*

29 mai 2021
Olav Terje Bergo:

Ny barnevernslov og de politiske partiene


Det var en skuffende opplysning i Dagsnytt 18 i NRK i går(1). Slik Arbeiderpartiets talsperson for barnevern Kari Henriksen ordla seg, ser det ut til at Ropstads forslag til ny barnevernlov vil bli vedtatt før Stortinget tar sommerferie(2).

Det er svært skuffende. Arbeiderpartiet burde vise at de er et alternativ til regjeringen Solberg ved å stemme mot lovforslaget, eventuelt fremme et forslag om å utsette behandlingen, og eventuelt ikke få flertall for det.

Etter at barn og foreldre fra 1990-tallet i sak etter sak har fått dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg for at staten har brutt deres menneskerett etter Menneskerettskonvensjonen, vil regjeringen Solbergs forslag til ny barnevernlov styrke statens maktstilling og svekke rettssikkerheten til barn og foreldre.

Den forrige loven ble vedtatt i 1992 etter forslag fra regjeringen Brundtland (Ap), nesten hundre år etter Norges og verdens første barnelov ble vedtatt av Stortinget i 1896, før Norge forlot unionen med Sverige.

Avstanden mellom barnelovenes velmente intensjoner og myndighetenes faktiske behandling av barn har i alle disse 125 årene vært meget stor, og kritikken mot myndighetenes behandling av barn har vært sterk fra før den første loven ble vedtatt.

Bare Stortinget i et bakvendtland vedtar en lov som styrker handlefriheten til de myndighetene som i sak etter sak blir dømt for å ha brutt barns menneskerett, og begrunner det med at den nye loven er er bra for barn.

Det er faktisk motsatt. Staten og kommunene er en serieforbryter mot barns rettssikkerhet og menneskerett. Med Ropstads nye barnevernslov kommer det til å fortsette.

*


(1)
Dagsnytt 18, 27 mai 2021
Innslag 10: 'Kritisk til barnevernsloven', fra ca 47 minutter.

(2)
Ifølge Stortingets timeplan skal lovforslaget behandles den 9 juni 2021.
MH Skånland


**Relatert:


Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Venil Katharina Thiis og Gro Hillestad Thune:
Oversendelsesbrev til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Geir Kjell Andersland:
Ny barnevernlov må utsettes og forbedres!
Stavanger Aftenblad, 26 mai 2021

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad: – Kvaliteten har vært for varierende i barnevernet
Stavanger Aftenblad, 9 april 2021

Varsler tiltak for minst mulig bruk av politi mot barn
Stavanger Aftenblad, 20 april 2021

Jan Pedersen:
Bort med barnevernsloven!
MHS's hjemmeside, 19 november 2016

Hilde Charlotte Sjølett:
Når systemet svikter, kollapser barnas rettsvern. Hva med å åpne noen dører?
MHS's hjemmeside, 17 februar 2020

Arne Seland:
En oppskrift på katastrofe
MHS's hjemmeside, 10 mai 2016

Olav Terje Bergo:
Åpenhet er eneste medisin som fremmer rettssikkerhet
MHS's hjemmeside, 22 februar 2019

familien-er-samlet:
Flukt, eksil og sjanser
MHS's hjemmeside, 11 november 2020

Margaret Hennum:
Appell – mot barnevernet
MHS's hjemmeside, 24 april 2016


*