*


7 februar 2019
Regjeringspartienes 'plattform' for barnevern

Av Marianne Haslev Skånland


Kritikken av Norges nåværende barnevern fortsetter heldigvis. Myndighetene er nervøse, virker det som: Det strømmer over med motangrep og forsøk på å få kritikken til å stilne: propagandaartede artikler fra forskjellige offentlige autoriteter og andre barneverns-støtter skal drukne opposisjonen mot det ikke-vernende barnevernet vi har.

En artikkel som sikkert skal forestille å være beroligende, beskriver en 'plattform'; med det menes vel noen grunnleggende prinsipper for hvor utmerket alt skal være:

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder i Stortingets Familie- og kulturkomité,
Lavrans Kierulf (FrP), gruppeleder Fylkestinget,
Anders Wengen (V), gruppeleder fylkestinget,
Trond Johansen (KrF), gruppeleder fylkestinget:
Plattformen er godt nytt for barn og unge
Drammens Tidende, 28 januar 2019

Det er som å lese maktens beroligende svada til folket fra et hvilket som helst diktaturland. Praksis og resultater blir jo langt fra slik som disse ønsketenkerne lokker med. En del eksempler:


"Det har vært avdekket svikt i barnevernet."
Giiid, hvilken innsikt! Det har faktisk vært avdekket i flere tiår, av alle andre enn politikere og myndigheter. Det som har vært avdekket av myndighetene selv eller av folk de liker, er for lite å regne sammenlignet med det man i over 30 år har kunnet få vite ganske så detaljert og presist ved å ta alvorlig familiers beretninger (ofte helt verifiserbare, blant annet gjennom barnevernets egne dokumenter), og se dem i sammenheng.


"Man skal kunne klage på tjenesten man mottar i barnevernet."
Ja, det skal man. Men så lenge barnevernet, fylkesnevndene, kommuners administrasjon, fylkesmenn, politikere på alle nivåer, saktens politi og domstoler også – ikke ansvarliggjøres, blir det som nå: Hvis man klager, risikerer man å bli motarbeidet, løyet på, foraktet og stigmatisert av de offentlige aktørene som sitter med makten og styrer barnevernsindustrien.


"Vi skal styrke kompetansen i barnehagene for å kunne avdekke vold og overgrep mot barn."
Jaha. De vil altså skape flere Bjugn-saker. Det er det som blir resultatet, så lenge det ikke er tatt noe oppgjør med forestillingene om at de 'barnefaglige' aktørene er kompetente til å 'avdekke': forhøre barn, bedømme barns utsagn og adferd, og bedømme sannhetsgehalt og feilkilder. Jf

Stephen J. Ceci & Maggie Bruck (1995):
Jeopardy in the Courtroom
A scientific analysis of children's testimony
Washington DC: American Psychological Association


"Kvaliteten i barnevernstjenesten skal styrkes."
Det fins per i dag ingen kvalitet å styrke. Først må man nedlegge all undervisningen som drives i og om barnevern. Så må man begynne helt på nytt, med nytt personale fra topp til bunn, og sørge for at all undervisning blir helt åpen for innsyn av alle, slik at man kan hindre at forførelsen om hva som er til 'barns beste' fortsetter. Å utvide det nåværende til en 5-årig utdannelse, blir omtrent som å utvide opplæringen i å spå i teblekker og stjernetydning.


"Regjeringen vil opprette en domstolsordning for behandling av saker knyttet til barn og familie."
Akkurat, ja: Det blir fylkesnevndene om igjen, med nytt navn og enda større prestisje og makt til å ødelegge familier.


"Barns rettigheter skal styrkes."
Det ville hjelpe godt hvis barn fikk en håndfast, praktisert rett til å bo hos sine foreldre når det er det de vil, istedenfor å bli tvunget av et barne'vern' og en fylkesnevnd ut i en ørken av 'omsorg', mens det aller nødvendigste og mest lykkebringende: samhørigheten med deres egen familie, krenkes og skjendes og tas fra dem.
    Selvbestemmelse for barn som vil være i fred hos sine foreldre, ville antagelig få antallet barnevernssaker til å skrumpe inn til ganske få.

*Det hele er så spinngalt som det kan få blitt. Men det norske folk lar det jo fortsette, uten å rette ryggen i forargelse og stille politikere, jurister og barnevernsaktører til ansvar; uten å hjelpe barnevernsofrene. Derfor får vi som 'kulturland' som fortjent.**


familien-er-samlet:
  5 år som flyktninger
august 2018

Arnfinn Wiksaas:  
Barn som melkeku
januar 2017

Octavian D. Curpas:  Med Barnevernet er Norge på nedtur
september 2016

Jan Pedersen:  Bort med barnevernsloven!
november 2016

Marianne Haslev Skånland:
  Politisk program for barnevern på lokalplan
mars 2012

  – 
Barnevernet – hva må skje nå?
juni 2016

  – 
Ytringsfrihet i barnevernssaker
april 2016

  – All protesten mot barnevernets overgrep har virkning
april 2018***