*
Oslo 4 september 2016Minneord om Liv Clemetsen

Det var med dyp sorg venner, familie, klienter og medarbeidere mottok budskapet om Liv Clemetsens bortgang. Liv døde i sitt hjem i Bærum 28. Juli i år, nær 72 år gammel.

Liv ble født og vokste opp i Oslo som den yngste av tre søstre. Vår familie hadde tette bånd til Liv og hennes familie da hennes eldste søster Ella var nær venninne av min mor.

Liv var hele sitt liv engasjert i kampen for rettferdighet og tok kampen opp mot undertrykking. Og det var advokat hun skulle bli. Hun drev sin egen virksomhet fra 1985 og var en av de første kvinnelige advokater med egen advokatpraksis.

Jeg ble hennes klient i 1991 etter å ha hatt flere advokater inne i min sak. Jeg ble brått fratatt mine barn høsten 1990 og både barna og jeg opplevde flere år med grove lovbrudd fra barnevernets side og vanskjøtsel av jentene samt en heller syltynn begrunnelse for vedtaket.

Jeg fikk etter hvert høre om en meget dyktig, tøff og engasjert advokat som het Liv Clemetsen og tok kontakt med henne. Det ble kilden til et vennskap som skulle komme til å vare. Tøff, dyktig og engasjert i rettssalen og i møte med saksbehandlere. Varm, empatisk, taktisk klok og forståelsesfull overfor klientene. Samfunnsengasjert til tusen og med en utpreget humoristisk sans. Og hun var tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Vi hadde mange runder sammen i rettsapparatet, den siste i år 2000. Men den viktigste var i 1993. Takket være bl.a Livs kamp ble omsorgsovertakelsen for min yngste datter brakt til opphør, min eldste datter fikk en god samværsavtale med familien. Barnevernet hadde andre planer, dette fikk Liv satt en stopper for.

Men Liv har betydd mer enn som så for meg og min familie. Da min mor døde i 2014, var hun der med sin deltagelse. Og min datter som hun klarte å redde ut av barnevernets klør, var de siste to år ansatt som hennes advokatsekretær.

Jeg lyser fred over Liv Clemetsens minne.


Elisabeth Augdahl m/familie* * *


Se / Les intervju med Elisabeth Augdahl hvor advokat Liv Clemetsen også nevnes:
Barnevernet og tykke brødskiver
Norwegian Barnevernet and thick bread slices
28 May 2016*