*


7 desember 2017Redd for barnevernet!

Av Unni Sandberg, pensjonist og barnevernsaktivist


• •
Artikkelen ble publisert
i Østlands-Posten den 2 desember 2017, som reaksjon på en tidligere artikkel, "Barnevernet burde brenne og dø!" eller?, fra 21 november, skrevet av seks barnevernspedagog-studenter.
    Unni Sandbergs artikkel er trykket her med forfatterens vennlige tillatelse.
• •


Dere som er barnevernsstudenter burde snakke med Psykologspesialist Einar Salvesen og lese det han skriver - og sier i intervjuer med Reikerås her på Facebook. Kanskje dere også forstår litt mer hvordan folk oppfatter barnevernet.

Det er mange stygge historier om fjerning av barn og hvordan barna etter hvert får vanskeligheter senere. Det er ikke mange gode historier vi hører om barn som blir fjernet av bv.

Etaten deres burde vært fjernet for lenge siden. Jeg er ikke imponert over fremgangsmåten hvordan dere mange ganger fjerner barna med politiet og hvordan mødrene blir behandlet når dere kommer hjem til folk for å ta små barn. Slutt med dette og skap tillit i befolkningen. Sett heller inn fadderordning og veiledning av foreldrene der det måtte være mulig.

Så disse påstandene som dere kritiserer og som blir skrevet på FB er historier folk har opplevd selv. Og mange føler seg misforstått og historiene som kommer til rettsapparatet har forandret seg i en annen retning enn det det var i utgangspunktet. Hør bare her: En mor fikk besøk av bv rett etter en fødsel. Mor skulle skifte bleie på barnet. Bv konsulenten sa: Barnet ditt har marmorert hud! Vet du hva det kommer av? Ja sa mor, det kommer av temperatursvinging i huden når barnet blir kaldt! Nei sa hun, det kan tyde på at barnet ikke har det bra hos deg og at hun snur seg bort fra deg. (Det gjorde babyen når hun kom inn på badet.) Mor slo opp i helsemagasin og der sto det akkurat hva mor sa.
    Dette hadde bv-konsulenten skrevet i rapporten til bv. Utskriften av hva helsemagasinet sa, ga hun bv konsulenten som svarte: ja ja det er jo sånn vi skriver det. ? Tenk om retten hadde sett dette her? Hun hadde vel mistet ungen sin bare 14 dager gammel. Skammelig!

Derfor burde dere lese litt historikk her på FB før dere går i forsvar. Dessuten så leser vi jo nesten hver dag hvor mange millioner man kan tjene på denne industrien og at de som jobber i bv kjøper aksjer for å forsikre lønna si.

Er det noe rart folk er sinna på barnevernet! Legg ned hele barnevernet slik det fungerer i dag og start med å opparbeide tillit, slutt å lyve og lage historier som ikke finnes. Send ungene hjem der det er mulig. Lag en fadderordning som gagner familiene og ikke minst barna.


*