*
13 november 2014Betaling til fosterhjem

Av Marianne Haslev Skånland


Vi vet alle hvordan det presenteres av det offentlige og av mange fosterfolk: beskjedne summer. Vi vet også at det fins ganske mange fosterhjem som mottar langt høyere beløp, gjerne skjult ved at det deles i flere biter: Litt som utgiftsdekning, litt som ekstra tilskudd til ditt og datt (for eksempel betalte feriereiser, ekstra bil, påbygning på huset), litt som lønn. Det offentlige selv averterer av og til etter fosterpersoner hvor betalingen blir en god årslønn (jf 'kommunalt frikjøpte fosterhjem').

Hvis betalingen opphører ved fosterbarnets fylte 18 år, hives fosterbarnet, som fosterfolkene "er så glad i", ut. Hvis fosterhjemmet da ikke får et arrangement med det offentlige om at det fortsatt skal tilflyte hjemmet penger til fosterbarnet er 23 år. Ganske påfallende hjelpeløse unge mellom 18 og 23 år dette dreier seg om. Den offisielle ideologien er jo at fosterhjem er så storartet for dem. Gjør fosterfamilier det samme med egne barn - nekter dem å ha fortsatt tilhold hjemme ved fylte 18 år? Og blir også de holdt som barn til de er 23?

*

I nedenstående redegjørelse fra Bufetat fremgår det at det er store variasjoner i betaling fosterfamilier får. Det betyr at adskillige fosterhjem mottar langt mere enn offisielle minstesatser - ellers ville naturligvis ikke Bufetat beskjeftiget seg med spørsmålet. Men Bufetat er jo kanskje mest opptatt av fosterforeldrene - fosterforeldre må få større 'forutsigbarhet', heter det. Maken til nonsens - større forutsigbarhet for at høye inntekter vil vare, slik at tennene trygt kan løpe i vann? Det fremgår at fosterforeldre som er dyktige til å forhandle (les 'kreve') med kommunen, får bedre betalt.

Vi kan ellers feste oss ved at Bufetat medgir at forskjellene har lite eller intet å gjøre med barnets behov. Ja, hele 'behovet' for fosterhjem hos fremmede som skal ha betalt, er et narrespill.


For store forskjeller mellom fosterhjem
Bufetat, Vekst og utvikling for barn, unge og familier, 8 august 2014

"Den faglige støtten og de økonomiske rammevilkårene for fosterforeldre varierer mye mellom kommunene. Bufdir foreslår en rekke tiltak for å skape større forutsigbarhet for fosterforeldrene, økt oppmerksomhet på barnas behov og større kontroll med utgiftene."

"Vi har sett på hvordan vi kan sikre bedre omsorg til barna og mer forutsigbare rammevilkår for fosterforeldrene, sier Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet."

"Fosterhjemmenes økonomiske rammevilkår er i stor grad overlatt til skjønn, hjemmenes forhandlingsevne og kommunenes årlige budsjett. Dette medfører at hjemmenes rammevilkår er ulike, uforutsigbare og i liten grad knyttet til barnas behov. Dessuten er den faglige støtten til fosterhjemmene tilfeldig og kvaliteten på tiltakene svært forskjellig.
    - Det har manglet felles rammer og retning på utviklingen av fosterhjemsordningen. "


"Det mest betenkelige, er at det er liten sammenheng mellom fosterhjemmenes vilkår og barnas behov, sier Trommald."

Betenkelig, ja. Jaha. Og hvorfor har ikke Bufetat visst dette før, mon tro?


Bufetat vil redusere pengebruken og standardisere. Det er greit nok, men illusjonene har de fortsatt i behold:
"– Vi er opptatt av at fosterhjem tilbyr en oppvekst i en vanlig familie. Fosterforeldrene må få den hjelp og støtte de trenger og en rimelig kompensasjon for utgiftene omsorgsoppdraget påfører dem. Lønnen må ikke bli drivkraften, sier Trommald."

At folk i sin almindelighet skulle kappes om å være fosterhjem for fremmede barn uten betaling som drivkraft? Bufetat kan lage formelle regler, men deres egen tenkning om fosterhjemsordningen vil saktens fremdeles mangle rammer og retning. Det vil nok sitte dypt inne å få noen som helst i Bufetat til å forstå noe som helst. I særdeleshelst nå som regjeringen vil oppruste barnevernsgeskjeften ytterligere.

  

*