*


3 desember 2015
Jan Simonsen:

Måtte sitte i salen•••
Artikkelen ble først publisert på Jan Simonsens blogg Frie Ytringer, den 3 desember 2015.
(Den har kommentarfelt på bloggen
.)
Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.
•••


Gro Hillestad Thune var medlem av European Commission of Human Rights i 16 år. Hun regnes som Norges fremste ekspert på menneskerettigheter, og har et internasjonalt navn. Tidligere i år tok hun initiativet til å sende en «bekymringsmelding» om det norske barnevernet til statsråd Solveig Horne. Men da statsrådene tirsdag samlet barnevernsinteresserte til et seminar for å drøfte hvordan barnevernet kan få bedre tillit, måtte hun sitte i salen, og fikk knapt ordet.

For på seminaret som skulle rette et kritisk søkelys på barnevernet for å hjelpe statsråden med forbedringen, dominerte barnevernets egne folk, offentlige byråkrater innen systemet og fagforeningsfolk for ulike grupper barnevernsansatte. Barnevernpedagogene i Akademikerforbundet, profesjonsrådet for sosionomene, Foreningen for sakkyndige psykologer, og Norsk Organisasjon for Barnevernledere, fikk alle deres tilmålte taletid, mens Norges fremste menneskerettighetsekspert og en av landets skarpeste kritikere av barnevernet, en internasjonal størrelse på sitt fagområde og mye brukt taler, satt i salen og forsøkte å få ordet til et kort spørsmål. Hun var ikke invitert til å bidra med noe foredrag.

Av de 16 foredragsholderne var det kun tre som forholdt seg noenlunde kritiske til et barnevern som er blitt kraftig kritisert for overgrep mot foreldre og barn og har vakt negativ internasjonal oppmerksomhet, der kritikken har gått ut på at barnevernet tar barna fra foreldre ikke bare når det har forekommet omsorgssvikt, men oftest ut fra en subjektiv vurdering fra deres byråkrater om at foreldrene «mangler omsorgsevne». Denne problemstillingen kom knapt nok frem under seminaret, der det kun ble kruset på overflaten: «Vi bør kanskje vurdere en lengre utdannelse», «det trengs bedre kompetanse», «vi må løfte frem de gode sakene» osv.

For de mange som mener at det norske barnevernet ikke tar tilstrekkelig hensyn til å holde familier samlet ved hjelp av støttetiltak, men alt for ofte omplasserer barn, ødelegger familier unødvendig, og pusher foreldre til selvmord og rusmisbruk, var det kanskje et lite lyspunkt at statsråden selv var blant de mest kritiske og i sin innledning fremhevet behovet for endringer. Men om de blir store nok, når hun er omringet av systemforsvarere, er et åpent spørsmål.

«Dersom vi tar barna fra foreldrene, er vi da sikre på at vi kan ivareta barna på en bedre måte,» spurte Solveig Horne, blant annet. «Jeg er opptatt av å satse mer på forebygging og familievern. I de aller fleste sakene kan barn bo hjemme med god nok støtte og oppfølging. Og vi vet at der det må omsorgsovertakelse til, klarer barna seg best om de kan bo hos familie eller i familiens nettverk», sier hun til frp.no.

  
*