*


26 august 2018 –
Marianne Haslev Skånland:

Noen barnefaglige eksperterMange av fagfolkene i profesjoner knyttet til det norske barnevernssystemet uttaler seg fra tid til annen på måter som belyser deres ståsted og virke.

En del slike uttalelser vil bli samlet her.
Listen blir forlenget etter hvert.


(1)
Kari Killén

(2)
Kjell Olaf Edvardsen

(3)
Lars Smith

(4) 
Karen Hassel

(5) 
Vigdis Bunkholdt


**

*