*


22 januar 2017
Arnfinn Wiksaas:
Ikke de unges feil

• • •
Innlegget sto i
Avisa Nordland den 15 desember 2016.
Det er publisert her med forfatterens velvillige samtykke.
• • •


Med mange ord forsøker Anki Gerhardsen å forklare hvorfor barnevernet ikke fungerer som det skal ("Medievisjonen", Aftenposten 1/12), og legger skylden på de unge kvinnene som kun har en "enkel bachelor" som basis for et krevende yrke.
   Men forholdt det seg slik, var saken langt mindre komplisert enn den er, for barnevernet er i dag en smertefull byll i samfunnet.

De utallige klager, fylt med fortvilelse hos stadig flere foreldre, viser at det skjer tragedier i landet i dag. At barnevernet har en viktig oppgave hva angår å berge barn ut av omsorgssvikt og overgrep, er på det rene, men det største problemet ligger allikevel i det faktum at barn blir tatt ut av hjemmet uten god grunn.
   Dette blir ikke berørt av Anki Gerhardsen; hun nøyer seg med å kritisere de unge "novisene" i barnevernet, og glemmer (?) totalt at tjenesten ikke kun består av overivrige, uerfarne bachelorer, men også av langt eldre og svært tjenestevillige innen et system som preges av økonomi i stadig stigende grad.

Barnevernets system innbefatter også mødrehjemmene (hvorfra praktisk talt ingen mor kommer ut med sitt barn etter et opphold), såkalte sakkyndige, hvis psykologiske utredninger kan karakteriseres som kvasi, samt advokater som støtter systemet. I tillegg kommer det faktum at stadig flere kommuner applauderer omsorgsovertagelser, da dette betyr økte inntekter. Ikke for intet avholdes det hvert år demonstrasjoner mot barnevernets oppførsel, men disse blir enten ignorert eller i beste fall påspandert noen sekunder i norsk tv, og like lite i pressen.
   Skal det overhodet skje at barnevernet blir gjort til gjenstand for en dyptgående undersøkelse, bør temaet tas opp i Stortinget, for situasjonen i dag kan ikke fortsette. Det er menneskeskjebner det gjelder.


*

Se også

Sverre Kvilhaug:
Samrøre 20. februar 2006
Sverre Kvilhaug:
Kollektiv uforstand hos barnepsykologer og barnepsykiatere?
Artikler i seksjonen Tvangsplasseringer – mødrehjem, familiesentre, Forum Redd Våre Barn, 2006 –

*


Av Arnfinn Wiksaas:
   Barnevern og økonomi
   
Det er lukrativt!
   
De tjener godt
   
Barn som melkeku
   
Statlige overgrep
   
De stjeler barn
   
Ikke de unges feil*