*

 
 
Til pensum i Ling 120 Morfologi
Marianne Haslev Skånland (3. utg desember 2009):
"Fire forskjellige begreper 'ord' "
http://www.mhskanland.net/page1/page80/page80.html
 
Marianne Haslev Skånland (3. utgave desember 2009):
"Noen mulige definisjoner av setningsledd"
http://www.mhskanland.net/page1/page81/page81.html


 
Pensumlister for
Ling 120 Morfologi V 2010
https://www.mhskanland.net/styled-3/page90/page90.html
 
Ling 120 Morfologi V 2009
http://www.mhskanland.net/page1/page84/page84.html
 
Ling 121 Fonologi V 2009, V 2010
http://www.mhskanland.net/page1/page79/page79.html
 
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk V 2009, V 2010
http://www.mhskanland.net/page1/page83/page83.html
 
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk V 2007, V 2008
http://www.mhskanland.net/page1/page82/page82.html
 
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk H 2005
http://www.mhskanland.net/page1/page72/page75/page75.html
 
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk H 2004
http://www.mhskanland.net/page1/page72/page74/page74.html
 
Ling 112 Morfologi og fonologi V 2007
http://www.mhskanland.net/page1/page72/page73/page73.html
 
 
 
Ekspertuttalelse i Götene-saken
https://www.mhskanland.net/styled-3/page76/page76.html
 
Sak (fall) ved Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Alma og Endre Dolhamres barn
Uttalelse fra professor i lingvistikk Marianne Haslev Skånland,
Universitetet i Bergen

10.01.07
 
 
Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoffs språklige kompetanse som barn
https://www.mhskanland.net/styled-3/page18/page18.html
Analyse av påstander fremsatt av det svenske sosialvesenet i forbindelse med tvangsfjerningen av ham fra hans mor
04.05.06

*