*


16 oktober 2015


Sinnsforvirret artikkel og/eller forvirret forskning?

Av Marianne Haslev Skånland


Av og til lurer man på om man selv er mindre begavet. Eller hva med uttalelsene i denne artikkelen? De ser ut til å slå hverandre i hodet, mildest talt.

Barnevernet gir minst hjelp til dem som trenger det mest
Familiene med de vanskeligste problemene får minst hjelp i barnevernet. – Barna står ikke nødvendigvis i sentrum når barnevernet tar beslutninger, sier forsker.
Forskning.no, 16 oktober 2015

Studien ser ut til å ha vært omfattende, med 700 familier, hvorav 100 har vært fulgt over flere år.

"– Flere av barna som forskerne har snakket med, forteller at de ikke blir hørt av barnevernstjenesten, forteller Willy Lichtwarck, forsker ved Nordlandsforskning. Han har også vært prosjektleder for prosjektet Det nye barnevernet."

"– Multiproblemfamiliene får ikke tiltak som skal bedre familienes omsorg for barna. Skjevfordelingen av innsats som vi har avdekket, er noe som barnevernets medarbeidere ikke kan rette opp. Det tiltaksrepertoaret som barnevernstjenesten rår over, passer ikke familiens problemer. Derfor overvåkes familiene på avstand, sier Lichtwarck."

Allikevel uttaler forskningslederen:

"Forskerne skriver i sluttrapporten at de gjennom intervjuene med foreldrene har godt nok grunnlag for å hevde at vi har fått et nytt barnevern i Norge. Et barnevern som i korte trekk kan karakteriseres som en familieorientert tjeneste som svarer på behov hos barna og ikke minst foreldrenes behov."

Man må spørre seg hva som er nytt ved det barnevernet Lichtwarck har studert. At barnevernets "tiltaksrepertoar" er mest sludder, adskillig av det skadelig og slitsomt for både barn og foreldre, det har da vært klart i alle år. "Familieorientering" – i betydning hjelpsom service, med forståelse av hvor viktig og verdifullt det er at familiens medlemmer holder sammen og har hverandre – er temmelig usynlig for barnevernets ofre. Men muligens mener Lichtwarck noe helt annet med "familieorienteringen" i barnevernet?

Med familien-er-samlet's
analyse av en annen barneverns-entusiastisk studie i friskt minne er jeg tilbøyelig til å anbefale like stort forbehold overfor denne forskerens påstand om et nytt, familieorientert barnevern, som man bør ta overfor andre studier som åpenbart springer ut av utilfredsstillende kunnskaps- og faktagrunnlag, og, for alt vi vet, kanskje skjevt grunnlag for hvilke familier som er intervjuet. Jeg har da også sett sånne påstander i alle år: "Barnevernet er ikke slik . Det var bare før. Nå er det helt annerledes." Osv osv.

Artikkelen er presentert av en informasjonsrådgiver ved Forskning.no, Hanne Risa, og sies å komme fra Nordlandsforskning. Så hvis noen ser samme forvirring som jeg gjør og dertil kanskje er nysgjerrige, kan de jo ettersøke logikk fra en av disse.
    Artikkelen har forøvrig kommentarfelt, for dem som måtte føle seg fristet, men Forskning.no truer stadig med å fjerne innlegg de ikke liker, og jeg husker fra gammelt av å ha sett at de fjerner mye som ikke er politisk korrekt, til og med en artikkel de først hadde publisert som var kritisk til en psykologs aktiviteter og påstander og forskningspretensjoner.


   *