*31 mars - 4 april 2017
Artikler og innlegg relatert til
erstatning og oppreisning for barnevernsbarn

Av Marianne Haslev Skånland
I mange år mens barnevernet har behandlet barn og deres familier utilbørlig, har det vært skrevet om at disse familienes tragedie burde gjøre dem berettiget til utbetaling av erstatning og oppreisning fra skadevolderen, som er det norske samfunn.

Det som har utviklet seg av ordninger, ser ut til stadig å være det samme:

De siste 25-30 årene er det blitt laget erstatningsordninger fra stat, kommuner og fylker for personer som har opplevet vanskjøtsel, vold og overgrep i barnevernets omsorg. Først gjaldt det barnehjem, og var begrenset til ting som hadde skjedd tilbake på 1950- og 60-tallet, minst 25 år tidligere. På samme tid var det et omkved at slikt skjedde i gamle dager; nå (på 1990-tallet) var det helt andre forhold, ble det hevdet. Så er det blitt stadig nye erstatningsordninger, de er utvidet til også å gjelde utilbørlige ting barn er påført i fosterhjem, og tidsgrensen er krøpet oppover til bare ca 10 år før nåtiden.
    Samtidig skapes det, uten at noen tar oppgjør med det, hele tiden nye saker av samme art, som nok vil føre til pågang om erstatning fra de nye generasjonene om ikke så lenge. Forestillingen om at barnevernet er så trygt for barn, lever videre. Troskyldige blant oss tror enten at det var bare i gamle dager barnevernet var ille, eller de tror at det plutselig er oppstått en forrykt avsporing de siste årene. I realiteten er barnevernets handlinger omtrent av samme type som de var, men grunnet stadig esende budsjetter kan barnevernet ramme flere nå enn før.

*

Nedenstående er en (relativt uordnet) liste over en del artikler/innlegg som handler om eller berører slike temaer, samt mapper med lenker som bringer en videre til flere slike. Listen omfatter hovedsaklig innlegg fra Forum Redd Våre Barn og MHS' hjemmeside. En del av disse har lenker videre til andre kilder.

Listen vil bli forsøkt bygget ut med flere relevante eksempler etterhvert, når tiden tillater.
*

Oppreisning for tidligere barnevernsbarn

Erstatninger i milliardklassen til barnevernsofre

Misbruk av "foreldelse"

Surmuler Bodø over å ha betalt ut erstatninger?

**

Stadig kan tidligere barnevernsofre få erstatning – mens nye kasus skapes

Barnevernets bruk av tvang og makt mot barn

Erstatning til familie etter løgn fra leger, sykehus og barnevern

Politisk program for barnevern på lokalplan (punkt 8)

***

Forbrytelse og hevn

Tragisk barnedødsfall i Vanvikan nov 2013 - kommentar

15 år gammel tok han sitt liv – drevet inn i døden (–  Kommentar)

Full seier for Naustdal-familien

****

Bergens barne"vern" og menneskerettighetene

Bergen hevet over menneskerettighetene?
Saken om Morgensol barnehjem og menneskerettigheter


En oversikt over erstatninger så langt

Kommentar om kostnadsfordeling

*

Menneskerettigheter i Norge – på bånn

Ansvarsløs, uvitende, uvoksen 'oppvask' med barnevernet i Orkdal
Politikere og byråkrater i komedie-stil


Hvem vurderer barnevernet i Samnanger riktig?
– Folkefornuft mot politisk og byråkratisk galskap


En debatt om politi og presse som sporet av: Hvorfor blir 2 av 3 barn fjernet fra sitt hjem uten at de selv eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd?

**

Barnehage saksøkt etter bekymringsmelding

Erstatning for Barnevernsofre

Betalte erstatning for mobbing

Barnevernet gjorde ingen innsats for å stoppe mobbing

***

Glassjenta varsler søksmål

13-åring gikk til sak for å bli fri fra barnevernets omsorg


*