*


28 - 29 august / 16 september 2014
Rotherham-skandalen - politiets og barnevernets rolle, og synet på foreldre

Av Marianne Haslev SkånlandI skandalen og katastrofen som nå rulles opp i England, fester jeg meg ved noen opplysninger som vedrører oss som ser med kritiske øyne på barnevernet spesielt:De offentlige etatene og deres personell

"Avisen The Times skrev blant annet at flere ansatte i politi og barnevern hadde bred kjennskap til hva som foregikk gjennom et tiår – uten at noe skjedde.
. .
.  The Times fokuserer på at det var svikt i sosialapparatet og hos politiet som gjorde overgrepene mulige." (1)

Det står om "barn helt ned i 11 årsalderen som ble voldtatt, slått og flyttet rundt om i England for å oppleve nye overgrep."

Dette må vel bety at det dreiet seg om barn i barnevernets makt, altså fosterbarn, selv om det ikke fremgår klart av akkurat disse artiklene, ellers kunne de vel ikke "bli sendt rundt". Og dette bekreftes øyensynlig:

"– Faktum er at disse menneskene fortsatt kan jobbe med å beskytte barn, og det er selvsagt noe som alle er opptatt av, og som må undersøkes raskt  
Forsømmelsene av barna det er ment at de skal beskytte, kan fortsatt pågå, sier Champion.
. .
.  Rapporten beskriver hvordan sårbare unge jenter ofte ble behandlet som om de var de skyldige. Forsøk på å hjelpe dem ble i tilfeller også hindret av institusjonene som skulle hjulpet dem." (2)


I våre moderne sosialstats-samfunn er det visst bunnløs tiltro til sosialarbeidere, og her også til politi:

"På en pressekonferanse tirsdag sa likevel Martin Kimber, som er byens fremste embetsmann, at ingen kommuneansatte vil bli avskjediget i saken." (1)

"Tidligere barneminister Tim Loughton sa til BBC programmet Newsnight i går kveld at ingen av sosialarbeiderne som var involvert i det som skjedde i Rotherham, har noe å gjøre innenfor barnevern." (2)

". . . ansatte ved politidistiktet brukte «mye tid på å prøve å motbevise påstander fra ofre om seksuelle overgrep, fremfor å undersøke klagene», skriver The Guardian.
. . . Foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse om å disiplinærforfølge ledere eller tjenestepersoner for det som angivelig skal ha skjedd. – Dette til tross for at det er to tidligere lignende rapporter om tjenesteforsømmelse både hos politiet og barnevernet"
(3)

En sentral drivkraft bak feigheten hos politi og barnevern har vært hensynet til dem selv, i dette tilfellet at de har vært pissredde for å bli stemplet som rasister:

"Flere var mer opptatt av å ikke fremstå som rasister, fordi de som ble beskyldt for overgrepene hovedsakelig hadde pakistansk opphav." (2)

Det minner adskillig om barnevernet her til lands, og om politiet når de samarbeider med barnevernet. Man er ivrige nok hvis det kan rettes beskyldninger mot foreldre, men foretrekker å ikke høre hvis det ymtes om overgrep i fosterhjem og institusjoner, som jo styres og finansieres av barnevernet selv.


Politiet og barnevernet i Rotherham har til dels har bestått av de samme personer, altså ikke særlig uavhengige:

"Politimester og politiker i Rotherham, Shaun Wright, har vært gjenstand for mye kritikk etter at rapporten ble lagt fram. Wright ble valgt til politidirektør i Rotherham i 2012. Fra 2005-2010 hadde Wright ansvaret for barnevernstjenesten i byen.
. . . Likevel trekker han seg ikke som politimester."
(3)

Nære relasjoner mellom barnevernere, politifolk og ledende politikere har vi jo hjemlige eksempler på; antagelig er det vel så vanlig i Norge, nettopp fordi våre lokalsamfunn er så små. Det er neppe tilfelle at det ikke kunne skje her, som han beroliger seg med, Berge Tomter i Bufdir, som jo er ansvarlig for barnevernet:

"- Slik vi kjenner det er ikke situasjonen i Rotherham en aktuell problemstilling i Norge. Vi har ikke hatt denne type saker, selv om vi har eksempler på overgrep som har skjedd over lengre tid. Norge er et mer gjennomsiktig samfunn enn England og det er vanskelig å tenke seg en sak i et slikt omfang over så lang tid kan skje i Norge, sier Tomter til Nettavisen." (4)

Han tror altså ikke slike overgrep ville ha fått samme omfang her som i England, og da er alt såre vel i Norge!! De mange sakene der barn får livet ødelagt i barnevernets 'omsorg', noen også fordi de utsettes for sexovergrep, interesserer altså ikke.

Det er avslørende for barnevernets kynisme overfor barn og unge.
Foreldrene

Noe av det mest graverende er hvordan disse barnas foreldre er blitt behandlet: som irrelevante eller fiender. Det er bare så vidt nevnt i noen artikler.

Sosialstats-ideologien har skjøvet vekk den viktigste innsikten for barns liv og lykke og trygghet: Egne biologiske foreldre er barnas naturgitte beskyttere, og tallet på familier der det
ikke er slik, er forsvinnende i forhold til de sakene hvor alle andre bedrevitere er en betydelig fare for barna. Til barns beste må foreldre respekteres og foreldrenes kjærlighet og beskyttertrang aktes.

Vi kan jo reflektere over hvor det har ført våre samfunn, den mistroen, det hatet og den forakten overfor foreldre som avsløres i denne saken, og som sosialvesenet og psykobablerne til sin egen fordel har drevet frem i flere årtier:


"Foreldrene mine oppsøkte de etatene som skulle bistått, men ingenting skjedde.
. . . .  Ifølge avisen Daily Mail skal desperate foreldre som forsøkte å redde barna sine ut av hus der de ble misbrukt, bare for selv å ha blitt arrestert når politiet ankom."
(2)
16 september:

Endelig

Så måtte han gå til slutt, da, politimester Shaun Wright (5). Det skulle jo egentlig bare mangle, men mange andre burde nok være avsatt også.

*

(1)
Minst 1400 barn misbrukt i engelsk by
nrk, 26 august 2014

(2)
Krav om at flere går av etter overgrepsskandale
nrk, 27 august 2014

(3)
Overgrepsskandalen: - Politiet brukte mye tid på å prøve å motbevise misbruk
Dagbladet, 29 august 2014

(4)
Kunne ikke skjedd i Norge
– Norge er et mer gjennomsiktig samfunn enn England
Nettavisen, 29 august 2014

(5)
Politisjef trekker seg etter britisk overgrepsskandale
Bergens Tidende / NTB, 16 september 2014

*