17 desember 2001


Bergens barne"vern" og menneskerettighetene


Av Marianne Haslev Skånland

***
Artikkelen har tidligere vært publisert i Bergensavisen BA den 17. desember 2001, og på nettstedene
Rettsnorge og NKMR i 2002.
***

I den skammelige Morgensol-saken har Bergen kommune lenge vridd seg som en orm for å finne formalistiske grunner til å komme unna det reelle, moralske ansvar for hva de har gjort mot sine borgere.

Våre myndigheters bortforklaringer og forvrengninger av virkeligheten bak barnevernets fasade er til vanlig kjedsommelig monoton. Men heisan! her kommer det faktisk et friskt argument fra kommunens advokat Karstein Rye (referert i BT 8. desember 01): Ettersom det er staten, ikke Bergen kommune, som har skrevet under på menneskerettighets-konvensjonen, bør klager over brudd på de samme menneskerettigheter være kommunen uvedkommende.

Javisst ja, der tenker jeg katten slapp ut av sekken. Uttalelsen er en kraftig innrømmelse av det mange av oss har visst lenge, men som myndighetene ellers alltid benekter: Det står særdeles dårlig til med våre myndigheters forståelse av og respekt for menneskerettighetene på familie-området. Barnevernets aktører handler
ikke i pakt med menneskerettighetene og til barnets beste. Befolkningens protester og klager over systemets overgrep mot deres rettigheter blir derfor et irritasjonsmoment for de av kommunens byråkrater og politikere som har glemt hvem de har sine stillinger for å tjene.

Men denne kommuneadvokaten er langt fra alene om sine holdninger. Våre domstoler ser snart ut til å være fullt besatt med tidligere kommuneadvokater og statsadvokater. Det er kanskje derfor en lang rekke dommer viderefører den samme ideologi og jevnlig ødelegger barns og deres familiers liv? Velte saken over på staten kan kommunen imidlertid ikke før den går til Strasbourg. Og dit går nok denne saken, slik som Bergen kommune oppfører seg.

For å unngå å irritere og belaste våre kommuneadvokater med klager fra borgerne over kommunens menneskerettighets-brudd bør Bergen kommune gjøre alvor av fjaset med å heve seg over resten av Norge: Man bør søke å fristille kommunen med den begrunnelse at Bergen ikke ønsker å være bundet av Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon. Da får vi klart frem for all verden hvordan forholdene lenge har vært og fortsatt er hos oss. Det ville være en fordel.

Eller, hvis man ikke får en takknemlig befolkning med på notene, så kan vel Bergens myndigheter ta imot det råd som i sin tid ble gitt til Øst-Tyskland: velge seg et nytt folk. Da vil man også slippe unna å granske både Morgensol og andre barnehjem i Bergen.


*
*

Se også:

Bergen hevet over menneskerettighetene?
Saken om Morgensol barnehjem og menneskerettigheter

Av Knut Grepstad, 14.12.01


En del relaterte artikler fra inn- og utland