*


17 november 2019
Frederik Rønnevig:

Reaksjoner på NRKs debatt om barnevern november 2019


• • • •
Artikkelen ble publisert på gruppen Mannsforum den 15 november 2019.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.

Debatten artikkelen gjelder, ble sendt på nrk tv den 14 november 2019:
Barnevernet.
• • • •


Debatten på NRK om barnevernet viser nøyaktig hva det offentlige Norge er. Norge i et nøtteskall. Alle borgere i Norge, siden vi lever i et demokrati, har ansvar for å sette seg inn i disse problemene.

Både representanten fra AP og statsråden lyste av, og innrømmet selv, fullstendig manglende forståelse for problemet og likevel er de så selvsikre i det de står og sier. Politikerne er ikke skikket til å ta dette alvorlig. Det er fullstendig latterlig.

Direktør i BUF-dir Mari Trommald vet at ting er feil - men hun bryr seg ikke, i stedet anklager hun foreldrene som opplever overgrep fra barnevernet for ikke å forstå. Finnes det noe mer narsissistisk? Hun må i hvert fall fjernes fra denne stillingen.

Mest skuffende er kanskje barneombudet som skal ha kompetanse på dette feltet, men innrømmer også fullstendig manglende kunnskap. Hun er mer opptatt av selve debatten og barnevernets omdømme, og således forsvarer hun staten og ikke barnas interesser. Som advokat burde hun også ha forståelse for menneskerettighetsproblematikken i barnevernssakene, og det er hårreisende at en så dreven advokat som henne viser en totalt manglende innsikt i dette. Jeg mener også hun ikke rette person til denne jobben.

Det som dette handler om er at statlige organer som gjør FEIL ikke vil ta innover seg at de gjør feil. Akkurat som NAV-skandalen. Sakene havner i domstolene og domstolene har ikke vilje eller kompetanse til å se på sakene eller dømme rettferdig. Således henger problemene i barnevernet sammen med de andre problemene i norsk samfunn og rettsvesen. Og vi har ikke politikere, byråkrater og journalister som har kompetanse eller vilje til å se på saken. Samtlige mangler forståelse av elementære menneskerettigheter for både barn og foreldre samt forståelse av hva som er barnets beste. I stedet lager vi systemer som koster titalls milliarder som bare gjør livet for barna og borgerne verre. Velkommen til Norge!

Loven må presiseres til slik at menneskerettighetene respekteres, statens makt må avgrenses når det ikke er behov for den, omsorgsovertakelse må kun finne sted når det er snakk om overgrep og grov omsorgssvikt overfor barn. Så enkelt er det. Men dette blir for vanskelig for alle disse høyt utdannede menneskene.

De eneste som gjorde jobben sin var Gro Hillestad Thune og journalist Fredrik Solvang, imponerende og modig journalistikk!


**Noen artikler med relatert innhold:


Jan Simonsen:
Erna Solbergs hvitvasking av barnevernet
7 januar 2019

familien-er-samlet:
Dagbladet; god journalistikk – meningsløs lederkommentar
16 april 2018

Marianne Haslev Skånland:
Når media løper barnevernets ærend
15 april 2004

Marianne Haslev Skånland:
En debatt om politi og presse som sporet av:
Hvorfor blir 2 av 3 barn fjernet fra sitt hjem uten at de selv eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd?

29 mars 2002 – 22 oktober 2006

Ronny Hugo Hansen Warelius:
Kommentar om vitenskapelig informasjon i barnevernssaker
4 oktober 2019

Olav Terje Bergo:
Hvem skal man lytte til?
26 mars 2019

Octavian D. Curpas:
Med Barnevernet er Norge på nedtur
1 september 2016

Roy Kanestrøm:
Barnevern og rettssikkerhet
19 mai 2017

Marianne Haslev SKånland:
Oppfordring til angiveri – men gode kommentarer
Forblindet intervjuobjekt og forblindet artikkel

23 september 2014 – 3 juli 2015*