*


13 april 2020Mastergrad er skivebom

Av Olav Terje BergoBarnevernlederen i Kongsberg kommune, Tone Risvoll Kvernes, har i et intervju i tidsskriftet Fontene,
Barnevernsleder ut mot regjeringens krav om mastergrad, kritisert regjeringen Solbergs forslag om å ansette flere med mastergrad i barnevernet.

Til Fontene sier Kvernes at regjeringens forslag er skivebom. Hun har rett. Regjeringens og Bufdirektoratets forslag om flere mastergrader i barnevernet er en avsporing. Det barnevernet trenger er hederlighet, integritet, åpenhet, toleranse, respekt, forstand på barn og familier. Gode holdninger og god ledelse er avgjørende i alle andre yrker som handler om å hjelpe andre mennesker. Men i barnevernet er det mangelvare.

Når gode holdninger og god ledelse mangler, kan ingen mastergrad i verden få dårlige mennesker til å bli gode. Men dårlige organisasjonskulturer og dårlig ledelse, som det dessverre er mye av i beslutningskjeden i barnevernssaker, får gode mennesker til å ta dårlige beslutninger. For å gjøre noe med de dårlige organisasjonskulturene i beslutningskjeden i barnevernssaker, trengs det barnevernledere som Tone Risvoll Kvernes.

Først når kultur, grunnverdier, holdninger og lederkvalitet er endret og det er klima for å drøfte åpent og ærlig hvordan barnevernet faktisk behandler barn og familier, kan barnevernet begynne å bli det de i dag stort sett bare later som om de er.

Statens maktelite har dessverre ikke lyttet til kritikken mot barnevernet, fylkesnemndene og domstolene fra barn og familier. Kritikken fra fagfolk i og utenfor barnevernet er også avvist fra talspersoner for barnevernet. I flere tiår har statsråder, barneombud, fylkesnemnder, påtalemyndighet og mange dommere som skulle ha forsvart barn og barns rettigheter, vært mer opptatt av å støtte barnevernet og de offentlige beslutningstakerne i barnevernssaker.

Forslaget om flere mastergrader er bare en liten del av barnevernets kommunikasjonsstrategi. Barnevernet bruker store ressurser på å imøtegå, avspore, bortforklare og bagatellisere kritikk. I hundre år har staten og kommunene klart å få mediene, velgerne, de folkevalgte og de som skulle ha ført kontroll med at barnevernet følger lovene til å unnskylde, bortforklare, overse og glemme menneskerettsbruddene mot norske barn. Men nå brister snart den falske fasaden.

Etter at Europarådet og Den europeiske menneskerettsdomstolen har blitt oppmerksom på hvor mange og hvor alvorlige menneskerettsbrudd norske domstoler utsetter barn og barnefamilier for, har kritikken mot barnevernet kommet til et vendepunkt. Nå er det bare et spørsmål om tid før barnevernets falske fasade faller.

Derfor er det befriende at det er en barnevernsleder som sier det som det er: Forslaget om flere mastergrader i barnevernet er skivebom.

Omstillingen av statens og kommunenes beslutningsprosesser i barnevernssaker må starte med det viktigste: Statens og kommunenes mange grove menneskerettsbrudd mot barn og familier.

Det trengs bred erkjennelse, forståelse og tilståelse fra barnevernets egne rekker om at det de har gjort og gjør mot barn er galt, og må endres fundamentalt. Så må menneskerettsbruddene mot barn stanse. Da handler det verken om penger, årsverk eller mastergrader. Det handler om moralsk mot til å varsle om at nesten alt barnevernet gjør og har gjort mot barn er galt. Deretter kan vi diskutere lovgivning, organisering, ledelse og kompetanse som kan verne alle barn mot overgrep, vold og omsorgssvikt, ikke bare fra foreldre eller andre omsorgspersoner, men også fra staten og kommunene. For et slik vern har ikke norske barn i dag. Det høres kanskje utrolig ut. Men et barnevern som i praksis verner alle norske barn mot overgrep, vold og omsorgssvikt har vi dessverre aldri hatt. Hvor mye lenger skal vi vente?

De delene av barnevernet som ikke vil eller ikke kan være med på den kommende omstillingen, har det norske samfunnet virkelig ikke bruk for. Men jeg håper og tror at store deler av barnevernet ønsker å være med på den kommende omstillingen. De vil få en spennende reise med bratte lærekurver, store utfordringer og bred anerkjennelse.


**
Se også


Olav Terje Bergo:
Barneombudet tar feil
MHS's hjemmeside, 10 mars 2020

 – :  
Menneskerettsjurister: Bryr seg ikke om barnas rett
MHS's hjemmeside, 27 februar 2020

 – :  
Selvpålagt blindhet hos tre barnevernsforsvarere
MHS's hjemmeside, 20 februar 2019

Ole Henriksen:
Hvorfor blir vi beskyldt for trusler og trakassering?
MHS's hjemmeside, 19 januar 2020

Staten mishandler barn
BarnasRett, temamappe/artikkeloversikt ca 2000 – 2010

Jane-Mette Kile:
Lytt til historiene
MHS's hjemmeside, 8 juni 2019

Ronny Hugo Hansen Warelius:
Kommentar om vitenskapelig informasjon i barnevernssaker
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2019

Anita Skippervik:
Mørch og Raundalen ser ikke skogen for bare trær
MHS's hjemmeside, 31 desember 2019

Nathalie H. Brinkmann:
Ministeren fraskriver seg ansvaret
MHS's hjemmeside, 26 mars 2020

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
MHS's hjemmeside, 20 februar 2017


*