*

21 november 2020Barnevernet vil ha mere penger igjen

Av Rolf Brennskag


• • • •
Artikkelen ble publisert som debattinnlegg på Innherred.no den 18 november 2020.
Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
• • • •


Innherred hadde et anonymt innlegg fra en ansatt i barnevernet.

Hun var såååå oppgitt over at de måtte kutte antall ansatte. Det ville rasere alt som var i barnevernet.

Jeg er litt i tvil om alle påstander hun kom med.

Det er over 30 ansatte i barnevernet. De vil ikke fortelle hvem de er. På kommunens sider under barnevern står det ingen. Hvis det som står i dette innlegget er sant så ville jeg ikke gjemt meg bak anonymitet, men være stolt av alt de fikk til under en flink ledelse og med gode kolleger som det står.

Hun skriver at hun har omsorg for 25 barn som hun følger opp. Hvis alle de andre også har så mange, så er det altså ca 600 under barnevernets omsorg. Lite trolig.

Eller er det sant. Er det så mange som barnevernet har tatt. Er de i fosterhjem? Jeg har erfart at det som menes når barnevernet tar over omsorgen, er at barna blir plassert i fosterhjem eller institusjon rundt i landet.

*

Nå er det kanskje en ny tid for alle etter de mange dommene i EMD, som er den europeiske menneskerettsdomstolen. Der kom det fram mange ting som må rettes opp og som er et krav fra høyesterett. Det er ikke bare å ta barn lengre. Det omtales som grove brudd på menneskerettighetene og vil bety at de tar fra barna retten til familieliv likesom foreldrene sitt.

Før de ansatte i barnevernet retter opp all den uretten som er gjort på dette feltet, så bør de ikke få mere av fellesskapets penger.

Jeg forlanger at de gjør noe og ikke driver med bare sjølskryt.

Det er et ord som sier: "Jeg hører hva du sier, men jeg ser også hva du gjør."

Jeg håper og tror ar våre politikere ikke går på det som den anonyme skriver, bruk pengene på andre oppgaver.


**


  
Se ogsåBjørn Bjøro:
Dyrt og dårlig barnevern
MHS's hjemmeside, 13 desember 2018

Ressursbruk i barnevernet
BarnasRett, samlemappe 2006 – 2009

familien-er-samlet:
Hvorfor klarer ikke politikerne å stoppe og reversere barnevernskrisen?
MHS's hjemmeside, 4 oktober 2018

Morten Ørsal Johansen:
Barnevernet, en stat i staten?
MHS's hjemmeside, 7 september 2017

Jan Myhre:
Forsvaret for barnevernet og kritikken av det
MHS's hjemmeside, 11 april 2016

Ove Dag Knarvik:
Barnevernets fatale vedtak
MHS's hjemmeside, 19 mars 2018

Olav Terje Bergo:
Mastergrad er skivebom
MHS's hjemmeside, 13 april 2020

Lars-Toralf Storstrand:
Hva skal du gjøre?
MHS's hjemmeside, 14 oktober 2017

Marianne Haslev Skånland:
Mislykket sak brukt som argument for "mere barnevern" og "mere penger til barnevern"
MHS's hjemmeside, 23 desember 2014

 – :  
Hjelper barnevernet fattige familier?
MHS's hjemmeside, 21 september 2011

Mika Leppänen:
Det er ingen kunst å spare 100 millioner i Arendal
MHS's hjemmeside, 16 august 2020


*