*


18 september 2018
Jan Pedersen, Søgne:

Statsråd Helleland med selvskryt – Barnevernloven må bort!


Så er barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ute med en ny artikkel som oser av selvskryt. "Jeg er stolt av norsk barnevern" lyder det i overskriften.

Til det kjedsommelige gjentar hun påstanden at norsk barnevern er blant de fremste i verden til å ivareta og beskytte barn. Hun presiserer at hun ikke viker en tomme; der det er konflikt mellom foreldre/barn, vil hun være på barnets side. Dette kaller jeg stahet fra statsrådens side.

Videre har hun trukket seg fra debatter der f.eks. BBCs 30 minutters dokumentar ble avvist fordi det handlet om en enkeltperson, og det kan en ikke gå inn på. Som om ikke de aller fleste kritikkverdige saker i barnevernet består av enkeltsaker. Så langt analyse av statsrådens forsvarsartikkel.


Hva er så løsningen(e)? Barnevernet må legges ned. En ny lov må komme der barnevernet aldri får politiets oppgaver med arrestasjoner o.l., som hører inn under kriminalitetslover. Det må komme en familieomsorgslov i stedet.

Barnevernsystemet har fått en leksjon i 2017 av bl.a. psykolog Einar C. Salvesen og menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune med "Bekymringsmelding om barnevernet". Til nå har 268 norske fagfolk som leger, advokater og psykologer, signert denne bekymringsmeldingen.

Hva skal en gjøre med en statsråd som totalt mangler selvkritikk? Hun bør få avløsning som statsråd.

Det andre som politikere og andre bør arbeide raskt med, er å avskaffe barnevernloven og få en mer familiebasert lov i stedet. Dette burde også kristenledere arbeide for i samarbeid med kristenfolket.


*

 
*