*

26 februar 2021
Marius Reikerås:

Et forsøk på å forklare noen av reaksjonene etter programmet "Norge bak fasaden", den 22.2.21
Åpent brev til TV 2


I går kunne vi lese at lederne i Tønsberg barnevern, Ellen og Ingunn, skal ha blitt grovt hetset etter programmet "Norge bak fasaden", som gikk på TV 2 den 22. februar.

Barnevernsansatte Ellen (42) og Ingunn (41) grovt hetset etter TV2-program
TV2, 25 februar 2021

Programleder Janne Amble uttalte til TV2
"at hatet mot barnevernet er et hat samfunnet må ta på alvor."

Videre sier hun:
    "Jeg synes det er rart at ingen går inn og snakker om det. Hva gjør vi med at så mange hater barnevernet? Vi kan ikke leve med dette, det er helt uansvarlig."
    " – De blir oversett i samfunnsdebatten, og de meningene de har blir sjeldent lyttet til. Når det først kommer saker, så har de et voldsomt behov for å utrykke seg. Det er som en trykkoker."
    "Amble mener at de ansvarlige politikerne nå må komme på banen, og anerkjenne problemstillingen."

Her mener jeg Amble treffer godt i sine beskrivelser.

*

Grunnen til at hatet kommer så sterkt til overflaten, er fordi et urovekkende høyt antall mennesker – over hele landet – har opplevd å få sine familier ødelagt, og der ingen i makt-etablissementet har tatt deres lidelser på alvor.

For:
– Det er en grunn til at en hel verden har ropt varsko om dette i flere år.
– Det er en grunn til at Norge er i særklasse når det gjelder flest domfellelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på dette rettsområdet.
– Det er en grunn til at både Europarådet og Europaparlamentet har rettet sterke advarsler gjennom en årrekke.

Jeg skal utdype dette, men først:
Jeg mener at TV 2 bidro til å fyre opp under flammen ved følgende:

For det første:
TV 2 unnlot å nevne at Norge til nå har blitt domfelt åtte ganger siden september 2018 i Den Europeiske Menneskerettsdomstol på dette rettsområdet. Det er sensasjonelle tall. Til sammenlikning har Sverige, Finland og Danmark null domfellelser i samme periode.
    Jeg vet at det var provoserende for mange at dette ikke ble nevnt, og det etterlot et inntrykk av at TV 2 underkommuniserer virkeligheten til støtte for det offentlige.

For det andre:
Når TV 2 fokuserer på Tønsberg barnevern, så ville det ha vært ryddig av kanalen å informere seerne om at saken mellom C.E. og Norge, som er en av de pluss+30 sakene som fortsatt ligger til behandling i EMD, har sitt utspring i denne kommunen.

For det tredje mener jeg at TV2 burde ha skånet barnevernskonsulenten Emilie, som ung og uerfaren, for å fronte barnevernstjenesten i Tønsberg. Sekvensene der hun uttrykker lettelse og tilfredstillelse over å ha fått medhold i fylkesnemnda på vegne av kommunen, vet jeg virket svært provoserende – og sårende – for mange.

*

Så tilbake til
kjernen av problemet.

Jeg reiser rundt om i verden, og det knapt et et land som ikke har hørt om det norske barnevernet. Selv på New Zealand, så langt det er fysisk mulig å reise fra Norge, er det norske barnevernet viden kjent.

Når familier i Norge føler de ødelegges av det offentlige, og uten at noen tar det på alvor, så sier det seg selv at gapet øker.

Måten Norge nekter å rette seg etter de mange domfellelsene i EMD, blant annet ved å hindre gjenforening, bidrar til å skape ytterligere hat og splid mellom partene.

Og hvis ikke makteliten tar til seg dette, vil trykket i trykkokeren bare øke og til slutt sprenge. Vi er allerede nær bristepunktet.


**
Les også


Derfor har Tonje (18) gått til "krig" mot barnevernet
TV2, 22 februar 2021

Tonje Omdahl:
Man opplever å miste litt av seg selv og tilhørigheten når barnevernet skiller søsken også
MHS's hjemmeside, 19 desember 2020

Gunnar Graff:
Angrep på barnevernet – en desperat handling?
MHS's hjemmeside, 16 januar 2020

Marius Reikerås:
Barneombud Inga Bejer Engh feilinformerer
MHS's hjemmeside, 29 desember 2020

 – :  
En kort rapport i kjølvannet av dagens to nye EMD-dommer mot Norge den 10 mars 2020
MHS's hjemmeside, 23 mars 2020

Norge mot Trude
(video)
Dagbladet, 17 oktober 2018

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol i barnevernssaker
v/Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020

Henninen-saken
BarnasRett, oversikt og samlemappe 2007 – 2009

Ni barn under 14 år begikk selvmord
BarnasRett, samlemappe 1999 – 2005

Marianne Haslev Skånland:
Samarbeid med barnevernet?
Ringerikes Blad, 18 september 2014

 – :  
Barnevernet – dessverre en skadevolder
1: Møte med systemet og rettsbehandlingen
2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet
MHS's hjemmeside, 1 desember 2006

Gunnar Sveen:
Min erfaring med å debattere på Kvinneguiden
MHS's hjemmeside, 31 august 2018

Knusende dom mot barnevernet i skandalesak
Dagbladet, 22 februar 2021

Glassjenta. En reportasjeserie fra barnevernets univers
Stavanger Aftenblad, høsten 2016

Hva skjedde med Alex?
Stavanger Aftenblad, 3 juli 2020

Politiet utførte 2800 oppdrag mot barnevernsbarn på ett år
Stavanger Aftenblad, 12 februar 2021
*