*


6 oktober 2019Familietillit i barneverntjenesten

Av Sebastian Tysvær, sosionom


• • •
Artikkelen sto som debattinnlegg i Tysvær Bygdeblad den 26 september 2019, som respons på Arne A. Kalleviks innlegg uken før.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse samtykke.
• • •


Jeg har sjeldent vært mer enig med et leserinnlegg enn jeg var da jeg leste Arne A. Kallevik sitt om barnevern.

Barneverntjenesten bør i større grad ha tillit til at familiene kan løse utfordringer mest mulig selv. Ingen er tjent med at mange familier lever i usikkerhet mens barneverntjenesten prøver ut offentlige tiltak.

Mange familier har ikke kunnskap om hvilke tiltak barneverntjenesten kan tilby, og møter ofte tjenesten i en sårbar situasjon. Alle kan tenke seg hvor sårbar en situasjon er når en ikke er i stand til å tilby barn en god nok omsorg. Alikevel har tjenesten en viktig rolle å spille i møte med familier, men familien bør sees på som en ressurs slik barneverntjenesten i Kongsberg har begynt å gjøre. Hvordan arbeider de så i Kongsberg?

De involverer familiene i et tiltak som heter familieråd. Familiene får en henvisning skrevet av den kommunale barneverntjenesten, og den sendes til den statlige barneverntjenesten bufetat. Barneverntjenesten skal i samråd med familiene arbeide med en uttalelse, og familiene har mer kontroll over egen skjebne i et slikt tiltak. Rådet setter barnet i førersetet, og skaper en trygg dialog uten at barneverntjenesten er tilstede under selve møtene. Familiene kan selv komme med forslag til tiltak, og hjelp fra barneverntjenesten er derfor fremdeles tilgjengelig.

Barneverntjenesten i Tysvær vil være kloke i å gjøre dette til en prioritering. Gjerne allerede fra det blir vurdert at familiene er i behov av hjelpetiltak i mottaksavdelingen. Familiene kan også etterspørre dette tiltaket, og kommunen kan igjen få tillit til tjenesten.

Vi er alle tjent med en tjeneste vi har tillit til, og tjenesten er avhengig av tillit for å kunne hjelpe familiene i kommunen vår. Hvis tilliten blir enda mer nedbrutt vil vi i verste fall kunne se at mange ikke sender bekymringsmelding der man har opplysningsplikt, eller der vanlige borgere har en moralsk plikt og ansvar.


**

Se også


Tysvær barnevern i 2018
med tillegg av artikler i 2019

Samling artikler


Strenge vilkår for å melde til barnevernet
Av Bente Ohnstad
22 mars 2019

Forsvaret for barnevernet og kritikken av det
Av Jan Myhre
11 april 2019

Møte om barnevernet – politikerne ut av boblen?
Av Marianne Haslev Skånland
28 april 2018

Knusende nederlag for Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD)
Av Bjørn Bjøro
15 september 2019

Åpenhet er eneste medisin som fremmer rettssikkerhet
Av Olav Bergo
22 februar 2019*