*


23 november 2017
Jan Pedersen, Søgne:

Finnes barnevernets virkelighet? Eller er det myter?
Senioruniversitetet i Søgne tok opp temaet.

Storsalen på Søgne prestegård var nesten full (ca 150 tilstede) onsdag 22.11. da temae "Barnevernet – myter og virkelighet?" ble foredradd av en av systemets egne ansatte: Siv Torunn Skagestad. Denne Søgnejenta er jurist og leder Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder. Derved har hun også erfaring fra tilsyn med kommunale tjenester, barnevernsinstitusjoner og kriminalomsorg.

I en hel klokketime foredrog hun
, der hun allerede i starten sa at hun ville bygge på fakta.

Dermed ble det en forelesning om lover, bestemmelser, statistikk, der barnevernet ble plassert. Ca 4/5 av forelesningen var slik "fakta-opplysninger". Mytetenkningen fikk intet eget innslag. Var det for provokativt?

Da tidsrammen ble knapp, ble det lite tid til å stille oppklarende spørsmål fra salen. Noen spørsmål kom det, fra bl.a. representaneter for barnevernsorganisasjoner som ville forbi de faktainformasjonene som kom i foredraget.

For å anskueliggjøre et spørsmål jeg tok opp, viste det seg at en kunne fått utdypet svaret. Men tidsnød stoppet det hele.

Jeg viste til Professor Johs Andenæs kronikk i Aftenposten 15.4.1998, der han gjennomgikk sider ved den store Bjugn saken, og der han bl.a. hevdet om barns utsagn: "Først og fremst bør saken gjøre slutt på forestilling om at barn alltid taler sant når de forteller om seksualovergrep. Å ta et slikt utgangspunkt er et opplegg til justismord."

Skagestad svarte at dette var skrevet av en som nå var død, og at innholdet ikke gjelder. Barn forteller sannheten.

Men nå var tidsrammen ute og en kunne gå til bords med rundstykker og kaffe.

*

Jeg registrerte ikke noen journalist eller fotograf fra Fædrelandsvennen eller den lokale Budstikka.

Sørlandets største avis har skrevet om barneverntjenestens frustasjon over de trange økonomiske tider i Barnevern Sør. Likeså skriver de lederartikkel om dette i dag, dagen etter møtet i Søgne. Men Søgne-møtet blir ikke nevnt med en stavelse!
Tenk om avisen fulgte opp store prinsipielle saker, slik de gjorde i vår om Ida-saken?


Det kunne de gjort ved å ha vært tilstede i går i Senioruniversitetet. Her var nok av intervjuobjekter som kunne utdypet saker utover rene faktaopplysninger.


**Om annonseringen av møtet

*