*

14 mars 2020Barnevern – fag eller balansekunst?

Av Kari Bjørnaas,
Bærum


• • • •
Artikkelen ble publisert i Dagens Næringsliv (DN) den 12 desember 2019, som et svar til Anders Henriksens Innlegg: Barnevern er balansekunst, ikke trygderett sammesteds den 5 desember.

Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige samtykke.
• • • •


Avdelingsdirektør Anders Henriksen i Bufdir hevder i DN 6. desember at barnevern handler om å balansere barns og foreldres rettigheter og avviser at barnevernet har et rettssikkerhetsproblem. De drøyt 30 saker for den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) antyder at Henriksen tar feil.

For kritikken mot barnevernet i Norge er dramatisk mye større enn i land med samme tilnærming til barnevern. Og den handler om maktasymmetri – mellom individ og stat, ikke mellom barn og foreldre.

Statistikken fra SSB viser et interessant bilde: I 2018 mottok barnevernet drøyt 57.000 bekymringsmeldinger. Bare 16 prosent av disse handlet om vold, overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hele 27 prosent var relatert til "foreldreferdigheter".

Mønstret ble forsterket i omsorgsovertakelsessaker for fylkesnemndene. Bare fire prosent var i 2018 utløst av bekymring for vold, overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hele 39 prosent av foreldreferdigheter.

Barnevern er utvilsomt et komplisert område. I Norge har vi satt enkelt utdannede mennesker til å vurdere om foreldre er i stand til å gi god omsorg. Ifølge kritikerne blir ofte fjær til høns. Hva er gjort for å undersøke om dette stemmer?

I Helsetilsynets gjennomgang av 106 barnevernssaker, som Henriksen viser til, mangler brukerperspektivet. Slik er det også i Bufdirs siste rapport, hvor 1365 barnevernssaker gjennomgås. Kun barnevernets syn studeres.

Det er naturlig å vurdere kvaliteten på en tjeneste ved å studere brukertilfredshet. Her har man ikke engang undersøkt om brukerne fremstilles på en sannferdig måte. I lys av den massive kritikken: Burde man ikke det?


**
Se også


Nathalie H. Brinkmann:
Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 29 november 2019

Harald Otterstad:
Jakten på syndebukkene – om skandalene i NAV og norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 26 november 2019

Johannes Idsø:
Barnevern og maktmisbruk
MHS's hjemmeside, 16 mars 2019

Ole Henriksen:
Barnevernet og EMD
MHS's hjemmeside, 11 januar 2020

familien-er-samlet:
Lavmål i fylkesnemndene
MHS's hjemmeside, 25 november 2017

Marianne Haslev Skånland:
Myndighetenes statistikker og generaliseringer om barnevern
MHS's hjemmeside, 19 oktober 2018

 – :  
Borte fra mor og far
MHS's hjemmeside, 19 november 2010

Bjørn Bjøro:
Kostbar unnaluring som barnevernsteknikk
MHS's hjemmeside, 2 desember 2019  *