*3 november 2014

Mobbing – Narvik kommune, kommunens advokat og en rektor prøver å bruke barnevernet
for å bli kvitt et problem de selv burde ordne opp i


av Marianne Haslev SkånlandHer har vi en sak fra Narvik med både vanlige elementer og med to uvanlige. (De uvanlige er positive, som vi skal se!)

Stian (16) mistet halvannet år på skolen på grunn av mobbing
Avisa Nordland, 2 november 2014


Foreldrene sier:
"– Blant annet har kommunen ved flere anledninger meldt oss til barnevernet. Men vi opplevde barnevernet som svært ryddig og profesjonelt, og alle sakene ble henlagt etter kort tid. Det var derfor skremmende at kommuneadvokaten ved ett av tilfellene ringte barnevernet for å forsøke å få omgjort vedtak om henleggelse, sier de."

Det er til kjedsommelighet vanlig at skoler, og andre instanser i en kommune som 'får et problem' med et barn og dets familie, ikke ser realistisk på hva problemet er og ikke gjør noe med det hvis det ligger under deres ansvar. Isteden velter de problemet over på barnets familie. Denne teknikken har de fra psyko-sosio-babbel-etatene; det høres så 'dypt' ut å si at ethvert problem 'i virkeligheten' skyldes at barnet ikke har det godt hjemme. Så sparer man seg selv for å måtte manne seg opp og vise autoritet og gjøre noe med vanskeligheter. Vi ser denne overtroen på foreldres feil og skyld gjennomsyre det meste av skoler, barnehager, helsevesen, politi.

Så også her:
"Deres [foreldrenes] oppfatning er at skolen og Narvik kommune har trenert saken.
    – Det har på alle måter vært Davids kamp mot Goliat. Fra skolen og Narvik kommune har vi møtt en arroganse, kunnskapsløshet og hersketeknikker som vi ikke trodde var mulig."


Når skal det norske samfunn stoppe alt babbelet i og omkring skoler, og gjeninnføre både at rektorer og lærere får tilbake myndighet til å gjøre noe effektivt og får beskjed om at de ikke kan unndra seg å gjøre det?

At kommunens advokat går dem til hånde på denne nederdrektige måten, er bare å vente. Juristene er gjennom studiet og kursing opplært i akkurat det samme psyko-sosio-babbelet som de 'barnefaglige' profesjonene, og denne her har vel ikke vært vant til et barnevern som
ikke vil gå løs på foreldrene. Noen tusener barnevernsofre landet rundt vet hvordan kommunenes advokater er håndlangere i å angripe barn og barnas familier. Hvorfor sier ikke advokater rett og slett 'nei' til å skamme ut jurist-profesjonene på vegne av sine offentlige klienter/arbeidsgivere på denne måten? Eller hvor langt skal næringsvettet gå?

*

Fylkesmannen har måttet kurse kommunens skoleledere og skolens lærere om lover og regler, og ilegge kommunen en beskjeden bot.

Det de nå sier, er langt fra betryggende:
"Det opplyses at kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at elevenes har det godt på skolen.
    – Narvik kommune vil ta lærdom av saken og har hatt gjennomgang av skoleeiers system og rutiner, skriver ordføreren blant annet."


Du verden - de vil 'sikre' og 'ta lærdom': 'sikre at elevene har det godt på skolen' og 'gjennomgang av skoleeiers systemer og rutiner'. Den slags om 'å lære' og om 'gjennomgang' og 'kvalitetssikring' hører vi hele tiden fra offentlige etater om ting som det skulle vært en selvfølge at de visste, uten videre forsto, og sørget for fra start, ikke at de måtte 'lære' langt ut i leksen som noe helt nytt, og bare når de tvinges til det. En mer adekvat reaksjon, i en mere adekvat verden enn Norge, kunne isteden være at rådmannen, kommuneadvokaten og rektor ved Framnes ungdomsskole blir tatt ut på byens torv, og at man trekker ned buksene på dem og gir dem regulær ris i all offentlighet. Det gir nok læring - kanskje også for andre? Især rektor bør se dette som en herding og en viktig og god trening for hans videre liv og virke i skolevesenet, jf hva foreldrene kan fortelle: "Rektor var ikke enig med oss i at Stian ble mobbet, han kalte det en elevkonflikt, og mente vi måtte se på det som en «herding» av Stian for voksenlivet, og en viktig og god trening med tanke på de utfordringene han vil møte senere i livet."

*

Det ene positive er at det lokale barnevern har reagert adekvat, og ikke gjort livet ytterligere uutholdelige for gutten og familien. Det fortjener respekt - barnevernere med hjerne til å tenke med, og mot til å stå imot kommuneadvokater og kommuneadministrasjon? Det er prisverdig fordi det er så sjeldent - for å si det sånn!

Det andre er at det til syvende og sist ble tatt aksjon fra fylkesmann og politi. Men det tok sin tid:
"– Etter flere tunge år for Stian er det nå godt å kunne konstatere at både Fylkesmannen og politiet har konkludert med at Narvik kommune har begått lovbrudd mot han."*I disse tider da det hver dag snakkes om at 'man må melde', kan det kanskje passe å ta med noen få andre eksempler på meningsløs melding til barnevernet, foretatt av skole-relaterte personer og vesentlig for å hytte sitt eget skinn, later det til. Dette er de utvilsomt trenet opp til i sin egen utdannelse og praksis – 'samarbeid' er jo et trylleord:


Eksempel (g) her:
Barnevernet – dessverre en skadevolder. 2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet
November / desember 2006

Eksemplene (12), (29), (32), (33), (35), (60) her:

En uavsluttet liste over grunner gitt av nordiske barnevernstjenester for å berøve barn deres foreldre
Februar 2013

Skolens diagnose: "Foreldrene har skylden"
Juni 2006

Skole og oppdragelse
November 1995 / mai 2006

Norsk Lærerlags holdning til barneoppdragelse
Desember 2001 / mai 2006

Ansvarsfraskrivelse i skolen og overvelting på foreldre?
November 2007

Foreldre mot mobbing anmeldes til barnevernet av skolen
Tråd med innlegg, oktober 2012 - november 2014


  


  

*