*

5 juli 2020


• • • •
Dette brevet fra Marius Reikerås til Ordføreren i Bergen er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.
Det har også vært publisert på facebook av forfatteren.
• • • •3 juli 2020


Ordføreren i Bergen

Varsel om oversendelse av Samnanger-sak til EMD


Kopi: Offentlig.


Samnanger-sakene er blitt nasjonalt kjent, og også Ministerkomiteen i Europarådet har fått oversendt informasjon om den rapporten som foreligger, se link:
Sluttrapport / Granskningsrapport

Samnanger har, inntil nylig, hatt en samarbeid med barnerverntjenesten i Bergen, og følgelig er det barneverntjenesten i Arna Åsane - Bergen kommune som håndterer den aktuelle saken her.

For syv år siden, hadde jeg noen møter med legen Jakob Christian Norup.
Han kunne fortelle meg at daværende barnevernsjef i Samnanger, Thore Austnes, forsøkte å få han til å lyve med hensikt å fjerne to barn, født 2010, fra en familie.

Saken er også omtalt i BT, se link:
– Forsøkt brukt til å fjerne barn fra mor

Saken er omtalt som sak nummer 1- Granskingens sak 1- i den såkalte granskningsrapporten.

Jeg var selv tilstede da Samnanger hadde kommunestyremøte om disse sakene den 11 juni i år, og jeg må si jeg ble imponert over en rekke av representantene. Det viser at det er håp om et mer rettferdig Norge.

I så måte er Samnanger en kommune som bør inspirere andre kommuner, også Bergen.

For hva gjelder situasjonen i Bergen, er den ikke tilfredsstillende, noe som Fjeld- utvalget bekrefter.

Som Bergen kommune er kjent med, er Norge allerede dømt syv ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, herunder en gang i storkammeret.

I tillegg ligger over 30 saker til behandling, og flere dommer kan forventes utover høsten.

I alle dommene som er avsagt til nå, er det klare føringer på "the positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child."

Som følge av at barnevernsjefen i Samnanger forsøkte å påvirke legen, hvis hensikt var å ta barna, så leide far, i mars 2013, en campingbil for å bringe tvillingene i sikkerhet.

Bilen dro via Sverige og Danmarks til Hamburg, hvor det var ordnet flybilletter til barna, som deretter kom seg i sikkerhet i Thailand.

Der har de vært siden, hos sine slektninger på mor sin side.

Her har det sviktet i alle ledd, og vi vurderer nå om vi skal fremme denne saken direkte for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, uten å uttømme de nasjonale rettsmidlene.

Selv om det som utgangspunkt er et krav om å uttømme de nasjonale rettsmidlene, er det et faktum at Norge er satt i kategorien "repetitiv" krenker.

Følgelig er det mulig at at EMD vil slippe saken inn som følge av det faktum at heller ikke Bergen kommune respekterer dommene fra EMD, som sier at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så fort forholdene ligger til rette for det.

Denne saken gjelder tre barn. Det ene, født i 2006, er omsorgs-plassert siden 2013, og tilbakeføring har enda ikke skjedd. De to andre, født 2010, befinner seg altså fortsatt i Thailand.

Det er på tide at Bergen kommune nå tar innover seg praksisen fra EMD og igangsetter tilbakeføring hva gjelder gutten født i 2006, som tydelig har signalisert at han vil hjem til far.

Hva gjelder tvillingene som befinner seg i Thailand må kommunen komme opp med en garanti om de trygt kan returnere til Norge, uten ytterligere inngrep i deres menneskeretter.

Dersom disse krav ikke blir innfridd innen utgangen av juli, vil vi fremme klagen til EMD med umiddelbar virkning. Også Europarådet vil da bli informert.


Bergen, den 3.7.20

Marius Reikerås**
Se også


Marius Reikerås:
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020

 – :  
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020

Norges svar ikke godkjent: – Oppsiktsvekkende!
Dagbladet, 14 februar 2020

Øistein Schjønsby:
Barnevern – hva nå?
MHS's hjemmeside, 14 mars 2020

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, oppdatert per 12 mars 2020

Om mulighet for at EMD kan fravike kravet om uttømming av nasjonale rettsmidler,
se
'Non-exhaustion of domestic remedies' her:
Practical Guide on Admissibility Criteria
European Court of Human Rights, updated 31 August 2019
og
'Rule 39' her:
Rules of Court
European Court of Human Rights, 1 january 2020

Marianne Haslev Skånland:
Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern
MHS's hjemmeside, 3 - 4 juli 2018

*