*20 oktober 2016
Saken Glassjenta:  Både Karmøy og Haugesund
"forklarer og unnskylder" så det står etter


Av Marianne Haslev Skånland


* *

Begge kommunene legger sukkerglasur på sin praksis og kompetanse, og spiller skuespillet om å gjøre alt bedre etter en kritisk granskningsrapport.

Det er faktisk ikke granskningsrapporter som skal være grunnlaget for å begynne å handle etisk og forsvarlig og respektfullt overfor familiemedlemmers kjærlighet til hverandre, og respektere deres integritet og rett til frihet. Slikt skal være grunnlaget for all ens ferd, mest av alt i en offentlig stilling med makt. I dagens Norge er det feiet til side gjennom en avsporet opplæring av barnevernsarbeidere og en ideologi om at "det offentlige" per definisjon er ærlig, godt og innsiktsfullt, og at det derfor er der makten over oss skal ligge.
    Disse idéene må vekk, hvis det skal bli levelige forhold igjen for barn og deres familier.


Karmøy barnevern mener de gjorde sitt beste, men vil bli mye bedre:

 – Barnevernets arbeid var ikke godt nok
MedieMix – fra Karmøynytt, 19 oktober 2016

Originalartikkelen:
 – Barnevernets arbeid var ikke godt nok
Barnevernsleder Jakob Bråtå tar selvkritikk på at barnevernet i Karmøy ikke gjorde en god nok jobb i Glassjenta-saken.
Karmøynytt, 19 oktober 2016

Det er ikke måte på hvor de vil forbedre seg, på alle måter, barnevernet på Karmøy og kreti og pleti. Forbedringene skal, "imponerende", blant annet foregå ved at de skal samarbeide tettere med fylkeslegen og fylkesmannen. Ja, da så. Fylkeslege og fylkesmann er jo eksperter! Det er så man må le hult og hysterisk.

Originalartikkelen i Karmøynytt har ikke kommentarfelt, men Mediemix har. Jeg ble fristet til å legge inn en kommentar:
"Nei, de gjorde ikke sitt beste. De gjorde det barnevernere pleier å gjøre, uten noen gang å gi seg i sitt skadeverk.
   De holdt henne som fange, og fikk henne hentet med tvang igjen når hun flyktet hjem til moren. Nå vil de altså arbeide og arbeide fortsatt, i vanlig barnevernsstil, uten å innse at Glassjenta ALDRI skulle vært bortført fra sin familie.
   Hva barnevernet vil nå?:
"Kan destruktivt omskoleres til konstruktivt? Kan anklage-kulturen i barnevernet plutselig bli etisk og respektfull? Kan formynderi omformes til samarbeid? ..... De vil alle så gjerne være med videre. De vil forsøke tilpasning som gjør at de fremdeles kan stå på broen eller være matros. Derfor virker det nesten som de nå endelig har begynt å lytte til klageropene som de i de foregående tyve årene har ignorert med største fornøyelse."
(herfra, apropos annonseringen av ny lovgivning: http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=38262#p38262 )
– Marianne Haslev Skånland, Oslo"


    
* *

Slik forandrer Glassjenta-saken barnevernet i Karmøy
Barnevernet i Karmøy kommune tar mange grep etter kritikken de har fått i granskingsrapport.
Haugesunds Avis, 19 oktober 2016

Barnevernssjefen i Karmøy Jakob Bråtå:
"– Dere må tro meg når jeg sier at barnevernet i Karmøy, både nå og de som var der før jeg begynte, virkelig har gjort det de mente var det beste, og at de ansatte gjør sitt absolutt beste hver dag. Vi jobber beinhardt for at det skal bli godt nok, sa Bråtå."

Nei, vi må ikke tro noe som helst fra disse blinde, totalt galt utdannede, som er gjennomsyret av sin tro på at "samfunnet", det er dem selv, og de er alltid bra, mens familien er luft, skadelig luft for sine barn.

"– Lytte til barna
Karmøy har også fått kritikk for dårlig brukermedvirkning.
    – Her har fokuset, ikke bare hos oss, men i hele landet, blitt større. Å snakke med barna, høre hva de har å si, er noe av det viktigste. Det har vi gjort før også, men vi har ikke vært flinke nok til å skrive det ned, beklager Bråtå."


Jaså, de skal skrive ned. Hva med å respektere alle de barn som ikke vil bort fra foreldrene, som blir skadet og traumatisert av det, eller som i en fase av opprør vil bort men som så vil hjem? Istedenfor å vase om "tilknytning" til andre og at barna må "få ro" ved at foreldrene holdes borte?

Barnevernet fortsetter og fortsetter å fokusere på alle offentlige instanser. Og nå skal de "lytte til barna". Én aktør er fortsatt fraværende: foreldrene. Hva med om disse foreldrehaterne ble pålagt å respektere foreldre og det foreldre sier?

Så har vi helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund:
"I forkant av onsdagens møte hadde tydeligvis medlemmene i utvalget fått en bekymringsmelding fra en psykologspesialist som gikk på en spesifikk barnevernssak.
    Da var helse og omsorgssjefen raskt ute med en sterk anmodning til Karmøy-politikerne:
    – Jeg anmoder sterkt om at dere som får henvendelser fra innbyggerne i en fortvilet situasjon, med sin opplevelse av det som skjer og selvsagt rett til å ytre seg, om å be dem ta kontakt med administrasjonen. De henvendelsene vi får har vi mulighet til å gå inn i og oppdatere oss på, og eventuelt se med nye øyne, men da må vi få beskjed om dem, sa Olsen-Sund."


Kommune-administrasjonen er de siste noen bør henvende seg til. De har forlengst lært seg å se sin oppgave å være å verne de ansatte, ikke minst barnevernerne. Politikerne får manne seg opp til å ta makten tilbake fra disse som stadig bruker sin makt til å beskytte alle andre enn familiene som rammes av barnevernsovergrep.

Barnevernssjef Bråtå "forklarer" misère med manglende "kompetanse":
"Han sa også at kompetanse er det viktigste barnevernet kan bygge.
   – Vi må få til stabilitet, kompetansen må ikke slutte, sa han."


Nei, den kompetansen han snakker om, er den som kommer fra den nåværende utdannelsen i barnevern og psykologi. Det er den samfunnet må frigjøre seg fra, få den vekk, og få vekk alle aktører som fortsetter å forherlige den og anvende den overfor "brukere".

* *

Her er naboen Haugesund, for en måned siden, i nøyaktig samme stil:

– Gjorde ikke god nok jobb
Barnevernslederen i Haugesund erkjenner at kommunen ikke gjorde en god nok jobb for «Ida».
Haugesunds Avis, 21 september 2016

"HAUGESUND: – Barnevernet og kommunen tar vurderingene og konklusjonen til fylkesmannen med stort alvor, sier barnevernsleder Liv Kjersti Kvalevaag i Haugesund."

Så en viss kritikk ovenfra, den tar de alvorlig. Det står i en viss motsetning til deres forakt og fiendtlighet overfor familier de har i sin makt og som kommer med konkret kritikk mot hva de gjør.

"– Vi ser at vi ikke har vært gode nok. Da vi gikk gjennom saken i ettertid, ser vi at vi ikke hadde dokumentert godt nok de faglige begrunnelsene og de beslutningene som ble tatt. Derfor er det vanskelig nå å si om vi gjorde de riktige tingene, eller burde satt inn andre tiltak."

Og så kommer den vanlige, luftige floskelen om å "lære". Ikke et ord om å ta konsekvensen av sine tidligere handlinger:
"Ifølge Kvalevaag bruker barnevernet erfaringene fra tilsyn i egen og andre kommuner til å lære av."

Tja, kanskje det burde kreves at denne barnevernssjefen og hennes overordnede ble tatt ut på torget og fikk ris på bare blanke? Da kunne de kanskje lære litt? Og det burde nok være hennes politisk overordnede, de valgte kommunepolitikerne, som fikk pålegg om å gjøre det personlig? Trolig lærerikt for dem også, med den skamrødmen de så lenge har fortjent for sin feighet, den med at de ikke manner seg opp til å protestere mot ansvarsfraskrivelsen som ligger i "Vi kan ikke gå inn i enkeltsaker".

Men Norge får jo det styre og stell vi fortjener. Slik er det i et demokrati.
  


* *
  


Saken ble først gjennomarbeidet av journalist Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad og presentert der.

Stavanger Aftenblad med god artikkel og flere i vente
Forum Redd Våre Barn, 22 januar 2016 –

Saken Glassjenta
Forum Redd Våre Barn, 3 oktober 2016 –

*