*

15 februar 2020
Roy Magne Kanestrøm:

Norges håndtering av sakene i EMD


• • •
Innlegget ble lagt ut på Roy Magne Kanestrøms facebookside
den 13 februar 2020.
Det er trykket her med forfatterens vennlige tillatelse.
• • •

Håndteringen av disse sakene som Norge er dømt i og de som ligger i påvente av en dom fra EMD er vesentlig for veldig mange mennesker sin hverdag.

Grunnleggende kan en si at staten Norge ikke følger opp og gir oppfølging etter menneskerettighetene slik at de utøves på forsvarlig måte. Dette ses av svar fra regjeringsadvokatene og ministrene at de ikke bryr seg om konsekvenser eller evner å se hva de holder på med.

Det samme kan også sies om ganske så mange av stortingsrepresentantene som er godt opplyst om reparasjons prinsipper de plikter å følge opp, men velger å se bort fra.

Når skal vi få et valg der vi får de som jobber for folket inn på tinget?


**
Se også


Norges svar ikke godkjent: – Oppsiktsvekkende!
Dagbladet, 14 februar 2020

De varslet om barnevernkrise – så ble Norge dømt fem ganger
TV2, 14 februar 2020

Roy Kanestrøm:
Barnevern og rettssikkerhet
MHS's hjemmeside, 19 mai 2017

Morten Wold:
Innlegg i stortingsdebatt om barnevern 14 november 2019. Sak 1
MHS's hjemmeside, 8 januar 2020

Svein Otto Nilsen:
Norsk barnevern har ikke noe å skryte av
MHS's hjemmeside, 15 januar 2020

Arnhild Skretting og Vidar Nedrebø:
2020 – blir det året for en helhetlig og faglig gjennomgang av norsk barnevern?
MHS's hjemmeside, 8 januar 2020

Ragnvald Bjørgaas Petersen:
Erna Solberg og barnevernet
MHS's hjemmeside, 12 januar 2020

Jan Simonsen:
Erna Solbergs hvitvasking av barnevernet
MHS's hjemmeside, 7 januar 2019

Marianne Haslev Skånland:
Familien fra IS, og norsk overtro om barn uten foreldre
MHS's hjemmeside, 1februar 2020

– :  
Dommene mot Norge ved EMD i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, 19 januar 2020

 – :  
Myndighetenes statistikker og generaliseringer om barnevern
MHS's hjemmeside, 19 oktober 2018

 – :  
Forfjamsete politikere?
MHS's hjemmeside, 8 februar 2016

 – :  
Møte om barnevernet – politikerne ut av boblen?
MHS's hjemmeside, 28 april 2018

Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
MHS's hjemmeside, 22 januar 2020

*