*

28 mars 2020
med kort tillegg 29 mars 2020Hvilke media har lest Høyesteretts barnevernsdommer oppmerksomt?
(NRK: ikke påfallende.)

Av Marianne Haslev Skånland

*Tre høyesterettsdommer

I går fredag 27 mars 2020 falt det dom i Høyesterett i de 3 sakene som var blitt prosedert for (nokså) åpne dører i begynnelsen av februar.

Her er dommene:

HR-2020-661-S
Lovdata, 27 mars 2020
(Lagmannsrettens ankenektelse opphevet)

HR-2020-662-S
Lovdata, 27 mars 2020
(Utvidet samvær)

HR-2020-663-S
Lovdata, 27 mars 2020
(Anke forkastet)Media

Det har ikke vært særlig interesse i A4-media for dommene i disse corona-tider, med hederlig unntak av artikler skrevet av Asbjørn Øyhovden i tv2 og Asle Hansen i Dagbladet. De to har også klart å lese innenat, dvs gjengi det viktigste ved dommene riktig. (De skiller seg ut blant journalister ved å ha satt seg godt inn i vesentlige sider av barnevernskritikken, og skriver derfor normalt kyndigere om barnevernssaker enn det som er gjengs.)

Tvangsadopsjon stanset av Høyesterett
tv2, 27 mars 2020

Skjebnedrama avgjort: Mor og far vant
Dagbladet, 27 mars 2020

Også rett24 har en riktig versjon av resultatene:
Høyesteretts storkammer avgjorde barneversakene fredag
rett24, 27 / 28 mars 2020Statskanalen nrk

Med nrk er det en annen sak. At nrk er lutter stats-propagandister, visste vi. At de også jevnlig lukker øynene, og nærmest har trollsyn når de åpner dem, visste vi også. Men her har de gått seg selv en høy gang. Det kom kvikt en brøler av en liten notis på nettet:

BARNEVERN
27. mars 2020 kl. 13:20 Høgsterett forkasta barnevernsankar I éi av barnevernssakene som Høgsterett har behandla, blir samværet auka frå fire til åtte gongar i året. Samtidig har retten forkasta ankane i to andre saker, skriv NTB.
https://www.nrk.no/nyheter/hogsterett-forkasta-barnevernsankar-1.14963433

Slik ble det stående også om formiddagen den 28 mars. Ikke før foreldrenes advokater i en av sakene opponerte, er både innholdet av notisen og lenken blitt forandret
utpå tidlig ettermiddag den 28. (Den opprindelige datoen er beholdt, men rettelsen er fra den 28.) :

27. mars 2020 kl. 13:20
Høyesterett ga økt samvær i barneve - I én av barnevernssakene som Høyesterett har behandlet, økes samværet. I en annen sak har retten kommet til at det var feil å avvise en anke til lagmannsretten. I den siste saken ble anken om hvorvidt lagmannsretten kunne nekte en anke fremmet, forkastet.
https://www.nrk.no/nyheter/hoyesterett-ga-okt-samvaer-i-barneve-1.14963433


Siden den første versjonen henviste til NTB, ble det interessant å se hva NTB hadde skrevet. Feilen kunne tenkelig skyldes dem. Heller ikke NTB-artikkelen var publisert av mange, men avisen Dagen hadde den:

NTB:
Høyesterett ga økt samvær i barnevernssak – foreldre vant fram med anke i en annen sak
I én av barnevernssakene som Høyesterett har behandlet, økes samværet. I en annen sak har retten kommet til at det var feil å avvise en anke til lagmannsretten.
Dagen, 27 mars 2020

Jeg har ikke kjennskap til om denne artikkelens innhold er endret fra første publisering (kl 12:20) til oppdatering (kl 13:08). Men innholdet i Dagen er så pass klart riktig i forhold til dommene, og skriver seg iallfall fra så tidlig på dagen den 27, at det ikke virker sannsynlig. Dommene skulle falle kl 12 og frigis for pressens bruk kl 13.

Norge IDAG har også tatt inn NTB-artikkelen.

Altså bør nrk antagelig ikke skylde på NTB.Er det viktig?

Alle kan unnskyldelig lese feil, oppfatte feil, gjengi feil, særlig i enkelttilfeller. Og noe tordenskrall blir det ikke av at nrk surrer og ikke klarer å forstå innholdet av en tekst, enten den kommer fra NTB eller fra dommer. Heller ikke er nrk de eneste. Jeg har sett et betydelig antall ødeleggende artikler i ymse aviser, ødeleggende på den måten at journalister med enkelte setninger totalt vrir om på et barnevernsoffers beretning. Hvert enkelt slikt bokseslag overfor noen som allerede ligger nede, er ikke avgjørende, men de nører opp under en uvitende forakt overfor barnevernets ofre som ikke tjener de dømmende til ære.

Foreliggende eksempel fra nrk føyer seg inn i rekken av alle standard-oppfatningene som nedvurderer barnevernsofrenes situasjon og lidelse. De så godt som bekrefter i lesere øyne den 'politisk korrekte' meningen at myndighetenes aktører er pålitelige, sannhetskjærlige velferdsutøvere, og at klager mot dem er uberettiget og uforskammet. Man skal ikke se bort fra at det skaper ytterligere et gram ammunisjon til fiendtligheten som er til stede i store deler av befolkningen: "Jaså, ingen av de sakene som ble blåst opp og tiltvang seg tid og plass i Høyesteretts storkammer, var berettiget? Der kan vi se – barneverns'ofrene' er foraktelige og upålitelige".

Iallfall røber meldingen fra nrk at et slikt syn nok er til stede i nrk-miljøet. Det var ikke uventet. nrk har vært noen kløppere til å skade barnevernsofre – både barna og foreldrene – ved programmer, intervjuer og reportasjer fulle av tillit til myndighetene.

Om Høyesteretts-dommene selv er det en del å si. De gir meg slett intet beroligende bilde av Høyesterett – men en analyse må tas opp i en annen sammenheng.

Vel, Norges befolkning må leve med det etablissement de på mange måter selv har valgt seg, inntil de retter ryggen. En vennlig tanke sendes til alle som ikke har vært med på å fremelske uberettiget beundring for det tilfredse Norge.


**Se også


Oddvar Espegard:
10. september 2019 klokka 10.00
MHS's hjemmeside, 3 september 2019

Bergensavisen, leder:
Kneblende presseetikk
Bergensavisen (BA), 9 februar 2004

Marius Reikerås:
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020

 – :  
Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben-dommen
MHS's hjemmeside, 11 mars 2020

Roy Magne Kanestrøm:
Norges håndtering av sakene i EMD
MHS's hjemmeside, 15 februar 2020

Sverre Kvilhaug:
Samrøre
BarnasRett, 20 februar 2006

Marianne Haslev Skånland:
Når media løper barnevernets ærend
MHS's hjemmeside, 15 april 2004

Jacob W.F. Sundberg:
Om Sverige och anda stater som svarande i Europedomstolen
nkmr, 30 november 2005

Tor A. Fusendahl:
Tvisteloven berger ikke menigmann i retten
Aftenposten, 18 mai 2005 / 19 oktover 2011
*