*
2 september 2014
Foreldre trekkes for strafferett

Av Marianne Haslev Skånland


Staten gjennom barnevernet setter ofte i verk grusomheter mot barn og deres foreldre. Hvis foreldre går fra konseptene når deres barn blir pint og ødelagt på denne måten, stilles de for strafferett, ikke sjelden med påstand om fengselsstraff.

Truet med å rive ansiktet av konsulent fra barnevernet
Finnmarken, 1 september 2014

Samme artikkel:
Truet med å rive ansiktet av konsulent fra barnevernet
Nordlys, 1 september 2014


En teknikk som går igjen i slike reportasjer, er at det ikke står noen ting om hva barnevernsarbeideren har gjort som har forårsaket mannens utfall mot henne. Det hindrer at leserne skal tenke at "jeg forstår godt at han ble fortvilet når barnevernet hadde …..". Derimot kommer artikkelen med opplysninger om andre kritikkverdige handlinger fra mannens side:
"Mannen står også tiltalt for fire brudd på vegtrafikkloven ved at han skal ha kjørt en uregistrert bil uten gyldig sertifikat mens han skal ha vært påvirket av alkohol og at han da kjørte med for høy hastighet, tidvis over i motsatt kjørefelt. Kjøreturen endte i grøfta."

Dette leder selvsagt leserne til å tenke at han er helt uansvarlig og farlig, også for sine barn, og at barnevernet har reddet hans barn.

Slik kan det også være, men artikkelen er manipulerende: Den sier intet som kan gi leserne en mulighet til å bedømme dette selv, og den
sier og fortier det som skal til for å tvinge leseren inn i en bestemt tankegang.

Fra barnevernssaker jeg har god innsikt i, blant annet saker hvor jeg har vært sakkyndig vitne i retten og kjenner alle saksdokumenter og hele sakens utvikling i detalj, vet jeg at slike artikler er totalt upålitelige; virkeligheten kan være helt anderledes. Artiklene fungerer som propaganda med langsiktig virkning på folks oppfatning av foreldre som farlige og upålitelige og mindreverdige, og barnevernsarbeidere som heroiske, forfulgte engler.I disse mappene fins en god del artikler samlet over flere år, med eksempler på svært urimelig avstraffelse av foreldre
og barn som prøver å redde seg eller protesterer mot barnevernet, samt av andre som prøver å hjelpe disse barna:

Barn og foreldre som blir straffet for opprør mot barnevernet
BarnasRett

Barn og familier på flukt fra barnevernet
BarnasRettSe også:

Lettvint politi som barnevernets redskap
24 mai 2009


Å forsvare barna når barnevern og politi vil ha dem
20 august 2008

  
Endelig – en nesestyver for statens kadaverdisiplin
29 mai 2009


Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjør som så ofte før en ynkelig figur
– Nannyhjelpen i TV3
24 april 2013

*