*


50 prosent av alle fosterbarn har psykiske lidelser - hvorfor?

Av Marianne Haslev Skånland
13 januar 2014


*


Her er et typisk oppslag, typisk i den forstand at det klart viser norsk tankegang:

Halvparten av fosterbarn har psykiske lidelser
adressa, 13. januar 2014

I artikkelen sies det at det overrasker forskerne - slike som stipendiat og psykologspesialist Stine Lehmann ved Uni Helse i Bergen, og Toril Havik, godt kjent for oss som barnevernsaktør i årevis. Artikkelen kommer fra forskning.no.

Prosentene er derimot ikke overraskende for meg, nei, og knapt for de mange som har sett barnevernet og alle deres hjelpere i aksjon i sine familier og har ofret noen tanker på hvordan monn det står til med barnevernets vitenskapelige og saklige fundament. Kanskje sier forskernes overraskelse over de 50 prosentene mere om forskerne, om:

deres kunnskaper,

deres evne til å finne frem til relevant vitenskapelig litteratur,
deres evne og vilje til å gjøre egne vitenskapelige undersøkelser på vitenskapelig solid måte, komme med lovende hypoteser om hva forklaringene kan være, lete systematisk etter feilkilder og studier og fakta som kan avkrefte deres egne hypoteser og derved bringe dem nærmere en korrekt forklaring,
deres interesse for å hjelpe samfunnet i riktig retning.


Det som sies i artikkelen passer også godt med det vi godt kjenner til pleier å publiseres i forskning.no. Ikke særlig selvstendighet der, nei. Journalist Andreas R. Graven har stått for artikkelen. Men under selve artikkelen finner man kommentarer, og en del av disse er adskillig mere realistiske enn artikkelen og forskerne.

Det er jo heller ikke overraskende for oss at de "forklaringene" forskerne presterer, er som de er. "Gå utenom", sa Bøygen. Det gjør forskerne - spesialistene på barn.

Og så kommer ekspertenes forslag om tiltak, da. Ikke overraskende, de heller. Les selv! (For én gangs skyld har jeg ikke lyst til å være mere eksplisitt, men lar uttalelsene tale for seg selv.)

*