*Oslo 5 august 2014


Terapi etter ferien – komikken i samfunnet er blitt total

Av Marianne Haslev Skånland


I morges kom jeg inn på et nyhetsprogram hvor man omtalte fyll og andre utfoldelser blant ungdom på Syden-ferie. Noen typiske feriesteder, visstnok på Mallorca, hadde fått nok og ville ha endringer. I tv-studioet her hjemme satt tre-fire mennesker og diskuterte så prektig hvordan, hva og hvem.

En ung mann fra noe som heter Mental Helse ble spurt om ikke de burde gjøre noe for å stoppe eksessene. Hans svar var at han ikke visste om det var opp til dem å stoppe det. Derimot mente han det viktigste var at når ungdommene kom hjem etter ferien, skulle det stå noe slags team parat til å hjelpe dem å bearbeide det de hadde opplevet.

Haha! Det kalte på krampelatteren – det er sånt som får meg til å forstå hvor foreldet jeg er, alternativt hvor crazy samfunnet er blitt! Det er flere år siden det begynte å komme advarsler mot 'kriseterapi' i sin almindelighet: den gjør folk dårlig minst like ofte som den gjør dem bedre, hvis de har 'opplevet noe'. Det er lett å forstå hvorfor det er slik. Såkalt 'terapi' får folk til å hvirvle opp tanker og følelser igjen og igjen, og kretse om noe de bør la roe seg og legge bak seg. Snakk gjerne med en god venn, og gå noen turer i skog og mark! Det vil nesten alltid blekne og finne sin plass i hukommelsen, og ikke styre dagliglivet. Innbill deg ikke at 'terapeuter' har spesiell innsikt i hvordan man 'behandler' livsproblemer.

Det passer for 'terapeuter' og andre 'eksperter' å innbille folk at alle mulige hendelser og sorger og skuffelser og frustrasjoner, og kjedsommelighet og misnøye, skaper 'traumer', og at disse må 'behandles' for å forsvinne og ikke bli verre. Dette er næringsvett - fullt opp av tulliball å gjøre for masse 'terapeuter'!

Hva er det de driver med i Mental Helse? Nå vil de altså at ferieturer skal 'behandles' så persillebladene ikke 'skades' i ettertid. Jeg minnes et par linjer fra et dikt av André Bjerke; det sluttet slik (siste linje henspilte på APs slagord "Hele folket i arbeid!"):

"Livet er trygdekassen
Hele folket i seng!"

**
*