*
27 april 2016Ottar Steinhovden:Informere om norsk barnevern i utlandet


••
Artikkelen har vært publisert som innlegg i dagensdebatt, avisen Dagen,
den 20 april 2016. Jf også
Demonisering.

Den er publisert her med forfatterens velvillige samtykke.
••


Er det informasjon som mangler når det demonstreres mot norsk barnevern i utlandet?

Det sies at "Noe av kritikken kommer av manglende kunnskap til den rettslige kontrollen Norge har rundt tvangstiltak fra barnevernet. Det er mye uvitenhet, og det er åpenbart at Norge har vært alt for lite flinke til å informere om norsk praksis og ikke minst den rettsikkerhet som finnes rundt barnevernssaker."

Men Naustdal-saken har det vært uvanlig godt informert om, og derfor blir det demonstrasjoner.

Faren har informert sin bror i Romania. En delegasjon fra utlandet har vært i Naustdal og snakket med rådmann og barnevern - og i Oslo og snakket med departementsfolk og ambasadører - og departementsfolk har informert i utlandet.

Vi som er i nær slekt til Naustdal-familien, ser at de er godt informert i utlandet, og det de sier er i alt vesentlig rett.


Foreldre og barn er fratatt sine mest fundamentale rettigheter. Det finnes ingen rettssikkerhet i denne saken. Jo mer det blir informert om denne saken jo mer vil det bli demonstrasjoner. Jeg vil vise til intervju i BBC News.

God og informativ journalistikk, noe helt annet enn det vi får fra norsk media.
Kanskje det er her i Norge vi er for dårlig til å informere om hva som virkelig forgår i Barnevernet. Det nytter lite å ha gode lover og regler når det ikke blir fulgt opp.
*