*


25 september 2016,
revidert 3 november 2016Fem / Syv norske barnevernssaker til menneskerettighetsdomstolen
og en regjeringsadvokat uten gangsyn


av Marianne Haslev Skånland25 september 2016:

Opplysende artikkel fra Jan Simonsen:
Fem norske barnevernsaker venter på behandling i EMD
Frie Ytringer, Jan Simonsens blogg, 24 september 2016

"Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg får mengdevis av saker, og slipper bare noen få gjennom nåløyet. Det er derfor oppsiktsvekkende at den har sluppet gjennom hele fem saker relatert til det norske barnevernet, som nå venter på behandling. Det mener Marius Emberland som arbeider hos Regjeringsadvokaten."

Vi får vite hva de suller med angående barnevern hos Regjeringsadvokaten. Der ser de ut til å være både valne og uvitende:

"En gjennomgangstone i kritikken – om en holder seg til den sobre delen av den – synes å være at det norske barnevernet for aktivt går inn i forholdet mellom barn og deres foreldre, på bekostning av foreldrenes interesser."

For noe sludder! Som om norske domstoler og barnevern virkelig ivaretar barns interesser, og det bare er foreldrenes interesser som skyves ut!


"Men også rent hjemlige vedtak blir nå oftere møtt med synlig motstand fra involverte voksne."

Synlig motstand? Grunnen til dette, herr Emberland, er at vi har fått internett. Barnevernsofrene tidligere hadde akkurat like god grunn til å fortelle hvordan de ble forfulgt og barna ødelagt, og har sterkt prøvet det. Men norsk, statsservil presse og øvrighet, med juristene i ledelsen, hindret at sannheten kom frem, ikke sjelden med trusler – jf for eksempel hva jeg selv fikk vite i en sak jeg kjenner særs godt:

"Hva med en ung mor som i en etappe av sin kamp for sine barn nærmest ble truet av en dommer med at hvis hun fortsatte å forsøke å gjøre sin sak kjent, skulle han sørge for at hun fikk 3 års fengsel?"
Når media løper barnevernets ærend  15.04.2004

*


Marius Emberland velter all "uro" over på foreldre som er misfornøyde med at deres "interesser" skyves til side. Han tillater seg å fremstille det som selvsagt at denne tilsidesetting av foreldre skyldes at barnas interesser prioriteres av det norske barnevernet og rettsapparatet!
    Hans tankegang sier oss i klartekst at det er den norske almenheten som må ordne opp med å få det nåværende barnevernssystemet nedlagt og aktørene, blant annet juristene som deltar i justismordene, straffet og fjernet. Det er intet å vente fra juristene som skulle ivareta rettssikkerheten for
både barn og deres familier. Blant andre er disse juristene hos Regjeringsadvokaten så langt utenfor virkeligheten at de er en stor fare for et meningsfylt liv for stadig flere.

  

*

3 november 2016:

Antallet barnevernsrelaterte saker mot Norge som Menneskerettighetsdomstolen vil behandle, er øket fra fem til syv:

Angriper barnevernet
Storoffensiv mot Norge: Menneskerettsdomstolen skal granske sju norske barnevernsaker
– Et omfang som bør påkalle oppmerksomhet.
Dagbladet, 29 september 2016


**
*