*


21 januar 2017
Arnfinn Wiksaas:
Statlige overgrep

• • •
Artikkelen sto i Avisa Nordland den 18 oktober 2016.
Det er publisert her med forfatterens vennlige samtykke.
• • •


Straffelovens §219 omhandler "vold i nære relasjoner", også av psykisk art. Det er denne form for overgrep dette skal omhandle. Hva skjer i mødrehjemmene idag? Mødrehjem er et fellesepitet for botilbud mødre med nyfødte barn gis når det sees grunner for bistand. Oppholdets formål er å bistå foreldrene med å bli i stand til å ivareta omsorgen for barnet.

Så langt er alt som det bør være, men kun tilsynelatende. Når man opplever at personalet slett ikke bidrar positivt til formålet, men tvert imot utsetter barnets mor for sjikane, bidrar dette til økende fortvilelse hos klienten.

Det nye er at man har begynt å teste barnet psykologisk. "Barnet reagerer ikke på psykologens grimaser!" "Barnet vender seg bort fordi det ikke orker å møte morens blikk!" Men babyen oppfører seg normalt; hun ler og pludrer og viser alle tegn på velvære. At enhver som har besøkt den lille familien, kan bevitne morens kjærlige omsorg for barnet, blir ikke tatt hensyn til. Mødrehjemmets "analyse" er et bestillingsverk fra barnevernet, som i ledtog med spesielt utplukkede advokater har etablert en florisant butikk av denne geskjeften; de er alle makkere i et intrikat pengesystem. Plasseringen av barn i fosterhjem har eskalert de senere år. Spørsmålet er: Kan man få beveget Den Europeiske Menneskerettskommisjon til å bedømme dette pinlige forholdet i Norge? Saken er anmeldt, man venter på svaret.


*Om mødrehjem/familiesentre, se også:
Åge Simonsen:
Barnevernets asyl, 11 juni 1995 / 17 desember 2007
Åge Simonsen: Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre, 2. utgave mars 2003


*


Av Arnfinn Wiksaas:
   Barnevern og økonomi
   
Det er lukrativt!
   
De tjener godt
   
Barn som melkeku
   
Statlige overgrep
   
De stjeler barn
   
Ikke de unges feil

*