*

3 februar 2021
Den opplyste debatten om barnevern i Samnanger skulle ikke funnet sted

Av Bjørn Bjøro,
Tidligere ansatt innen barnevern


• • •
Artikkelen sto i avisen Samningen nr 4, den 28 januar 2021.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •


Som tidligere ansatt i barnevern er jeg imponert over debatten om barnevern i Samnanger. Den har vært godt opplyst, både her i Samningen, i de politiske organer og på sosiale medier.

Det betyr ikke at jeg er enig i alt som er framført, men i sum har debatten vært god og konstruktiv.

Ikke minst har debatten ført til viktige endringer i barnevern. Dette er endringer som jeg enig i. Ikke alt er gjennomført, men retningen er god. Kommunen vil ha en barnevernleder som er ydmyk og viser respekt.

Dessuten har rådmannen et viktig poeng når hun peker på at i en barnevernssak kan den praktiske innsatsen i hjemmet være like viktig som det man får gjort på et kontor. Min erfaring er at mange barneverntiltak, ved ulike krav til familier som sliter, ikke er til hjelp. Vi skal hjelpe. Da kan praktisk innsats i hjemmet være meget viktig, slik at foreldrene får tid til å områ seg. Da vil det være lettere å snakke om hva som er andre utfordringer, og gjøre endringer.

Det rådmannen sier høres banalt ut. Men ut fra lang erfaring vet jeg at dette kan være avgjørende. Og rådmannens holdning kan være til hjelp også før det blir en barnevernssak, og helst hindre at det utvikler seg til en sak for barnevern.

Fundamentet for den opplyste debatten er rapporten om de tre familiene. Den satte en nasjonal standard for grundighet. Nettopp detaljene, etter muntlig samtykke med familiene, avdekket hva som hadde foregått. Det er få som tror hva som kan skje av feil og overgrep i barnevern, før de nettopp har detaljene.

*

Men våre statlige myndigheter ønsker ikke avslørende detaljer.

Fylkesmannen, nå statsforvalteren, har på innsynsbegjæring i rapporten fra meg avslått ethvert innsyn. Jeg har selvsagt rapporten, men begjærte innsyn for å avsløre at staten tviholder på et system som ikke tåler offentlighetens lys. Statsforvalteren har avslått først etter offentlighetsloven § 13 første ledd, fordi det er personopplysninger. Men dette dekker bare de konkrete personopplysninger. De har derfor utvidet til å omfatte offentlighetsloven § 12 C, som gjør at også den teksten som ikke omfatter personopplysninger unntas fra offentlighet. De har vurdert merinnsyn etter offentlighetsloven § 11, men også dette er avslått.

Dette betyr at alt rapporten inneholder skal være unntatt offentlighet. Ikke et ord skulle slippe gjennom. Den opplyste debatten skulle ikke funnet sted.

Direktoratet for barnevern har indirekte støttet opp. Der heter det i brev at de støtter rapporter om barnevern, men de bør ikke være detaljerte. Og uten detaljer vet man lite om hva som skjer, og dermed hva som bør endres.

Statsforvalterens vedtak og retningslinjer fra direktoratet for barnevern utgjør et nasjonalt problem. Det tildekker behov for nødvendige endringer og er til hinder for en opplyst debatt.

Heldigvis for Samnanger viste kommunen mot ved å gi innsyn i rapporten, og gjennom det legge grunnlag for helt nødvendige endringer.

Jeg kan gjenta hva jeg tidligere har skrevet i Samningen. I løpet av de neste 10 til 20 år vil hva Samnanger kommune nå gjør prege utviklingen av barne- og familievern i Norge. Samnanger vil i tilfelle være med på å skape framtidens barne- og familievern.


**
Se også


Sluttrapport
Gransking av tre barnevernsaker
Samnanger kommune

Samnanger kommune, 15 april 2020, oppdatert 5 mai 2020

Sverre Kvilhaug:
Barnevernets livsløgn
BarnasRett, 2003

Anita Skippervik:
La oss ordne opp i det stille, slik at ingen merker det!
MHS's hjemmeside, 26 februar 2018

Olav Bergo:
Look to Samnanger!
MHS's hjemmeside, 22 juni 2020

 – :  
Selvpålagt blindhet hos tre barnevernsforsvarere
MHS's hjemmeside,20 februar 2019

 – :  
Mastergrad er skivebom
MHS's hjemmeside, 13 april 2020

Knut Harald Frøland, Bl, Odd Arne Haga, Frp, Knut L. Høibraaten, Bl, Karl Bård Kollbotn, Frp, Linda Haug Kollbotn, Frp, Anja Elisabeth Gjerde Markhus, Bl, Gunn Totland Moss. KrF, Øyvind Røen, Sp, Monica Tjønna,
Bl, Gunn Totland Moss, KrF, Øyvind Røen, Sp, Monica Tjønna, Sp, Lena Tveit, Bl, Solveig Vassenden, Bl:
Vårt eige barnevern
MHS's hjemmeside, 7 september 2020

Bjørn Bjøro:
Landsomfattende støtte i barnevernsaken
MHS's hjemmeside, 9 juni 2020

 – :  
Rapporten om barnevernet bør bli ny nasjonal standard
MHS's hjemmeside, 28 mai 2020

Øyvind Røen:
Barnevernet i Bergen
MHS's hjemmeside, 16 juni 2020

Erene Solsvik Bruvik:
Avisa Dagen og barnevernet
MHS's hjemmeside, 4 september 2019

Marianne Haslev Skånland:
Praktisk hjelp, husmorvikar, kommunenes og barnevernets oppførsel
MHS's hjemmeside, 17 september 2014

familien-er-samlet:
Flukt, eksil og sjanser
MHS's hjemmeside, 11 november 2020

 – :  
Samtaler eller avhør? Undersøkelse eller etterforskning?
MHS's hjemmeside, 4 januar 2018


*