*

3 juli 2020
Olav Terje Bergo:

Ingen nyhet at barnevernet svikter• • • •

Innlegget er blitt postert som en kommentar i kommentarfeltet til en artikkel i Bergensavisen (BA) om barnevernshøringen i Bergen i anledning Fjeld-utvalgets rapport.

Det er trykket her med forfatterens velvillige samtykke.

• • • •For alle som følger nyhetene i bergensavisene, TV2 og Vestlandsrevyen har barnevernets manglende evne og vilje til å hjelpe barn og barnefamilier vært kjent i mange, mange år. BA skrev om barnevernssaker som gikk galt fra jeg ble ansatt som ansvarlig redaktør i 1983. Barnevernet reagerte like avvisende krakilsk på kritikk og kritiske spørsmål den gang som nå.

Fjeld-utvalget har undersøkt de ti sakene de ble bedt om å gjennomgå og har avslørt mange grove feil i ni av dem. Det er ikke kommafeil og bagateller Rune Fjelds utvalg har pekt på. Det er utredninger uten verifiserte fakta, vedtak uten begrunnelse og barn det ikke er snakket med.

Det må nå bli slutt på at barnevernet blir trodd, når de later som om de mange feilene de kritiseres for er bagateller og unntak. Denne tjenesten gjør grove, lovstridige, straffbare feil mot vergeløse barn i de fleste av landets kommuner i et stort antall saker, det viser en rekke undersøkelser.

Honnør til byrådet, bystyret og flertallet i Helse- og sosialutvalget som tok det initiativet som førte til Fjeld-rapporten og til dagens høring. Med det bystyret nå vet, er det ikke godt nok med langsomtvirkende, langsiktige tiltak som kanskje, kanskje ikke, vil forbedre barnevernet om noen år. Dersom bystyret fikk vite at ni av ti hus på Bryggen står i brann, ville de da ha utredet et mulig forbud mot salg av fyrstikker eller litt bedre vannforsyning? Nei, byråden ville ringt brannvesenet og bedt dem rykke ut og slukke brannen straks.**Se også


Bergen kommune, Utvalg for helse og sosial:
Høring om barnevernet
Video
Bergen kommune, 26 juni 2020

Oppgitt etter Bergens-høring – Dere skjønnmaler barnevernet
Bergensavisen (BA), 26 juni 2020

Høring om barnevernet i Bergen: – Man står helt alene om man ikke har ressurser til å betale
Bergens Tidende, 26 juni 2020

Tre rapporter om barnevernssaker hvor familiene er blitt spurt
– Tysvær, Bergen, Samnanger

MHS's hjemmeside, 26 juni 2020

Olav Erdal:
Barnevernssakene i Samnanger
MHS's hjemmeside, 16 mai 2020

Octavian D. Curpas:
Med Barnevernet er Norge på nedtur
MHS's hjemmeside, 1 september 2016


*