*

28 februar 2021

Marius Reikerås:

Håper dere så historien om Tonje Omdahl med familie på TV2
Åpent brev til
Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Stian Eskeland
Tingrettsdommer i Stavanger Richard Saue
Lagdommere i Gulating lagmannsrett Ingrid Kjedstad Gullaksen, Margareth Christophersen, Roar Klausen
Dommere i Høyesterett Ingvald Falch, Hilde Indreberg, Espen Bergh


Bergen, 23 februar 2021:
Håper dere så historien om Tonje Omdahl med familie på TV 2 i går, og fikk en flau smak for deres offentligvennlige handlinger.

Da storkammerdommen mot Norge ble offentliggjort den 10 september 2019, sa seks av de 13 dommerne som dømte Norge at dommere i Borgarting hadde opptrådt "kynisk".

En verre internasjonal merkelapp på det norske rettssystemet kan knapt tenkes, og siden er Norge blitt definert som en serie-krenker med åtte fellende EMK Artikkel 8 dommer, bare siden september 2018. Og flere vil komme.

Det er altså ikke få familier som det norske rettssystemet har bidratt til å ødelegge opp gjennom årene, og en av disse er altså familien Omdahl som TV2 fortalte om i dokumentaren "Norge bak fasaden", den 22 februar 2021.

*

Tonje Omdahl er heldigvis ung og uredd og som hun sier i dokumentaren:
"Jeg tar igjen for alle de årene de har holdt på."

Hennes engasjement i kampen mot den urett som hun og hennes famille har blitt utsatt for, har vært til stor inspirasjon for mange, og i alle aldre.
Og i oktober fjor, ble hun hyllet med en menneskerettspris for sitt svært viktige arbeid med å belyse offentlige overgrep.

Som "takk for innsatsen" forsøker det offentlige Norge å bringe henne til taushet med å gi henne et besøksforbud mot en offentlig institusjon samt et forelegg.

Besøksforbudet ble brakt inn for norske domstoler - med dere som dommere - men som ventet var det ikke en eneste dommer som "tok seg bryet" å sette seg inn i hvilke menneskeretter som beskytter Tonje, som en ung menneskerettsaktivist, i møte med det offentlige.

I stedet var det å lene seg til hva det offentlige - i dette tilfellet politiet - ønsker. Bare det at politiet fungerer som sekretariat for domstolene når saken behandles, sier vel det meste.

*

En av tidenes innrømmelser kom i forbindelse med NAV-skandalen, da talskvinne for Norges dommere, Ina Strømstad, erkjente at langt på vei de fleste dommere i Norge ukritisk lener seg til hva det offentlige hevder.

Og dette føyer seg bare inn i rekken av saker, der domstolene ikke engang gidder å løfte på øyelokket når menneskerettene blir bedt vurdert.

Men vær i alle fall sikker på at det internasjonale samfunnet skal få tydelig beskjed om at Norge fortsetter å bryte med menneskerettene og ignorerer dommene som kommer fra EMD. Og at menneskerettsaktivister som Tonje trakasseres av det offentlige.


**
Se også


Marius Reikerås:
Et forsøk på å forklare noen av reaksjonene etter programmet "Norge bak fasaden", den 22.2.21
Åpent brev til TV 2

MHS's hjemmeside, 26 februar 2021

 – :  
En debatt om barnevernssaker mellom Runa Nordahl Hæreid, Inga Bejer Engh og Adele Matheson Mestad
MHS's hjemmeside
, 20 september 2020

 – :  
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020

Derfor har Tonje (18) gått til "krig" mot barnevernet
TV2, 22 februar 2021

Tonje Omdahl:
Man opplever å miste litt av seg selv og tilhørigheten når barnevernet skiller søsken også
MHS's hjemmeside, 19 desember 2020

Waisenhuset barnehjem i Stavanger – offentlig omsorg til stor skade
BarnasRett, samlemappe 2004-2006

Anita Skippervik:
Kortversjon av historikken til det norske barnevernet
MHS's hjemmeside, 17 februar 2021

 – :  
Tanker i natten på årets lyseste dag
MHS's hjemmeside, 23 juni 2020

Maja:
To Barnevernet: This is NOT okay!
Video, norsk tale, både norsk og engelsk teksting
Maja's Logos, på youtube, 19 januar 2020

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
MHS's hjemmeside, 20 februar 2017

Averøy-saken
BarnasRett, samlemappe 2004-2006

Ole Henriksen:
Om ytringsfrihet og barnevern: Det er på toppen det blåser mest
MHS's hjemmeside, 3 juli 2020

*