*

3 februar 2021
Barnevernskandalen, EMD og Høyesterett

Av Rolf Brennskag


• • • •
Artikkelen sto publisert i Innherred den 22 januar 2021, med tittelen Barnevernskandalen.
Den er trykket her med forfatterens velvillige samtykke.
• • • •


Norge er dømt i EMD flere ganger for brudd på menneskerettighetene og barnevernloven. Dette er så alvorlig at Høyesterett har behandlet dommene og kommet med sine avgjørelser. Dette er forfattet i et informasjonsskriv om behandlingen av barnevernsaker. Dette kom til alle 10. juni 2020.

Dette skrivet er sendt til alle kommuner (barnevern) og fylkemannsembeter.

Høyesterett er ganske klar på at det gjøres mange feil i barnevernene. Det mangler mye på dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort, hva var resultatet, hvem ble spurt i familien o.l.

Det var også særlig kritikk av det lille samvær som ble gitt. Det understrekes det som står i loven at:

All omsorgovertakelse er midlertidig og derfor skal det gis samvær som skal ha som formål at barna skal tilbake til foreldrene. Barnevernet skal ha dette som målsetting ved all omsorgovertakelse.

Det er mange konkrete tiltak som Høyesterett presiserer skal følges.

Hvorfor har det ikke skjedd noe? Det forventes at når en etat som barnevernet er, blir dømt i den Europeiske Menneskerettsdomstolen EMD og i tillegg i landets Høyesterett, så skal feilene som blir begått rettes umiddelbart.

Vi er mange som trodde at Norge ville følge lovene som landet har underskrevet.

Når det ikke blir gjort må det få følger for de ansvarlige. I dette tilfelle de enkelte barnevern med sin sjef kommunedirektøren, fylkesnemndene, fylkesmennene, og ikke minst statsråd Ropstad fra Krf.

Når ingen av disse reagerer så kan det ikke kalles annet enn barnevernskandale.

Den er mye verre enn den vi opplevde i NAV. Der var det en feiltolkning av loven, her er tolkningen helt klar fra EMD og Høyesterett.

Nå forlanges det handling. Barn og familiene fortjener rettferdig behandling.


**
Se også


Erik Bryn Tvedt:
Årsaker til krisen i barnevernet
MHS's hjemmeside, 17 januar 2020

Nathalie Brinkmann:
Ministeren fraskriver seg ansvaret
MHS's hjemmeside, 26 mars 2020

 – :  
Nav-skandalen kaster lys over norsk barnevern
MHS's hjemmeside, 29 november 2019

Olav Bergo:
Menneskerettsurister: Bryr seg ikke om barnas rett
MHS's hjemmeside, 27 februar 2020

Gunnar Graff:
Angrep på barnevernet – en desperat handling?
MHS's hjemmeside, 16 januar 2020

Øivind Østberg:
Biologiske bånd nedvurderes også i barnelovssaker
MHS's hjemmeside, 9 februar 2020

Arne A. Kallevik:
– Bare barnevernet kunne sagt unnskyld, men nei, de sier bare "vi er like bekymret"
MHS's hjemmeside, 13 juni 2018

Oddvar Espegard:
Barnevernet avslører seg
MHS's hjemmeside, 27 november 2020

Marianne Haslev Skånland:
Hvilke media har lest Høyesteretts barnevernsdommer oppmerksomt?
MHS's hjemmeside, 28 mars / 29 mars 2020


*