*

2 september 2015
Artikkel hos Human-Etisk Forbund - full barnevernsideologi

Av Marianne Haslev Skånland


I november 2014 ble det i en artikkel vist til Torgrim Eggen og Jon Færseth, som kritiserte / angrep barnevernsofre for nærmest å ha en agenda fra grupper med konspirasjonsteorier. Jeg kommenterte det her: Tanker om 'anti-barnevernsaktivister' som tikkende bomber.


Nå er Jon Færseth aktiv i en artikkel med gamle og nye uttalelser, denne gang på Human-Etisk Forbunds nettsider:

Konspirasjonsteorier, del 3:
Barnevernet – et komplott mot familien?
Fri Tanke, 2 september 2015

Den har lite nytt siden i fjor. Det ser ut til at forfatteren fortsatt leter og finner flere 'bevis' for at barnevernsrammede flest er på jordet når det gjelder samfunnsforhold og sin egen skjebne, og at de har 'andre agendaer'. Slike oppfatninger er ikke nye, jeg kommenterte for eksempel noe lignende i
Barnevernsmotstand er ikke "noe annet" i april 2007.

Det er trist at mennesker med 'fri tanke' og realisme på programmet er så opptatt av å bekjempe noen barnevernsofres feilresonnementer når det gjelder grunnene til barnevernets fremferd, at de svikter saklig undersøkelse av hva barnevernet faktisk gjør. Færseth viser blant annet ganske nedlatende forakt overfor barnevernsofrenes erfaringer med virkeligheten. Han doserer den offentlige ideologien om barnevernet og de offentlige påstandene om 'hvordan det er'. Hans oppfatning av barnevernsofre ser ut til å helle betydelig i retning av at de er forskrudde, nærmest psykiatriske avvikere og samfunnsfiendtlige galninger, og han virker hele tiden på jakt etter feil, feilresonnementer, kritikkverdige egenskaper og typer av overtro hos dem som har fått sine familiebånd knust og som leter etter forklaringer og hjelp.

På meg gir Jon Færseths artikkel et inntrykk av at han selv er ganske forankret i en ideologi av forestillinger som er lite kritisk, lite åpen for spørsmål og nytenkning, lite åpen for empirisk evidens, faktisk.

Når Færseth latterliggjør og bagatelliserer barnevernsrammedes påstander om at det foregår et ganske systematisk angrep på familiens sentrale plass i menneskers liv, må man med én gang spørre seg om
Raundalen-utvalgets klare uttalelser (blant annet Raundalen selv i Dagsnytt 18, se fjerde avsnitt her) er gått ham hus forbi. At det samme foregår internasjonalt, er det også tydelige tegn på, men Færseth er kanskje lite orientert om hvordan barnevern er i flere land. Her er en ny øyeåpner om at disse Vestlig-internasjonale trendene er på farten i India, med uholdbar statistikk og selvmotsigende uttalelser, tydelig rettet mot kjernefamilien: Suranya Aiyar: "Save your child from Unicef" – en studie.

Det er forskjell på å være eller skrive seg fra et komplott, og å bli en ideologi som brer seg. En del barnevernsrammede skjønner ikke dette, og det gjør Færseth øyensynlig heller ikke.

*

Det fremgår ikke av artikkelen i Fri Tanke hvorvidt dette er Human-Etisk Forbunds egen mer eller mindre vedtatte oppfatning av barnevernet, heller ikke hvorvidt Færseth er medlem der, men i intervjuet for et år siden er det antydninger til avstandtagen fra religion: "NYRELIGIØSE VERDIER: Jon Færseth sier miljøet representerer et møte mellom nyreligiøse verdier og konspirasjonsteorier, der interessen for «suveren borger»-ideologi er foreløpig siste utvikling." Et spørsmål er da kanskje om han er vel så ideologisert på sin vis som han tror barnevernsofre generelt er i andre retninger.
  
  
*