*


20 februar 2017
Peder Aresvik:

Jeg bor deler av året i Serbia


• •
Opprindelig publisert den 1 juni 2016 som kommentar i Oppland Arbeiderblad,
under artikkelen En oppblåst drittunge av Jørgen Stueland.
Kommentaren er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse. Den ligger også her.
• •

Jeg bor deler av året i et av Europas fattige og ødelagte land (joda - vi snillingene deltok i ødeleggelsen av det) - Serbia.

Yngre serbere kan ikke fatte at jeg som kommer fra det søkkrike Norge kan finne på å etterhvert etablere meg i midten av den serbiske fattigdommen.
Til dem pleier jeg å fortelle, at i Norge har vi riktig nok penger i bøtter og spann, men se - det er også alt vi har.

Her i Serbia finnes det ikke penger blant folk - men alt annet har de: Europas beste mat, godt naboskap, dugnadsånd som gjør at boligbyggingen, om enn av brukte materialer, langt overgår den norske - og et verdihierarki hvor rett nok Gud Fader sitter på toppen, men like under står familien.
Intet jordisk er mere hellig enn familien her nede.

Serbia er et godt land å bo i....**

*