*


21 januar 2017
Arnfinn Wiksaas:
De stjeler barn


• • •
Innlegget sto i
Avisa Nordland den 1 november 2016.
Det er publisert her med forfatterens velvillige samtykke.
• • •


I gamle dager innbilte folk seg at underjordiske stjal deres nyfødte barn og ombyttet det med en av sine egne. Men la man stål eller sølv i vuggen, var man trygg mot å få en "bytting".

Denne overtroen er blitt en fryktelig virkelighet i dag, om enn i en annen fasong: Dagens "underjordiske" er representert ved barnevernet (BV), og "byttingen" er den fortvilelse og sorg som foreldrene rammes av. Ser man på BVs rapporter, vil man oppdage at de er blåkopier fra kasus til kasus, at punktene ikke kvalifiserer for omsorgsovertakelse overhodet.

Hvor mange ord kan klistres på BV? Arroganse, brutalitet, hysteri, inkompetanse, kynisme, pengegriskhet. Advokater som er oppnevnt av BV i saken, arbeider i tråd med oppdragsgiver, og ikke på vegne av klienten. Og advokater som klienten selv har valgt, viser seg også i de fleste kasus å være lite habile, unntatt når de skriver fakturaen. Heller ikke fylkesmannen har noen respekt for de fortvilte foreldrene. Dette er dagens situasjon i et land som påberoper seg en "kristen kulturarv". Systemet er gjennomsyret av økonomisk korrupsjon, staten er blitt melkekuen med spener som stadig suges av sosialsystemets leiesoldater.

En svensk tv-dokumentarserie er titlet "Läkaren mot systemet" (også vist på NRK tv). Når vil man få se en norsk tv-serie, kalt "Advokaten mot systemet" ...? Og hvor er stålet vi kan legge i våre spedbarns vugge ...?


*Av Arnfinn Wiksaas:
   Barnevern og økonomi
  
 Det er lukrativt!
   
De tjener godt
   
Barn som melkeku
   
Statlige overgrep
   
De stjeler barn
   
Ikke de unges feil
*