*


1 oktober 2015
Marianne Haslev Skånland:

En våken rapportlesers analyse av Bufdir's rapport


Burdif har nylig publisert en forskningsrapport om hjelpetiltak som i forventet stil hevder at mange er fornøyd med barnevernets innsats i familiene deres.

–  Men hvem er det som er blitt spurt?
–  Og hvem har sagt ja til å delta i undersøkelsen?
–  Hvem har sagt nei til å delta?
–  Og hvem er klokelig ikke blitt spurt (fordi Bufdir og barnevernet vet hva de vil svare)?

Skribenten
familien-er-samlet på Forum Redd Våre Barn har stilt disse spørsmålene, har foretatt en første analyse av rapporten som hevder at 80% er fornøyd, og har gitt interessante kommentarer.

Les selv – familien-er-samlet's analyse er særs opplysende! Bufdir-rapporten gir oss barnevernet med velkjent teknikk, NOVA-forskning i kjent fremtoning. Og aviser rundt omkring, i tillegg til alle statsinstitusjonene, gjengir naturligvis regjeringens pressemelding, uten motforestillinger.


familien-er-samlet:
Bufdir-rapport: Åtte av ti er fornøyd?
Forum Redd Våre Barn, 1 oktober 2014,
republisert på MH Skånlands hjemmeside, 16 april 2020


*


Åtte av ti opplever barnevernet som en hjelper
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 24 september 2015

Åtte av ti fornøyd med barnevernstiltak
Fosna-Folket, 27 september 2015

Åtte av ti opplever barnevernet som en hjelper
NTB info, 24 september 2015


Jf en lignende undersøkelse for omtrent 10 år siden, hvor man også hadde unntatt fra undersøkelsen saker "med innslag av tvang". Den gangen var det visst 85 prosent som var såre fornøyd (jeg husker enkelte artikler sa 90 prosent). Venstre-politikeren Borghild Tenden sa seg i en samtale med meg særs tilfreds med prosentene og helt tilfreds med barnevernet. Og det var sikkert hele den øvrige politikerbølingen også.
Fornøyd med barnevernet?
BarnasRett, 23 mars 2004
(P4 har dessverre senere fjernet sin artikkel som det var lenket til.)

Historien gjentar seg altså til kjedsommelighet: skjeve og ufullstendige påstander snikes inn på troskyldige lesere, som tror de gir det riktige og hele bildet. – Det er jo omsorgsovertagelsene – tvangsfjerningene – som er det fatale. De omfattes ikke av undersøkelsen. Og det de
har undersøkt, viser ikke det de hevder.


*