*

4 oktober 2019Kommentar om vitenskapelig informasjon i barnevernssaker

Av Ronny Hugo Hansen Warelius


• • • •
Artikkelen har den 18 september 2019 stått som et innlegg i kommentar-feltet under en artikkel a Ole Gjems-Onstad: Takk himmelen for barnevernet!, på nrk's nettside den 18 september 2019.

Innlegget er trykket som en egen artikkel her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •


Hvis barn er underernært er det lett å ta noen blodprøver, og noen ekstra prøver som lagres til senere (rettssaker og erstatningskravsaker). Men det er serdeles sjeldent at vitenskapelige midler blir brukt i det hele og det store i barnevernssaker. Og siden det ikke eksisterer noe vitenskapelig fundament i saken kan dette ikke etterprøves i senere rettssaker og erstatningssaker. Du har som forelder nemlig ingenting du kan definitivt motbevise og dermed definitivt bevise barnevernet feil på.

Dermed er det slik at når barnevernet kan stille med mer ressurser i rettssaker fordi de ikke har økonomien til en barnefamilie eller aleneforelder, betyr det i praksis at du automatisk taper alle barnevernssaker som forelder.

For hver sakkyndig foreldre stiller med kan barnevernet stille med to sakkyndige. Og for hvert dokument foreldre kan produsere så kan barnevernet produsere ti dokumenter. At alle dokumentene har samme vitenskapelige vekt som en skrønehistorie, det faller ikke inn i dommens avgjørelse i det hele og det store.

Det finnes derfor ingenting du kan legge fram av vitenskapelig data for å bevise din side, fordi barnevernet lot være å samle denne informasjonen. Og siden barnevernet i de få tilfeller der de samler vitenskapelig informasjon, kun samler ett eksemplar med prøver og data, så kan du ikke etterprøve resultatene senere. Så det eneste du kan produsere er dokumenter som motsier det dokumentene til barnevernet sier.

Og hvis du ikke har penger til å betale folk til å sitte å skrive slike dokumenter så taper du automatisk rettssaken.

Fordi vitenskapelig kvalitet på dokumentene blir ikke tatt med i dommerens tankegang. Det dommeren ser på er at i saken ble det lagt fram dokumenter som sier X og Y fra hver side, og så ser dommeren tilbake til tidligere dommer der dokumenter ble lagt fram som også sa X og Y fra hver side. Og så tar dommeren med i avgjørelsen vitneuttalelser som en del av denne X og Y. Så når barnevernets sakkyndige sier noe slikt som at "barnet virket til å mangle energi og la ikke på seg så mye vekt som spedbarn normalt gjør", så spør ikke dommeren spørsmål som en forsker ville gjort. Noe som "Hvordan målte du energinivå? Hvordan målte du vektøkning? Har spedbarnet risiko for å ha eksisterende medisinske årsaker som årsak for evt mangel på vektøkning, som er uoppdaget? Hvilke blodprøver ble tatt og hvordan ble blodprøvene transportert og lagret før de ble analysert? Når ble blodprøvene tatt i forhold til mat-inntak og sovesyklus?" - Hvis du har vært med på en barnevernsrettssak så vet du at slike ting aldri blir nevnt. Barnevernssaker er rett og slett nasjonens eneste gjenstående bastion av uvitenskapelig tankegang.

Men barnevernsansatte får jo betalt av å være der, de bestemmer helt selv hvor mange saker de lager hvert år, og det virker alltid til å fylle opp arbeidsåret hvert år. Man ser ikke barnevernsansatte på NAV fordi de gikk tom for "kvote", fordi de bestemmer helt selv hvor mange dårlige foreldre som er der ute. Og hvis de taper en rettssak så får de allikevel betalt for å være der, og betalt for å anke saken selvfølgelig. Det er litt som at snekkerne skulle kunne bestemme hvor mange hus som trenger nytt tak hvert år, så de bare møter opp når naboen har sendt melding om at han synes taket ditt ser litt slitent ut, så bytter de taket og sender deg regningen. Og beviset for hvor dårlig taket var er blitt fjernet, så du kan ikke en gang argumentere for at taket enda var i god tilstand.

Lykke til med foreldretilværelsen folkens, du får håpe at det aldri skjer at noen som ikke likte deg tidligere i livet ditt blir barnevernsleder der du bor. Da kan du like gjerne sende syv klesskift med ungen første dagen ungen skal i barnehagen. Fordi det finnes rett og slett ingen måte å vinne rettssaken hvis du ikke har et firma å selge og utbetalt hus å pantsette.


**
*****************************************


Relevant i sammenheng med ovenstående artikkel:

Barnevernet hevdet det sto om babyens liv. Papirene viser noe annet
Dagbladet, 9 april 2019

"Det framgår at gutten veide 3590 gram da han ble født 25. september 2008.
   Den laveste registrerte vekt babyen hadde var ved veiing på helsestasjon 6. oktober. Da veide han 3170 gram.
   Vekttapet var på 11,7 prosent, noe jordmora, under sitt vitnemål i retten, sa at «ikke var alarmerende», da et vekttap etter fødsel på 10 prosent regnes som normalt.
   Deretter viser vektkortet fra helsetjenesten at guttens vekt økte.
   10. oktober veide gutten 3230 gram, og 13. oktober viste vekta 3330 gram."


I Dagbladet refereres altså statens påstand – som de fortsatt holdt fast på i Lobben-saken også ved Storkammerets behandling i Strasbourg – om at gutten var grovt underernært og døden nær da han ble tatt fra sin mor. Ronny Hugo Hansen Warelius' kommentar om norske myndigheters holdning til vitenskapelighet og bevis må sies å være ganske relevant.

MH Skånland

*