*

16 august 2020
Det er ingen kunst å spare 100 millioner i Arendal

Av Mika Leppänen


• • • •
Artikkelen sto som leserinnlegg i Agderposten den 13 august 2020.
Den er trykket her med forfatterens vennlige tillatelse.
• • • •


Arendal kommunes ordfører og rådmann er stadig i mediene og maser om at det må kuttes både her og der. Nå senest 300 millioner. Samtidig har vi et meget kostbart barnevern. På nasjonalt plan koster det 40 milliarder. 40.000 millioner. Det er mer enn hele politietaten koster. Eller hele Norges forsvar. Eller hele grunnskolen fra 1 – 10. klasse. Velg selv.

På lokalt plan er det nærmere 60 ansatte i barnevernet her i Arendal. De driver mest med saksbehandling. Skriver avslag, vedtak og den slags. De har til og med egen "skrivedag". Det vil si å forberede saker for fylkesnemnda. De har hele overetasjen på et kjøpesenter å boltre seg på.

I byen er det 42 fastleger. De gir pleie og omsorg til alle mellom 0 og 100 år. Barnevernet er bare fra 0 til 18 år.

Når barnevernet går tomme for penger, søker det bare om mer. Noen begrunnelse trengs ikke. "Personvern" og "barnets beste" er flittig brukte ord. Til og med politietaten er transparent, men barnevernet er helt lukket. Rullegardinen trukket helt ned. De tillater seg å bevilge penger til det de har mest lyst på. Sånn kan man holde på når det er null innsyn.

Det er ingen kunst å spare 100 millioner her lokalt i Arendal på barnevernet. Og hva man siden sparer i mindre uføre, depresjoner og andre ting er ikke jeg kompetent til å uttale meg om. Men det er ingen tvil om at barnevernet forårsaker mer skade enn nytte, og at få bryr seg.

Når skal byens politikere våkne?


**
Se også


Jan Pedersen:
Finnes barnevernets virkelighet? Eller er det myter?
MHS's hjemmeside, 23 november 2017

Knut Inge Røen:
Barnevernet: Kan endringar lokalt påverka nasjonalt?
MHS's hjemmeside, 20 juni 2020

Lars Arne Høgetveit:
Styrk familien og dens vern
MHS's hjemmeside, 23 januar 2017

Øistein Schjønsby:  
Kommunal økonomi og barnevernet
MHS's hjemmeside, 21 juni 2019

 – :  Barnevern i Vestre Toten
MHS's hjemmeside, 20 juni 2019

Marianne Haslev Skånland:
Ansvarsløs, uvitende, uvoksen 'oppvask' med barnevernet i Orkdal
MHS's hjemmeside, 4 november 2012

 – :  
Sogn Barnevern – i klartekst norsk uansvarlighet blant politikere, bpyråkrater og presse?
MHS's hjemmeside, 4 november 2017l

 – :  Barnevern i Østre Totens budsjett
MHS's hjemmeside, 24 oktober 2014

 – :  
Uvirksom og kanskje negativ 'hjelp'?
MHS's hjemmeside, 4 juni 2020

Else Sommer:
Hjelpetiltag
MHS's hjemmeside, 29 januar 2008 / 22 juli 2013

Oddvar Espegard:
Åpent brev – Svar til rådmann Tone Tveito Eidnes, Ål
MHS's hjemmeside, 4 januar 2018

Octavian D. Curpas:
Med Barnevernet er Norge på nedtur
MHS's hjemmeside, 1 september 2016*