*


 

7 august 2015Forskjell på egne barn og stebarn ?

Av Marianne Haslev Skånland


Enten vi liker det eller ikke, gjør biologi en forskjell i de følelsene de fleste har for egne barn og de følelsene man har for stebarn. Dette er antagelig relevant når det gjelder en del saker, slik som denne:

Politiet lot barnemishandlingssak ligge i ett år
Stavanger Aftenblad, 6 august 2015

"Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at en kvinne i 30-årene regelmessig, periodevis daglig, skal ha slått sin stedatter i ansiktet og andre steder på kroppen."

Vi husker også saken om Christoffer Kihle Gjerstad (Christoffer-saken): "…. hvor 8 år gamle Christoffer Kihle Gjerstad … ble mishandlet og til slutt drept av sin stefar".

Forskjellen er særdeles klar: Forekomsten av mishandling av stebarn ligger skyhøyt over mishandling av egne biologiske barn, og forskjellen er større jo mer alvorlig mishandlingen er. Forholdstallene er slik at de fullstendig stiller de fleste forskjeller man finner i sosialfagenes undersøkelser i skyggen.

De som har vist dette klarest, i en rekke meget grundige undersøkelser, og samtidig gitt den beste forklaringen på forskjellen, er de verdensledende evolusjonspsykologene Martin Daly og Margo Wilson (Daly er også biolog). Se

Fakta og forskning: Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til - 2: Vold mot stebarn kontra biologiske barn: Daly & Wilsons forskning
og
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?

Det betyr ikke at f.eks barnedrap og annen alvorlig barnemishandling er vanlig i siviliserte samfunn, men når det skjer, er det altså en forskjell som er så stor at den ikke kan skjules, i hvem som gjør det. Det er hos egne biologiske foreldre at barn har best sjanser til å få beskyttelse og ikke bli mishandlet.

  
*