*10 august 2019Partiet De Kristne (PDK) har forstått mye om barnevernet

Av Marianne Haslev Skånland, professor emeritus, Oslo


Jeg har med glede lest innlegget fra Monica Lie Hansen, som står på PDKs liste for Moss i det kommende valget. Sånn skal det sies!

Barnevern i krise
27 juli 2019

Flere personer i PDK har vist at de skjønner seg på realiteter. Jeg så Erik Selle engasjere seg for noen år siden, i saker på Vestlandet. Marita Moltu har ført en lang kamp i Bergen, og møtt motstand og gjentatte forsøk på trenering og avsporing i det politiske etablissementet der.

Politiske grupper med etablert makt har i årevis ikke villet høre, og ikke villet gjøre noe. De tror ukritisk på myndighetenes påstander om at barnevernet er bra og stadig blir bedre, og vil ikke ha avvikende komparentopplysninger. Eksempler på skandaløs fremferd fra barnevernets side viftes lettvint av, og familier som vil informere om hvordan de blir behandlet, blir mistrodd og sett ned på. Ingen av partiene som nå sitter på Stortinget, har vært villige til å få slutt på tragediene. Den eneste jeg kan huske de siste 30 årene som har vært en kraft i å prøve å snu skuten, var FrPs John Alvheim på 1990-tallet; straks han takket av, kunne man merke en total forandring. Helt andre krefter tok over, og FrPs innsats i Stortingets barnekomité og som bestyrer av Barnedepartementet ble like graverende som øvrige partiers.

I et par mindre partier har man vært bedre informert, og har tatt stilling, ikke fordi barnevernskritikk er noen populær stemmesanker, men fordi det er etisk riktig. I et lite parti har en røst lettere for å bli lyttet til, og av og til har partiet selv folk som har erfart barnevernet. Det har gjeldt PDK, noen sentrale personer i Demokratene og Liberalistene, og også i Pensjonistpartiet i Trøndelag har en oppreist politiker slåss for å få slutt på nedvurderingen av hva familiene selv kan dokumentere om barnevernets 'hjelp'.

*

Jeg har lest hva PDKs partiprogram sier om barnevern. Men skjønt programmet trolig er på riktig vei, er det ikke godt nok; det er for svakt og mangetydig, og for ettergivende overfor systemets egne ønsker. Barnevernet & co kan lett tolke alle PDKs forslag i sin egen retning. Jeg nevner kun et par ting:

PDK vil tilføre barnevernet økte midler, øremerket til hjelp og støtte. Men det fungerer ikke med det nåværende personalet. De som driver industrien i dag, mangler overhode ikke ressurser, de baserer derimot sitt arbeid på en ideologi som har en særegen oppfatning av 'hjelp' og 'trygghet' for barn.

PDK vil, som en del andre, forlenge utdannelsen. Det vil øke sementeringen av barnevernets tro, den som har ført oss ut i uføret, og gi enda større offentlig autoritet til det de bestemmer. Det blir som om man har lært opp en del alkymister som optimistisk vil lage gull, og så vil bedre deres 'gullskapende' arbeid ved å gi dem enda flere kurs i det samme. Hvem skal i dagens situasjon være 'sertifisert' til å 'kvalitetssikre' det barnevernsfolkene gjør? Har PDK festet seg ved hvordan fylkesmennenes kontroll av barnevernet foregår? – Først må den nåværende utdannelsen i barnevern nedlegges, uansett om undervisningsinstitusjonene stritter imot. Så må man begynne helt på nytt, med helt nye folk og med et lovverk som praktiseres og som fjerner all maktbruk og hemmelighold fra barnevernets myndighet.

PDK bør legge artikkelen av Monica Lie Hansen til grunn for sitt program!

Glimrende at Lie Hansen ikke bare vil kvalitetssikre omsorgsovertagelser i fremtiden men også ta opp tidligere overtagelser i Moss og Rygge. (Et forbehold gjelder likevel begrepet 'kvalitetssikre': For dette trenger man et saklig grunnlag for å definere 'kvalitet'. Det har hverken barnevernet eller politikerne for øyeblikket, skjønt det finnes.)

Men jeg vil si: Det er intet behov for å ta opp til ny behandling saker hvor barna vil hjem. Politikerne må selv spørre barna, uten tilstedeværelse av fosterfolk, sakkyndige og barnevernere. Sett barna fri fra fostertilværelsen på flekken.


**Se også


Merete Nykrem:
Barnevernet – en trussel eller et vern?
Norge IDAG, 5 april 2017
Også her.

Marianne Haslev Skånland:
Politisk program for barnevern på lokalplan
MHS's hjemmeside, 4. utgave 10. mars 2012

*