simonsen:
Protestbølgene mot norsk barnevern
19 juni 2016

Aage Simonsen:
The waves of protest against Norwegian Barnevern
19 June 2016

Anita Skippervik:
Norwegian methods of investigation of child protection cases do not meet international standards
2 March 2019

Anita Skippervik:
Norske granskingsmetodar i barnevernsaker held ikkje internasjonal standard
27 februar 2019

Olav Terje Bergo:
Nordanger's CPS-haters
8 September 2018

Olav Terje Bergo:
Nordangers barnevernshatere
5 september 2018

Marianne Haslev Skanland:
Dyktatura norweskiego Urzędu Ochrony Dzieci
– Jak Urząd Ochrony Dzieci w Norwegii dba o dobro dzieci 
12 marca 2019

The Norwegian child protection service (CPS) Barnevernet
– what is the truth?
By Marianne Haslev Skånland
22 February 2019

Marianne Haslev Skånland:
FrP igjen med tiltak med garantert negativ effekt for barnevernets ofre
18 juni 2014

Jan Simonsen:
Shame on Norway
21 June 2015

Interesting ECtHR judgment: Improta against Italy
By Marianne Haslev Skånland
12 May 2017

Marianne Haslev Skånland:
Interessant EMD-dom: Improta mot Italia
6 mai 2017


A demand from a lawyer for removal of a convicted psychiatrist's name
By Marianne Haslev Skånland
24 February 2019

Anmodning fra en advokat om å fjerne en straffedømt psykiaters navn
Av Marianne Haslev Skånland
24 februar 2019

Aage Simonsen:
Norwegian child protection hits immigrants hard
10 November 2017 (4 July 2012)

Norway's parliament passes law making it obligatory
to receive 'help' from the child protection services

By Marianne Haslev Skånland
17 June 2015

Marianne Haslev Skånland:
Barnevoldsutvalget vil ha mere overvåking og ytterligere utkobling av foreldre,
og tror det skal hjelpe mot overgrep mot barn

25 juni 2017

Anita Skippervik:
La oss ordne opp i det stille, slik at ingen merker det!
26 februar 2018

Marianne Haslev Skånland:
Terrible case of CPS 'care' in Britain leading to the death of a
handicapped child in foster 'care'

11 June 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnehagepersonale på Ørlandet med spørreskjema à la barnevernet
27 oktober 2011 / 19 juni 2014

The child and family centers
The CPS Barnevernet needs law regulation
By Ragnvald Bjørgaas Petersen
25 January 2019

Marianne Haslev Skånland:
Judgment in Poland: a nine-year-old girl NOT to be extradited to Norway
11 December 2014

Ян Симонсен:
Норвежкото посолство в Букурещ рисува лъскава картина
на социална служба
за закрила на децата ( Barnevern )
16.01.2016

Ян Симонсен:
Посольство Норвегии в Бухаресте рисует глянцевую картину
норвежской службы защиты прав детей (Barnevern)

14.01.2016

The children of the state –
The Norwegian child protection agency, Barnevernet, has created a society of fear
By Jan Pedersen
27 November 2017

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernssaken i Norge om
de tsjekkiske barna til Eva Michaláková.
Noen aspekter og synspunkter

22 oktober 2015

The child protection case in Norway
about the Czech children of Eva Michaláková.
Some aspects

By Marianne Haslev Skånland
19 October 2015

Crime and assessments in child protection circles in Norway
– A court case, comparisons, and implications

By Jan Simonsen and Marianne Haslev Skånland
18 May 2018, updated 26 May 2018

The CPS Barnevernet is now to exercise 'professional love'
By Marianne Haslev Skånland and familien-er-samlet (the-family-is-together)
10 November 2018

Marianne Haslev Skånland:
A warning issued to a psychologist who will not report families to the CPS Barnevernet
18 september 2018

Kenneth Skailand:
Appell holdt ved demonstrasjon i Kristiansand 26 februar 2016
9 februar 2019


Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets belastninger
14. april 2005

Demonstrasjon 16 april 2016 i Oslo / Demonstration 16 April 2016 in Oslo
Velkommen!  /  Welcome!
16 april 2016

Jan Simonsen:
Poland with new legislation to protect Polish children
against Norwegian Barnevern

3 January 2017

Roy Kanestrøm:
Barnevern og rettssikkerhet
19 mai 2017

Statsråd Horne og regjeringen tar ikke
effektive grep i barnevernstragedien
Av Marianne Haslev Skånland
17 oktober 2016

Marianne Haslev Skånland:
Barnestatsråd Horne skikkelig på jordet angående
barnevernsbarns skolegang

2. utgave 28 august 2014

Marianne Haslev Skånland:
Statsråd Solveig Horne vil ha råd:
Hvordan skal barnevernsbarn få vellykket skolegang?

12 februar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernshelvetet i USA (og i Danmark)
1. september 2009

Marianne Haslev Skånland:
Stalinistisk diktatur i Norge i regi av barnevernet
2 desember 2015

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets resonnement: Det må fordømmes at noen
drar til utlandet, vil dra til utlandet,
eller kan mistankes for å ville dra til utlandet

10 februar 2015

Ottar Steinhovden:
Informere om norsk barnevern i utlandet
27 april 2016

Marianne Haslev Skånland:
Leserzuschrift apropos Siv Westerberg: "Pflegschaft der Abkassierer"
28.07.95

Hvorfor ingen svar fra barnevernet?
Av Øistein Schjønsby
19 desember 2018

Kommunal økonomi og barnevernet
Av Øistein Schjønsby
21 juni 2019

Barnevern i Vestre Toten
Av Øistein Schjønsby
20 juni 2019

Jan Pedersen:
Barnevernet overtar familieansvar
13 desember 2018

Avsporede ideer igjen: "Debatt må være nyansert . . ."
Av Marianne Haslev Skånland
6 desember 2016

Marianne Haslev Skånland:
To uheldige punkter i en høringsuttalelse fra Foreningen 2
Foreldre (F2F)
6. januar 2005

Artikkelserie om barnevern publisert i Sunday Guardian i India
Av Marianne Haslev Skånland
10 desember 2017 – 27 oktober 2018

Article series about child protection published in Sunday Guardian in India
By Marianne Haslev Skånland
17 December 2017 – 27 October 2018

Julian Chan:
A comparison of the culture between Australian and Norwegian child protection (CPS)
11 October 2016

Marianne Haslev Skånland:
Psykolog Salvesen tror barnevernet var utmerket på 1990-tallet, og kan bli utmerket igjen
8 oktober 2018

Statistikk og barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
Høsten 1995

A new BBC documentary on Norwegian child protection
By Marianne Haslev Skånland
15 August 2018

Olav Sylte:
After 12 months: 12 new serious miscarriages of justice
24 September 2018

Olav Sylte:
Etter 12 måneder: 12 nye justismord
24 september 2018

A case exposing the double standards of Norway's CPS
By Jan Simonsen & Marianne Haslev Skånland
14 May 2018

Top child psychiatrist and child protection expert convicted for child abuse photos and videos
By Jan Simonsen
4 May 2018


Per Storegjerde:
Child protection in Norway and Naustdal
23 February 2016

Per Storegjerde:
Barnevern i Norge og Naustdal
18 februar 2016

Om fakta og evaluering av barnevernsarbeidet
Av Oddvar Espegard
23 november 2017

Om fylkesmennene og deres personale
Av Marianne Haslev Skånland
23 januar 2018

Jan Pedersen:
Statsråd Helleland med selvskryt – Barnevernloven må bort!
18 september 2018

Partisk fylkesnemndleder
Av Olav Terje Bergo
16 september 2018

Norway's seat on the European Court of Human Rights (ECtHR)
By Marianne Haslev Skånland
13 September 2018

All protesten mot barnevernets overgrep har virkning
Av Marianne Haslev Skånland
30 april 2018

Gunnar Sveen:
Min erfaring med å debattere på Kvinneguiden
31 august 2018

Marianne Haslev Skånland:
Hvem kan stilles for retten?
20. april 2012

Ben McPherson's ideas of Norwegian child protection
By Anita Skippervik
24 August 2018

Dom Bosco:
Cauchemar dans Norvège
Les deux enfants indiens de la famille Bhattacharya

23 février - 3 mai 2012

"Children of the state" – Czech documentary with critical spotlight on Norwegian child protection
By Jan Simonsen
4 December 2017

Jan Simonsen:
"Statens barn" – tsjekkisk dokumentar med kritisk søkelys på norsk barnevern
26 november 2017

Far skal med?
Av familien-er-samlet
12 august 2018

Marianne Haslev Skånland:
En barnevernssak Malaysia / Sverige
5 oktober 2014
    
 De malaysiske barna som holdes i Sverige trenger sin egen familie
       7 oktober 2014
   
  Når malaysiere blir angrepet av vestlig barnevern – hva gjør man?
         13 oktober 2014
    
•   Fosterhjemstilværelse – som Sverige ville ha for malaysiske barn
       15 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
A child protection case Malaysia / Sweden
22 February 2014
    
 The Malaysian children held in Sweden need their own family
      19 February 2014
    
 When Malaysians are attacked by Western child protection – what to do?
      20 February 2014
    
Foster care – which Sweden wanted for Malaysian children
      21 February 2014

Barnevernsgalskapen – intet å undres på
Av Marianne Haslev Skånland
9 januar 2006 / 6 april 2018

Save your child from UNICEF
A study of Unicef's biased and false claims about Indian parents

By Suranya Aiyar
August / October 2015

Marianne Haslev Skånland:
Hva foregikk på Bloody Sunday?
12.02.1997 / 10.10.2013

Suranya Aiyar:
Foster care: It's time to think out of the box
10 May 2012

Siv Westerberg:
Fosterbarn som god butikk
(14. juli 1995) / februar 2005 / juni 2006 / 6. september 2013

Siv Westerberg:
Foster-children as lucrative business
February 2005 / 25 January 2014

Jan Simonsen:
Rock hard criticism of Norwegian child protection from
the president of the Czech Republic

10 February 2015

Jan Simonsen:
Norwegian Embassy makes gross bluff
about Norwegian child protection

8 January 2016

Marianne Haslev Skånland:
Lithuania and Norwegian child protection on the news in Norway
13 April 2015

Marianne Haslev Skånland:
Russia protests against child protection in Finland
20 November 2012

Marianne Haslev Skånland:
Russia is alarmed at Norwegian child protection (CPS)
15 November 2014

Marianne Haslev Skånland:
Norwegian CPS action against Russian families – what is the truth?
26 November 2014

Barnevernets makt og hva de bruker den til
Av Marianne Haslev Skånland
23 juni 2018

Enno meir barnevern
Av Per Storegjerde, Naustdal
15 april 2016

We must take our children back
By Jørgen Stueland
21 March 2016

Jan Pedersen:
Finnes barnevernets virkelighet? Eller er det myter?
Senioruniversitetet i Søgne tok opp temaet

23 november 2017

Marianne Haslev Skånland:
50 prosent av alle fosterbarn har psykiske lidelser – hvorfor?
13 januar 2014

Øistein Schjønsby:
Should we feel sorry for the CPS employees?
18 August 2014

Arnfinn Wiksaas:
Statlige overgrep
21 januar 2017

Fagfolk vil kritisere barnevernet
av Marianne Haslev Skånland
11 juni 2015

Marianne Haslev Skånland:
Når en advokat er 'erfaren' i barnevernssaker
25 juni 2015

Sinnsforvirret artikkel og/eller forvirret forskning?
Av Marianne Haslev Skånland
16 oktober 2015

Granskninger av barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
18 juni 2017 (med et tillegg av 26 juli 2017)

Marianne Haslev Skånland:
Forsker Evelyn Dyb med forslag om mer barnevern
for å bøte på barnevernets fallitt

24. juli 2009

Suranya Aiyar:
Understanding and Responding to Child Confiscation by Social Service Agencies
20 September 2017 (9 May 2012)

Marianne Haslev Skånland:
Enda en barneverner med gamle påstander
29 juli / 1 november 2015

Marianne Haslev Skånland:
Når foreldre – eller barnevernere – straffes for vold mot barn
19. april 2009 / 7. september 2013

Marianne Haslev Skånland:
A 'child protection' employee with child pornography
10 January 2015

Marianne Haslev Skånland:
En barnevernsansatt med barneporno
10 januar 2015

Charlotts to brev til det norske Amnesty
November 1999 / oktober 2000 / 20. desember 2013

Marianne Haslev Skånland:
Mail-veksling med Forskerforbundet om Amnesty
01.03.2011

Olav Gram Andersen, Fredrikstad:
Ingen skam å snu om erstatning for ødelagt barndom, Jon-Ivar!
31 mars 2017

Marianne Haslev Skånland:
Foreldre trekkes for strafferett
2 september 2014

Dag Sverre Aamodt:
Det norske barnevernet – et svik
3 mai 2016

Marianne Haslev Skånland:
The Hague Convention in India? What a pity
8 November 2017

'Naustdalfamilien' må få vere i fred
Av Ruth L. Hafstad
13 oktober 2016

'The Naustdal family' must be left in peace
By Ruth L. Hafstad
13 October 2016

Arnfinn Wiksaas:
Barnevern og økonomi
11 desember 2016

Dagbladet; god journalistikk – meningsløs lederkommentar
Av familien-er-samlet
16 april 2018

Marianne Haslev Skånland:
Dagbladet er uvitende og vinglete – som så ofte
15 april 2018

Marianne Haslev Skånland:
Dr Mengele & Co in action in Norwegian homes?
August 2011 (Norwegian version 1995)

Marianne Haslev Skånland:
Dr Mengele & co på ferde i norske hjem?
1995

Jan Simonsen:
Tsjekkisk politiker med knallhardt angrep på norsk barnevern
26 november 2017

Marianne Haslev Skånland:
Oppfordring til angiveri – men gode kommentarer
Forblindet intervjuobjekt og forblindet artikkel

23 september 2014, tillegg 18 mai og 3 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
The hidden motive for wanting municipality mergers
and larger child protection units
19 March 2015

Marianne Haslev Skånland:
'Seksuelt overskridende atferd' hos barn?
En ny runde behandlings-mani, denne gangen på Stortinget

18 mars 2015

Bjorn Bjoro:
Deficient rule of law in child protection cases in Norway
25 July 2015

Frastøtende å skjule hvem "klientene" i barnevernet er
av Marianne Haslev Skånland
13. desember 2013

Misbruk av "foreldelse"
Av Marianne Haslev Skånland
Juli 2002 / desember 2006

Bergen hevet over menneskerettighetene?
Saken om Morgensol barnehjem og menneskerettigheter

Av Knut Grepstad, desember 2001

A little more humility, please!
By Jan Simonsen
20 March 2016

Merete Nykrem, Ålesund PDK (Partiet De Kristne):
Barnevernet – en trussel eller et vern?
6 april 2017

Attachment Theory Debunked by
Marianne Skanland at Oslo Protest

By Delight in Truth
3 March 2016

Arnfinn Wiksaas:
De tjener godt
14 januar 2017

Marianne Haslev Skånland:
Om barnevernet med motstridende funksjoner
8 mai 2014

Jørgen Stueland:
Vi må ta våre barn tilbake
21 april 2016

Marianne Haslev Skånland:
Partiet Høyre vil gjøre 'et storartet barnevern enda bedre'
23 juli 2016

Anita Skippervik:
Hva skjuler barnevernet av saksbehandlingsmetoder og hvordan blir slike spørsmål møtt?
27 desember 2017

Marianne Haslev Skånland:
Is the child protection service silent?
7 May 2015

Marianne Haslev Skånland:
Selvopptatte fosterfolk
31 august 2016

Child protection: A contribution to a much needed discussion
By Øivind Østberg
19 March 2016

Marianne Haslev Skånland:
Stavanger Aftenblad med riktig språkbruk
28 desember 2014

Gjennomføring av akuttvedtak i barnevernet
– skal det være krigersk eller silkefint?

Av Marianne Haslev Skånland
18 desember 2017

Familiers redsel for barnevernet er reell
Av Lars Arne Høgetveit
pluss kommentar av Marianne Haslev Skånland
9 desember 2017

Marianne Haslev Skånland:
Important court verdict in England at last SUPPORTS freedom of info in CPS cases
31 December 2013

Marianne Haslev Skånland:
The Norwegian children's ombudsman:
The child protection people are magnificent

22 December 2014

Handler barnerettighetsdagen om å produsere bidragsytere til samfunnet?
Av Irene Hov
30 november 2017

Marianne Haslev Skånland:
On the Hague Convention re international child abduction:
Custody demands from other sources than parents

10 October 2017

Marianne Haslev Skånland:
Norway to implement the Hague Convention on child abduction –
an expected development, and very unfortunate for
families targeted by the child protection authorities

25 – 26 April 2015

Marianne Haslev Skånland:
The assessments made by the Norwegian child protection service (CPS)
February 5, 2012 (Revision of Norwegian article of 19.7.2004)

Marianne Haslev Skånland:
Bedre å bo på barnevernsinstitusjon
enn på asylmottak sammen med broren?

18 desember 2014

Arnfinn Wiksaas:
De stjeler barn
21 januar 2017

Marianne Haslev Skånland:
Stortingsforslag om nærhetsreform i barnevernet
19 mai 2017

Morten Ørsal Johansen:
Norwegian child protection Barnevernet (CWS), a state within the state?
1 October 2017

Morten Ørsal Johansen:
Barnevernet, en stat i staten?
7 september 2017

Fakta og forskning
Artikler av professor Marianne Haslev Skånland
   •Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke
      
ønsker å kjenne til (1): Diagnosen Münchausen
      syndrome by proxy (MSbP) - Münchausens syndrom ved
      stedfortreder - er svindel
      29. desember 2004

   •Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke
      
ønsker å kjenne til (2): Vold mot stebarn kontra
      
biologiske barn - Daly & Wilsons forskning
      13. april 2005
   •
Barnevernets bedømmelser
      To eksempler på barnevernsideologi i Kari Killéns bok
      
Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar
      19. juli 2004
   •
To uheldige punkter i en høringsuttalelse fra Foreningen 2
      
Foreldre (F2F)
      6. januar 2005
   •
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
      Desember 2007

Dag Sverre Aamodt:
The Norwegian Child Protection Service – A betrayal of trust
22 April 2016

Hva med den nasjonale granskningen av barnevernssaker?
Av Marianne Haslev Skånland
26 juli 2017

Geir Fauchald:
Tale om barnevern på FrP's landsmøte 6 mai 2017
11 mai 2017

Barnevernet tror det er DE som skal dominere barns liv
Av Marianne Haslev Skånland
28 april 2017

Marianne Haslev Skånland:
Et barneverns argumenter:
Hjemmefødsel og sjalusi og mystiske forbokstaver og vagabondering
27 februar 2014

Judgment against Marius Reikerås quashed
By Marianne Haslev Skånland
30 May 2017

Fem / Syv norske barnevernssaker til menneskerettighetsdomstolen
og en regjeringsadvokat uten gangsyn
Av Marianne Haslev Skånland
25 september 2016, revidert 3 november 2016

Marianne Haslev Skånland:
Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til (2):
Vold mot stebarn kontra biologiske barn - Daly & Wilsons forskning
13. april 2005

Marianne Haslev Skånland:
Child abuse which the child protection authorities do not want to know about - 2:
Violence against step-children compared to genetic children - Daly & Wilson's research

15 May 2012

Suranya Aiyar:
Guidelines for CWCs under POCSO
A talk given at the NCPCR, New Delhi, on 20 July 2013
27 December 2013

Dag Sverre Aamodt:
The Child Care Service experience from a lawyer's perspective
27 March 2014

Styrk familien og dens vern
Av Lars Arne Høgetveit
23 januar 2017

Strong reactions to statement from the Foreign Ministry concerning Barnevernet
By Jan Simonsen
14 February 2016

Marianne Haslev Skånland:
En aktør mot barneverns-overgrepene?  Edward Dawes?
9. februar 2013

Jan Simonsen:
Barnevernsak rammer Norges anseelse i Tsjekkia
24 november 2014

Jan Simonsen:
Child protection case damages Norway's reputation in the Czech republic
28 November 2014

Artikler og innlegg relatert til
erstatning og oppreisning for barnevernsbarn
Av Marianne Haslev Skånland
31 mars – 4 april 2017

Seshadri Chari & Suranya Aiyar:
Norway's child snatching laws must exempt Indians
10 February 2017 (31 December 2016)

Fosterhjemsbegeistring i Stord kommune
Av Marianne Haslev Skånland
5 november 2016

Jørgen Stueland:
I am a fanatic
11 May 2016

Marianne Haslev Skånland:
Sunnmørsposten med full støtte og tillit til barnevernet
12 september 2015

Marianne Haslev Skånland:
En SP-politiker på ville veier – Lise Marie Sommerstad
7 januar 2017

Arne Seland:
Barnevernet – the child protection service (CPS) –
should not be given more responsibility
11 March 2016

Jørgen Stueland:
Jeg, en fanatiker
26 april 2016

The five children of a Romanian-Norwegian family
taken by Barnevernet (the child protection services, CPS) in Norway
By Marianne Haslev Skånland
21 November / 4 December / 18 December 2015

De fem barna til en rumensk-norsk familie
tatt av barnevernet i Norge

Av Marianne Haslev Skånland
21 november / 4 desember / 18 desember 2015

Professional support for the Bodnariu family and
other victims of Barnevernet

By Marianne Haslev Skånland
29 February 2016

Svein Otto Nilsen:
Er det lov å kritisere barnevernet?
5. juni 2011

Svein Otto Nilsen:
Det biologiske prinsipp i barnevernssaker
27. februar 2012

Minneord om Liv Clemetsen
Av Elisabeth Augdahl
4 september 2016

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets bedømmelser
To eksempler på barnevernsideologi i Kari Killéns bok
Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar
19. juli 2004

Marianne Haslev Skånland:
Godt tilløp til innsikt ved Høgskolen i Lillehammer
10 august 2016

Herman Berge:
Frikjent i straffesak – dømt i erstatningssak
Et uholdbart resultat av politisk unnfallenhet

RettsNorge, 10.03.2013

Margaret Hennum:
Appell – mot barnevernet
24 april 2016

Margaret Hennum:
Against Norwegian Barnevern
24 April 2016

Marianne Haslev Skånland:
When children of minorities are deprived of their parents
12 April 2015 (previous versions 12 April 2014 / 11 June 2014)

Marianne Haslev Skånland:
Når minoriteters barn fratas foreldrene
12 april 2015 (tidligere versjoner 12 april 2014 og 11 juni 2014)

The fight against freedom of expression by the state, the
municipalities and the unions

By Arild Holta
16 October 2015

Jan-Aage Torp intervjuer Jan Simonsen om barnevern /
Jan-Aage Torp interviews Jan Simonsen about Barnevern
(Intervju på norsk, tekst på engelsk lagt ut i filen. / Interview in Norwegian, English text in the file.)
10 April 2016

Videos with interviews of and speeches featuring
Marianne Haslev Skånland, Åge Simonsen and Jan Simonsen
9 April 2016

Videoer med intervjuer og appeller/taler av
Marianne Haslev Skånland, Åge Simonsen og Jan Simonsen

9 april 2016

Marianne Haslev Skånland:
Kommentar til en video / Comment to a video
15 april 2016

Jørgen Stueland:
The Child Protection Service: Report from a meeting in the autumn of 2013
25 March 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets kontaktpersoner
9. oktober 2011

Hvorfor tar barnevernet noen barn i en søskenflokk men ikke alle?
Av Marianne Haslev Skånland
18 oktober 2015

Marianne Haslev Skånland:
Røyken og Hurum kommuners barnevern
på vei i konstruktiv retning

23 september 2015

Marie-France Calle:
Quand la Norvège veut donner des leçons à l'Inde...
blog.lefigaro.fr, 28 février 2012

Marianne Haslev Skånland:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjør som så ofte før en ynkelig figur
- Nannyhjelpen i TV3

16.11.05 / 17.12.05 // 24.04.2013

Marianne Haslev Skånland:
Of course children tell lies about sexual abuse
– lying is unavoidably a part of human language
A technical explanation
29 May 2006

Raymond Peytors:
NSPCC maintain abuse hysteria as donations fall
15 December 2012 / 3 December 2013

Dag Sverre Aamodt:
En advokats erfaringer med barnevernet
28 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
British press discovers the child 'protection' racket?
22 April 2012

Ekspertuttalelse i Götene-saken
Sak (fall) ved Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Alma og Endre Dolhamres barn
Uttalelse fra professor i lingvistikk Marianne Haslev Skånland,
Universitetet i Bergen

10.01.07

Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoff's linguistic proficiency in childhood
An analysis of claims made by the Swedish social services in connection with the forcible removal of him from his mother
28 October 2006

Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoffs språklige kompetanse som barn
Analyse av påstander fremsatt av det svenske sosialvesenet i forbindelse med tvangsfjerningen av ham fra hans mor
04.05.06

Marianne Haslev Skånland:
Viktig viktig: En mor og sønn har flyktet FØR fylkesnevndsbehandling
25 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Sukker og aggressivitet - ADHD eller normal fysiologi?
1. november 2011Links:

Marianne Haslev Skanland / Skånland:
Ask Sweden to return kids to M'sia
Demand that the children be sent home to Malaysia, without delay, to their relatives there.
29 January 2014

Marianne Haslev Skanland / Skånland:
Be aware of Western child protection systems
The Swedish system's treatment of children is the central issue in child protective cases
5 February 2014

Marianne Haslev Skanland / Skånland:
The dark side of Swedish foster care
Living in foster care with strangers has an effect of its own on children who are compelled to do so.
17 February 2014  
*