*

15 november 2020
Hva gjør barnevernet for å følge disse meget klare kravene fra høyesterett?

Av Rolf Brennskag, Skogn


• • • •
Artikkelen sto publisert i Trønderdebatt den 21 oktober 2020.
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • •


Barnevernet er dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Etter flere år med demonstrasjoner i mange land i mot barnevernet her i landet, så har domstolen EMD tatt til behandling mange barnevernsaker. Hittil er det 40 stk.

Tre saker der det er kommet dom mot barnevernet, er presisert av høyesterett i Norge. 

I alle dommene er brudd på artikkel 8 om retten til familieliv, et hovedpunkt. 

Den 10.6. i år er det sendt et informasjonsbrev fra høyesterett til alle landets kommuner og fylkesnemnder der alle feil som barnevernet gjør i mange saker, er beskrevet. Skrivet er som følge av dommene i EMD. Det innskjerpes krav til dokumentasjon, grundige begrunnelser, faglig utredning før så drastiske skritt som omsorgovertakelse blir gjort.

All slik omsorgovertakelse skal være midlertidig og barnevernet skal fra første stund arbeide for at barna tilbakeføres. 

Det skal være hyppige samvær mellom foreldre og barn. Det som i dag praktiseres er 3 ganger i året. Det er derfor helt i strid med loven. 

Alle mulige løsninger skal være prøvd før eventuelt barnevernet tar barna. Det er viktig at de får ha tilhørlighet til sin familie. Retten til familieliv er hovedsak. 

Høyesterett har mange konkrete krav til barnevernet etter disse foreløbig 3 dommene i EMD. Det vil sikkert komme flere. 

Nå er mitt spørsmål: Hva gjør barnevernet for å følge disse meget klare kravene fra høyesterett? Det virker som de vil trenere saken og håpe den blir borte av seg selv.

Jeg har skrevet til kommunedirektør og barnevern med spørsmål om hva de gjør. Hittil har det bare kommet svada svar fra kommuneadvokaten. 

Jeg vil derfor nå ha svar her i avisa fra de ansvarlige i kommunen.


**
Se ogsåAnita Skippervik:
Systematiske lovbrudd kan ikke omdefineres som unntaksvise enkeltsaker
MHS's hjemmeside, 24 juli 2020

 – :  
Norske granskingsmetodar i barnevernsaker held ikkje internasjonal standard
MHS's hjemmeside, 27 februar 2019

Åge Simonsen:
Protestbølgene mot norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 19 juni 2016

Marianne Haslev Skånland:
Demonstrations abroad against Norwegian child protection (CPS) – Barnevernet
MHS's hjemmeside, 8 - 10 January 2016

 – :  
Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020 –

 – :  
Når kommunenes advokater skal 'verne' barn
MHS's hjemmeside, 10 november 2019 / 9 juli 2020

 – :  
Regjeringspartienes 'plattform' for barnevern
MHS's hjemmeside, 7 februar 2019

Marius Reikerås:
En debatt om barnevernssaker mellom Runa Nordahl Hæreid, Inge Bejer Engh og Adele Matheson Mestad
MHS's hjemmeside, 30 september 2020

Unni Sandberg:
Redd for barnevernet!
MHS's hjemmeside, 7 desember 2017

Åse Hellenes Rødøy:
To møter med norsk barnevern
MHS's hjemmeside, oktober 2003 / 6 april 2017

familien-er-samlet:
Flukt, eksil og sjanser
MHS's hjemmeside, 11 november 2020

Øistein Schjønsby:
Hvordan skal han få det til?
MHS's hjemmeside, 26 november 2019

*