*Lille julaften
23 desember 2014
Marianne Haslev Skånland:

Mislykket sak brukt som argument for "mere barnevern" og "mere penger til barnevern"Dette er egentlig en helt vanlig barnevernssak, skjønt folk ikke vil innse det, langt mindre innse hva konklusjonen bør være.

Det er ikke vanskelig å gjennomskue denne beskrivelsen:

Cecilie hadde seks vonde år i barnevernet
nrk Norge, 23 desember 2014

Det munner ut i at barnevernet / kommunen hevder:
"Vi gjør utfordrende vurderinger og noen ganger vil det ikke bli slik det skulle være. Presset på barneverntjenestene kan isolert sett gi uheldige utslag. For vår del er økningen i antall saker og kompleksiteten i disse i seg selv en risikofaktor»."

Cecilies egen familie nevnes bare så vidt, i forbifarten:
"Lille julaften ga barnevernet 16-åringen beskjed om at hun hadde tre valg: Fosterfamilien som ikke klarte å takle henne, familien hun ikke hadde bodd hos på årevis eller gata."

For det første: Hvorfor hadde hun ikke bodd hos sin egen familie på årevis? Det skulle vel ikke skyldes at barnevernet ikke har villet støtte hennes familie, men isteden har øst ut millioner til foster"foreldre" og institusjoner?

For det andre: Hvorfor kan hun av den grunn ikke bo der nå? Barnevernet river hver eneste dag til seg barn som har bodd hos sin familie i årevis, og planter dem hos fosterfolk eller på institusjoner hvor de ikke har bodd før i det hele tatt. Majoriteten av disse barna ønsker fortsatt å bo hos sine familier, men barnevernet er døve for argumenter om hvor de har bodd i årevis.

For det tredje: Hadde hun hatt en tilværelse i sin egen familie av den karakter som beskrives i artikkelen at hun har hatt i fosterfamilien og på institusjoner, ville det uten videre blitt brukt som bevis for at
selvsagt skulle hun aldri tilbake dit. Men når det gjelder barnevernet, blir det ikke brukt som argument for at de selvsagt aldri mer skal få ha noe med henne å gjøre, langt mindre ha makt over henne. Nei da, det er unnskyldninger over hele linjen: De har ikke nok ressurser, de har press, de gjør "utfordrende" vurderinger, de kan ikke uttale seg om enkeltsaker. Tragedien blir fremstilt som om det er at barnevernet ikke har nok makt og ressurser. Slik fremstilles det også i en annen artikkel som det lenkes til på samme side:

– Vi driver ikke forsvarlig barnevern
nrk Norge, 22 desember 2014

hvor en ordfører hevder:
"– Med så mange barn som trenger hjelp og kun to ansatte i barnevernet, så klarer vi ikke å gi et godt nok og forsvarlig tilbud til disse barna."

Propagandaen er altså ikke kamuflert i det hele tatt.

*

Disse bortforklaringene duger ikke. En etat og ansatte som driver på på en slik måte, må avskaffes, det sier seg selv ganske så klart. Det er merkelig så tussete godtfolk blir oppe i hodet, som lar seg narre gang på gang og i årevis. Vel, nrk-journalister har jo aldri vært kjent for å skjønne det aller minste av barnevernssaker, men disse her, David Vojislav Krekling og Kirsti Haga Honningsøy, har i grunnen gitt en så klar beskrivelse at til og med de selv burde innsett hva konklusjonen er.
  *