*


19 juni 2016Protestbølgene mot norsk barnevern
Av Åge Simonsen
Dr.Scient, tidligere medlem i
klientutvalget, Sentrum Sosialkontor, Bergen


••
Innlegget ble publisert i Aftenposten den 15 juni 2016. Det er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
••


De siste årene har det vært en bølge av protester mot norsk barnevern. Elisabeth Backe-Hansen og Jan Storø ved Høgskolen i Oslo og Akershus hevder i et lite etterrettelig debattinnlegg i Aftenposten 27. mai at demonstrasjonene var rettet mot meg og alle andre nordmenn.

Jeg har holdt flere appeller knyttet til demonstrasjonene, uten å ha observert en eneste plakat rettet mot barnevern, slik Storø og Backe-Hansen påstår. Demonstrasjonene er rettet mot barnevernet slik det fungerer i dag.

Ingen barnevernskritikere mener at barn ikke skal vernes mot vold eller grov omsorgssvikt. Fremstillingen av barnevernskritikerne som ekstreme kristne fundamentalister, er totalt meningsløs. Fremfor å fremme usaklig demagogi bør Storø og Backe-Hansen sette seg inn i den saklige og høyst reelle barnevernkritikken og tenke gjennom hvordan systemet kan endres til det bedre.

**


Artikkelen det henvises til:

Elisabeth Backe-Hansen og Jan Storø:
La oss bli tydelige i barneverndebatten: Det er DEG de demonstrerer mot
Dette er sivilisasjonsstrid, ikke debatt om noen skarve barnevernssaker.
Aftenposten, 27 mai 2016

**
  
Artikler etc av Åge Simonsen:

Barnevernets saksbehandling
Barnevernets metoder
Barnevern og manglende rettssikkerhet  (med Jan Simonsen)
Barnevern og narkomane
Barnevernets asyl
Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre

*

En bemerkning: At Backe-Hansen, Storø og barnevernet hevder å stå for sivilisasjonen i det de gjør og oppmuntrer til, sier adskillig om en oppfatning av sivilisasjon fremmet av politisk korrekte stemmer her på berget.
MHS

**
    
  *