*


21 februar 2016Marianne Haslev Skånland:

Noen få artikler om "tilknytning", et begrep som står mot "det biologiske prinsipp" /
A few articles about "attachment", a concept which is in opposition to "the biological principle"


I går 20 februar 2016 var det en demonstrasjon i Oslo mot barnevernets overgrep. Også jeg selv holdt en appell, et lite innlegg, hvor jeg nevnte: (1) politikerne som fraskriver seg ansvar, (2) juristene som i årevis har latt systemet utvikle seg uten å protestere men som likevel vil ha mere makt ("barne- og familiedomstoler"), og (3) de fullstendig uvitenskapelige tilknytnings-spekulasjonene som barnevernet og tilknyttede profesjoner "begrunner" sine handlinger med.
    Jeg hadde med noen eksemplarer av en liten liste med artikler som berører de to siste emnene. De forsvant visst fort, så jeg gjentar den her, for eventuelle andre interesserte. Jeg har lagt til den engelskspråklige versjonen av et par av artiklene.
    Listen gjør ikke krav på å være noe spesielt storartet utvalg, bare en innfallsport for folk som vil begynne å lese seg inn i stoffet, og artiklene ligger på internett og er derfor lett tilgjengelige. Flere av artiklene inneholder litteraturlister som er vel verd å gå videre med. /
Yesterday 20 February 2016, there was a demonstration in Oslo against abuses by Barnevernet. I gave a short talk myself too, and in it I mentioned: (1) politicians who sneak out of their responsibilities, (2) the legal profession, which has let the system go on for years without protest but still wants more power ("child and family courts"), and (3) the totally unscientific speculations about "attachment" with which Barnevernet and their allied professions "justify" what they do.
    I brought with me to the demo some copies of a little list of articles touching on the two last topics. The copies seemed to disappear quickly, so I repeat the list here, for people who may be interested. I have added the version in English which exists for two of the articles.
    The list does not claim to be an especially good selection, it is just a possible door for people who want to start exploring these subjects, and the articles are on the internet so they are easily accessible. Several of the articles have literature lists well worth further efforts.

*


Marianne Haslev Skånland:
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
http://www.mhskanland.net/page64/page162/page162.html
Is biological kinship irrelevant for the life of human beings?
http://www.mhskanland.net/page62/page123/page123.html

Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
Fallitt for barneverns-psykologiens 'tilknytnings'fantasier
http://www.mhskanland.net/page64/page152/page152.html

Om tilknytning, blikkontakt og samspill
http://www.mhskanland.net/page64/page273/page273.html
On attachment, eye contact and interaction
http://www.mhskanland.net/page62/page286/page286.html

Seminar i morgen – brygger de på "barnedomstol" ?
http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=214&t=8082

En nytteløs advokat vil ha mer barnevern og barnedomstol – Omtrent så galt som det kan bli
http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=201&t=7796


Ole Texmo:
Det biologiske prinsipp – barnevernets største hatobjekt
http://www.samfunnsmagasinet.no/Barnevernserie/26.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Del_2.htm


Sverre Kvilhaug:
Atskillelse barn og foreldre – det fortidde traume?
http://www.barnasrett.no/sverre_kvilhaug/det_fortidde_traume.htm

Kollektiv uforstand hos barnepsykologer og barnepsykiatere?
http://www.barnasrett.no/Artikler/kollektiv_uforstand.htm

Atskillelse og tap og barnevernsbarns sorg
http://www.barnasrett.no/Artikler/atskillelse_og_tap_og_barneverns.htm

Barnevernets livsløgn
http://www.barnasrett.no/Artikler/barnevernets_livslogn.htm


Om Raundalen-utvalgets innstilling (med lenke til innstillingen)
http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=158&t=7819
  *