Velkommen til min hjemmeside !
Willkommen, Bienvenu, Welcome !
                                        Marianne Haslev Skånland

Skanland CPS child protection kritikk


Oppdateringer / UpdatesBarnevernet går stadig ut med krav om å få drive på i fred
Av Marianne Haslev Skånland
22 april 2017

Marianne Haslev Skånland:
Er barnevernskritikerne mistenkelige?
Hva slags syn har vi og barnevernet på vold mot barn?

28 august 2015

Onar Aam:
The hidden news from Cologne
27 January 2016

Nils Morten Udgaard:
Norway and 'civil society'
13 November 2016

Marianne Haslev Skånland:
Enda en barneverner med gamle påstander
29 juli / 1 november 2015

Marianne Haslev Skånland:
Forsker Evelyn Dyb med forslag om mer barnevern
for å bøte på barnevernets fallitt

24. juli 2009

Herman Berge:
Hva skal vi med dommere?
RettsNorge, 24.02.2005

Prison and foster home – this is what the system is like
By Marianne Haslev Skånland
19 January 2017

Fengsel og fosterhjem – slik er systemet
Av Marianne Haslev Skånland
27 desember 2015 / 18 januar 2017

Kristelige skolefolk forført av barnevernet?
Av familien-er-samlet
20 april 2017

Hva betyr egentlig "barnets beste"?
Av familien-er-samlet
1 oktober 2016

Sverre Kvilhaug:
Barnevernet i Norge - Befringutvalget
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om
omsorgsovertakelse er til barnets beste

7. juni 2000

Apology for the past? Trust in future?
What about the present?
– Norwegian treatment of Taters and Romani people

by Marianne Haslev Skånland
9 June 2015

Unnskyldning for fortiden? Tillit for fremtiden?
Hva med nåtiden?
– Nordmenns behandling av tatere/romanifolk

Av Marianne Haslev Skånland
2 - 3 juni / 20 juni 2015

Ken Joar Olsen:
Hvorfor alt sinne mot barnevernet? De vil jo bare hjelpe!
15 april 2017, Påskeaften

Inger Elisabeth Baunedal, the five "Naustdal children's" aunt:
Norwegian child protection Barnevernet – past expiry date?
1 January 2017

Siv Westerberg:
Foster-children as lucrative business
February 2005 / 25 January 2014

Else Sommer:
Om fosterbørn
5. februar 2008 / 23. juli 2013

Else Sommer:
On foster children
23 July 2013

Marianne Haslev Skånland:
Ytringsfrihet om barnevern – en liten repetisjon
11 januar 2015

Merete Nykrem, Ålesund PDK (Partiet De Kristne):
Barnevernet – en trussel eller et vern?
6 april 2017

Åse Hellenes Rødøy:
To møter med norsk barnevern
Oktober 2003 / 6 april 2017

Sinnsforvirret artikkel og/eller forvirret forskning?
Av Marianne Haslev Skånland
16 oktober 2015

Ottar Steinhovden:
Demonisering
27 april 2016

Marianne Haslev Skånland:
Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til (2):
Vold mot stebarn kontra biologiske barn - Daly & Wilsons forskning
13. april 2005

Marianne Haslev Skånland:
Child abuse which the child protection authorities do not want to know about - 2:
Violence against step-children compared to genetic children - Daly & Wilson's research

15 May 2012

Suranya Aiyar:
Guidelines for CWCs under POCSO
A talk given at the NCPCR, New Delhi, on 20 July 2013
27 December 2013

Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
Fallitt for barneverns-psykologiens 'tilknytnings'fantasier

Av Marianne Haslev Skånland
7. juni 2013

Marianne Haslev Skånland:
Borte fra mor og far
19. november 2010 / 18. november 2005

Attachment Theory Debunked by
Marianne Skanland at Oslo Protest

By Delight in Truth
3 March 2016

Marta Straume:
Child protection on Norway's main street
27 October 2016

Olav Gram Andersen, Fredrikstad:
Ingen skam å snu om erstatning for ødelagt barndom, Jon-Ivar!
31 mars 2017

Mani Shankar Aiyar:
Norwegian non-humans / Norske ikke-mennesker
15 November 2015

Save your child from UNICEF
A study of Unicef's biased and false claims about Indian parents
By Suranya Aiyar
August / October 2015

Marianne Haslev Skånland:
Stalinistisk diktatur i Norge i regi av barnevernet
2 desember 2015

Marianne Haslev Skånland:
Foreldre trekkes for strafferett
2 september 2014

Artikler og innlegg relatert til
erstatning og oppreisning for barnevernsbarn
Av Marianne Haslev Skånland
31 mars – 4 april 2017

Det tragikomiske barnevernsparadokset
Av familien-er-samlet
Med kommentar av Marianne Haslev Skånland
30 mars 2017

Barnevernets overordnede
Av Marianne Haslev Skånland, professor emeritus
16 mars 2017

Strong reactions to statement from the Foreign Ministry concerning Barnevernet
By Jan Simonsen
14 February 2016

Fem / Syv norske barnevernssaker til menneskerettighetsdomstolen
og en regjeringsadvokat uten gangsyn
Av Marianne Haslev Skånland
25 september 2016, revidert 3 november 2016

Marianne Haslev Skånland:
Ikke populært å si høyt hva barnevernet er og hva man mener regjeringen gjør
20 oktober 2014

Julian Chan:
A comparison of the culture between Australian and Norwegian child protection (CPS)
11 October 2016

Arnfinn Wiksaas:
Statlige overgrep
21 januar 2017

Octavian D. Curpas:
With Barnevernet, Norway is going South
1 September 2016

Octavian D. Curpas:
Med Barnevernet er Norge på nedtur
1 september 2016

Misbruk av "foreldelse"
Av Marianne Haslev Skånland juli 2002

Marianne Haslev Skånland:
Når barnevernet og BUP en sjelden gang er uenige
17 august 2014

Dag Sverre Aamodt:
The Norwegian Child Protection Service – A betrayal of trust
22 April 2016

Bergens barne"vern" og menneskerettighetene
Av Marianne Haslev Skånland 17.12.01

Ikke sjokkert over barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland og Nina Elin Hauge
10 desember 2004 / 31 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Tvang, trusler, indoktrinering, og så kanintrikset
30.01.06

Et smålig samfunn truer med barnevernet
Av Marianne Haslev Skånland
10 oktober 2015

Marianne Haslev Skånland:
Barnehagepersonale på Ørlandet med spørreskjema à la barnevernet
27 oktober 2011 / 19 juni 2014

Frastøtende å skjule hvem "klientene" i barnevernet er
av Marianne Haslev Skånland
13. desember 2013

Peder Aresvik:
Jeg bor deler av året i Serbia
20 februar 2017

Marianne Haslev Skånland:
Skal foreldre og andre slektninger "vurderes" som om de søker jobb?
april 2003

Marianne Haslev Skånland:
En debatt om politi og presse som sporet av:
Hvorfor blir 2 av 3 barn fjernet fra sitt hjem uten at
de selv eller foreldrene varsles om flyttingen på forhånd?

29.03.02, med tillegg av 22.10.06

Seshadri Chari & Suranya Aiyar:
Norway's child snatching laws must exempt Indians
10 February 2017 (31 December 2016)

Fosterhjemsbegeistring i Stord kommune
Av Marianne Haslev Skånland
5 november 2016

Jan Simonsen:
Poland with new legislation to protect Polish children
against Norwegian Barnevern

3 January 2017

familien-er-samlet:
Det glemte voldsperspektivet
10 desember 2016

Jørgen Stueland:
I am a fanatic
11 May 2016

Marianne Haslev Skånland:
Betaling til fosterhjem
13 november 2014

Jan Simonsen:
The child protection employees – do they deserve criticism?
8 February 2016

Dag Sverre Aamodt:
The Child Care Service experience from a lawyer's perspective
27 March 2014

Arne Seland:
A recipe for disaster
10 May 2016

Marianne Haslev Skånland:
Polanski om adskillelsen og overgrepene under krigen
2 mai 2008

Marianne Haslev Skånland:
Polanski on the separation and abuse during the war
30 March 2014

Øistein Schjønsby:
Should we feel sorry for the CPS employees?
18 August 2014

Marianne Haslev Skånland:
A child protection case Malaysia / Sweden
22 February 2014
    
 The Malaysian children held in Sweden need their own family
      19 February 2014
    
 When Malaysians are attacked by Western child protection – what to do?
      20 February 2014
    
Foster care – which Sweden wanted for Malaysian children
      21 February 2014

Marianne Haslev Skånland:
Sunnmørsposten med full støtte og tillit til barnevernet
12 september 2015

Marianne Haslev Skånland:
Når media løper barnevernets ærend
15.04.04

En våken rapportlesers analyse av Bufdir's rapport
Av Marianne Haslev Skånland
1 oktober 2015

Marianne Haslev Skånland:
I barnevernets fokus: barns egne foreldre
12 november 2016

familien-er-samlet:
3 years away from Norway
29 June 2016

Tyrannei der Wohlmeinenden
von Daniela Niederberger
6.02.2015 / 4.08.2015

Synnøve Gran Christiansen:
Les enfants, la Protection de l'Enfance et les parents
1995

Erik Rolfsen:
L'ASE (Barnevernet) et les nouveaux habits de l'empereur
4 août 2015

A little more humility, please!
By Jan Simonsen
20 March 2016

Marianne Haslev Skånland:
Å forsvare barna når barnevern og politi vil ha dem
10. august 2008

Elisabeth Augdahl and Marianne Haslev Skånland:
Norwegian Barnevernet and thick bread slices
Video interview and English text

28 May 2016

Elisabeth Augdahl og Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet og tykke brødskiver
Video intervju og norsk tekst

28 mai 2016

Marianne Haslev Skånland:
Nytteløs advokat vil ha mer barnevern og barnedomstol?
Omtrent så galt som det kan bli
16 februar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Statsråd Solveig Horne vil ha råd:
Hvordan skal barnevernsbarn få vellykket skolegang?

12 februar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Samarbeid med barnevernet?
18 september 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnestatsråd Horne skikkelig på jordet angående
barnevernsbarns skolegang

2. utgave 28 august 2014

Styrk familien og dens vern
Av Lars Arne Høgetveit
23 januar 2017

Arnfinn Wiksaas:
Ikke de unges feil
22 januar 2017

Arnfinn Wiksaas:
De stjeler barn
21 januar 2017

Marianne Haslev Skånland:
Mislykket sak brukt som argument for
"mere barnevern" og "mere penger til barnevern"

Lille julaften 23 desember 2014

Statsråd Horne og regjeringen tar ikke
effektive grep i barnevernstragedien
Av Marianne Haslev Skånland
17 oktober 2016

Jørgen Stueland:
Jul, jul, strålende jul
23 januar 2017

Arnfinn Wiksaas:
Barn som melkeku
15 januar 2017

Arnfinn Wiksaas:
De tjener godt
14 januar 2017

Marianne Haslev Skånland:
Uttaler ikke barnevernet seg til media?
5 mai 2015

Marianne Haslev Skånland:
En SP-politiker på ville veier – Lise Marie Sommerstad
7 januar 2017

Inger Elisabeth Baunedal, tante til dei fem barna
i Naustdal-saka:
Barnevernet "utgått på dato"?
6 desember 2016

Nils Morten Udgaard:
Norge og det "sivile samfunn"
10 november 2016

Per Storegjerde:
Child protection in Norway and Naustdal
23 February 2016

Per Storegjerde:
Barnevern i Norge og Naustdal
18 februar 2016

Enno meir barnevern
Av Per Storegjerde, Naustdal
15 april 2016

Ottar Steinhovden:
Informere om norsk barnevern i utlandet
27 april 2016

Yra Våge:
Jula og barnevern
23 desember 2016

Ragna Heffermehl:
Et juleønske
18 desember 2016

Ragna Heffermehl:
A Christmas wish
3 December 2016

Elefanten
Om en som er fjernet fra sin opprindelse – og som lengter
Av Marianne Haslev Skånland
6. desember 2010

Marianne Haslev Skånland:
The elephant
Someone who has been torn from its roots - and is sick with longing

February 25, 2012

familien-er-samlet:
3 år borte fra Norge
29 juni 2016

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern i gåseøyne
23.07.2009 / 21.02.2013

Jan Pedersen, Søgne:
Bort med barnevernsloven!
19 november 2016

Siv Westerberg:
Pflegschaft der Abkassierer
14.07.95

Marianne Haslev Skånland:
Leserzuschrift apropos Siv Westerberg: "Pflegschaft der Abkassierer"
28.07.95

Suranya Aiyar:
Foster care: It's time to think out of the box
10 May 2012

Ян Симонсен:
Посольство Норвегии в Бухаресте рисует глянцевую картину
норвежской службы защиты прав детей (Barnevern)

14.01.2016

Ян Отто Иоганович Иогансен:
Самодовольная Норвегия
9.05.2016

Ян Симонсен:
Норвежкото посолство в Букурещ рисува лъскава картина
на социална служба
за закрила на децата ( Barnevern )
16.01.2016

Arnfinn Wiksaas:
Barnevern og økonomi
11 desember 2016

Arnfinn Wiksaas:
Det er lukrativt!
11 desember 2016

Avsporede ideer igjen: "Debatt må være nyansert . . ."
Av Marianne Haslev Skånland
6 desember 2016

The Norwegian child protection agency Barnevernet's use of duress and force against children
By Marianne Haslev Skånland
24 November 2016

Barnevernets bruk av tvang og makt mot barn
Av Marianne Haslev Skånland
22 november 2016

– Behov for lovendring om Barnevernet
Av Redaksjonen, Norge IDAG
8 oktober 2016 (2 september 2016)


Marianne Haslev Skånland:
50 prosent av alle fosterbarn har psykiske lidelser – hvorfor?
13 januar 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barn som flykter, hvem er de på flukt fra?
9 september 2014

Jan Simonsen:
Shame on Norway
21 June 2015

Jan Simonsen:
Norwegian Embassy makes gross bluff
about Norwegian child protection

8 January 2016

Ida-saken: Makt-etater og fagfolk fortsetter å bable
Av Marianne Haslev Skånland
6 februar 2016

Marianne Haslev Skånland:
Saken Glassjenta: Både Karmøy og Haugesund
"forklarer og unnskylder" så det står etter

20 oktober 2016

Menneskerettigheter i Norge – på bånn
Av Marianne Haslev Skånland
Juli 2004

Nei, Bjugn-saken skal ikke først og fremst legges død
Av Marianne Haslev Skånland
10 juni 2006

Marianne Haslev Skånland:
Do psycho-babblers learn anything?
09.05.98 and 28.10.06

Marianne Haslev Skånland:
Human rights in Norway – as low as they can go
July 2004

Bård Fosse:
Forbrytelse og hevn
6. oktober 1994 / 3. mai 2014

Marianne Haslev Skånland:
Utredning om redaktøransvar og straffelovgivning
18. juni 2011

Resounding victory for the child protection demonstrators!
Demonstrators get outside help – 
and the child protection Minister becomes paralyzed

By Olav Sylte
25 October 2016


Jane-Mette Kile:
Mail til justisminister Anders Anundsen om menneskerettigheter
28 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med
barnevern

august 2011 (desember 2000, juni 2007)

Marianne Haslev Skånland:
The attitude of social professions involved in the
child protection sector

December 2000

Marianne Haslev Skånland:
Mail-veksling med Forskerforbundet om Amnesty
01.03.2011

Charlotts to brev til det norske Amnesty
November 1999 / oktober 2000 / 20. desember 2013

Marta Straume:
Barnevern på Karl Johan
10 juni 2016

Jørgen Stueland:
Vi må ta våre barn tilbake
21 april 2016

We must take our children back
By Jørgen Stueland
21 March 2016

Arne Seland:
Barnevernet – the child protection service (CPS) –
should not be given more responsibility
11 March 2016

Marianne Haslev Skånland:
The iron hand that rocks the cradle
30 January 2012

Marianne Haslev Skånland:
Nye forslag om 'ordninger' for barnevernsjuss, og advokaters
meninger om dem

5 september 2015

Jørgen Stueland:
Jeg, en fanatiker
26 april 2016

Arne Seland:
En oppskrift på katastrofe
10 mai 2016

Dag Sverre Aamodt:
Det norske barnevernet – et svik
3 mai 2016

Erik Rolfsen:
Child protection and the emperor's new clothes
15 September 2015

Marianne Haslev Skånland:
Dr Mengele & Co in action in Norwegian homes?
August 2011 (Norwegian version 1995)

Marianne Haslev Skånland:
Dr Mengele & co på ferde i norske hjem?
1995

'Naustdalfamilien' må få vere i fred
Av Ruth L. Hafstad
13 oktober 2016

'The Naustdal family' must be left in peace
By Ruth L. Hafstad
13 October 2016

Jahn Otto Johansen:
Self-righteous Norway
30 April 2016

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets resonnement: Det må fordømmes at noen
drar til utlandet, vil dra til utlandet,
eller kan mistankes for å ville dra til utlandet

10 februar 2015

Marianne Haslev Skånland:
The newspaper Vårt Land again –
hellbent on believing, and on harming the already ill-treated

1 June 2016

Marianne Haslev Skånland:
Avisen Vårt Land igjen – oppsatt på å tro, og ivrig
etter å skade dem som allerede er mishandlet

1 juni 2016

Norwegian Pentecostalists: Our child protection is so good!
by Marianne Haslev Skånland
13 January 2016

The five children of a Romanian-Norwegian family
taken by Barnevernet (the child protection services, CPS) in Norway
By Marianne Haslev Skånland
21 November / 4 December / 18 December 2015

De fem barna til en rumensk-norsk familie
tatt av barnevernet i Norge

Av Marianne Haslev Skånland
21 november / 4 desember / 18 desember 2015

Professional support for the Bodnariu family and
other victims of Barnevernet

By Marianne Haslev Skånland
29 February 2016

Kristen leder i India støtter kampen for Bodnariu-familien og andre bv-ofre
Dr John Dayal for Anti-Barnevernet / Pro-Bodnariu Global Protest 16 April 2016

16 april 2016

Child protection: A contribution to a much needed discussion
By Øivind Østberg
19 March 2016

Marianne Haslev Skånland:
Når foreldre – eller barnevernere – straffes for vold mot barn
19. april 2009 / 7. september 2013

Marianne Haslev Skånland:
Endelig – en nesestyver for statens kadaverdisiplin
29. mai 2009

Barnevernet – hva må skje nå?
Appell holdt på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo,
den 11 juni 2016

Av Marianne Haslev Skånland
11 juni 2016

Barnevernet – what must happen now?
Speech held at Eidsvolls plass before Stortinget (the Norwegian parliament)
in Oslo, on 11 June 2016

By Marianne Haslev Skånland
11 June 2016

Ytringsfrihet i barnevernssaker
Appell ved demonstrasjonen i Oslo 16 april 2016

Av Marianne Haslev Skånland
16 april 2016

Freedom of expression in Barnevern cases
Speech at the demonstration in Oslo on 16 April 2016

By Marianne Haslev Skånland
16 April 2016

Marianne Haslev Skånland:
Is biological kinship irrelevant for the life of human beings?
11 March 2012

Marianne Haslev Skånland:
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
Desember 2007

Marianne Haslev Skånland:
Terrible case of CPS 'care' in Britain leading to the death of a
handicapped child in foster 'care'

11 June 2014

Avisen Firda intervjuer barnevernsleder Bjarte Gangeskar, som skjønnmaler
Av Marianne Haslev Skånland
9 september 2016

Marianne Haslev Skånland:
Politisk program for barnevern på lokalplan
4. utgave 10. mars 2012

Aage Simonsen:
The waves of protest against Norwegian Barnevern
19 June 2916

Åge Simonsen:
Protestbølgene mot norsk barnevern
19 juni 2016

Marianne Haslev Skånland:
Political program for child protection in local administration
4th edition, 10 March 2012

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
1: Møte med systemet og rettsbehandlingen
01.12.2006

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet

01.12.2006

Confused politicians?
by Marianne Haslev Skånland
9 February 2016

Marianne Haslev Skånland:
Forfjamsete politikere?
8 februar 2016

Svein Otto Nilsen:
Er det lov å kritisere barnevernet?
5. juni 2011

Svein Otto Nilsen:
Det biologiske prinsipp i barnevernssaker
27. februar 2012

Minneord om Liv Clemetsen
Av Elisabeth Augdahl
4 september 2016

Marianne Haslev Skånland:
Selvopptatte fosterfolk
31 august 2016

Marianne Haslev Skånland:
Hva foregikk på Bloody Sunday?
12.02.1997 / 10.10.2013

Marianne Haslev Skånland:
Hvor går vårt rettsvesen?  Uhyggelige rettssaker
12. mai 1998 / 20. november 2012

Identifikasjonen av Olof Palmes drapsmann
Vitnespsykologisk analyse av Astrid Holgerson
Forord og kommentar av Marianne Haslev Skånland
Oktober 2001

Marianne Haslev Skånland:
The assessments made by the Norwegian child protection service (CPS)
February 5, 2012 (Revision of Norwegian article of 19.7.2004)

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets bedømmelser
To eksempler på barnevernsideologi i Kari Killéns bok
Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar
19. juli 2004

Marianne Haslev Skånland:
Lettvint politi som barnevernets redskap
24. mai 2009 / 7. september 2013 / 28. mai 2014

Feil: Det betyr ingenting
– Om barnevernets språkbruk

av Marianne Haslev Skånland, språkforsker
23 mars 2014

Marianne Haslev Skånland:
Troskyldig anonymitet
13 januar 2016

Marianne Haslev Skånland:
Godt tilløp til innsikt ved Høgskolen i Lillehammer
10 august 2016

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet og kritikken: På helsen og livet løs – for hvem?
10.01.07

Marianne Haslev Skånland:
En barnevernssak Malaysia / Sverige
5 oktober 2014
    
 De malaysiske barna som holdes i Sverige trenger sin egen familie
       7 oktober 2014
   
   Når malaysiere blir angrepet av vestlig barnevern – hva gjør man?
         13 oktober 2014
    
•   Fosterhjemstilværelse – som Sverige ville ha for malaysiske barn
       15 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernssaken i Norge om
de tsjekkiske barna til Eva Michaláková.
Noen aspekter og synspunkter

22 oktober 2015

The child protection case in Norway
about the Czech children of Eva Michaláková.
Some aspects

By Marianne Haslev Skånland
19 October 2015

Marianne Haslev Skånland:
Sex i beredskapshjem - ikke så uventet
28 april 2014

Marianne Haslev Skånland:
Partiet Høyre vil gjøre 'et storartet barnevern enda bedre'
23 juli 2016

Marianne Haslev Skånland:
Ansvarsløs, uvitende, uvoksen 'oppvask' med barnevernet i Orkdal
Politikere og byråkrater i komedie-stil
4. november 2012

Vlad Gladkikh:
My email to the Norwegian Government
1 April 2012

Had to sit in the audience
By Jan Simonsen
4 December 2015

Jan Simonsen:
Måtte sitte i salen
3 desember 2015

Herman Berge:
Frikjent i straffesak – dømt i erstatningssak
Et uholdbart resultat av politisk unnfallenhet

RettsNorge, 10.03.2013

Marianne Haslev Skånland:
Rettsbeskyttelse mobilisert mot barnevern i Texas! Med suksess!
2. november 2011

Margaret Hennum:
Appell – mot barnevernet
24 april 2016

Margaret Hennum:
Against Norwegian Barnevern
24 April 2016

Demonstrasjon 16 april 2016 i Oslo / Demonstration 16 April 2016 in Oslo
Velkommen!  /  Welcome!
16 april 2016

Marianne Haslev Skånland:
When children of minorities are deprived of their parents
12 April 2015 (previous versions 12 April 2014 / 11 June 2014)

Marianne Haslev Skånland:
Når minoriteters barn fratas foreldrene
12 april 2015 (tidligere versjoner 12 april 2014 og 11 juni 2014)

Marianne Haslev Skånland:
The Norwegian children's ombudsman:
The child protection people are magnificent

22 December 2014

Marianne Haslev Skånland:
Is the child protection service silent?
7 May 2015

Marianne Haslev Skånland:
The hidden motive for wanting municipality mergers
and larger child protection units
19 March 2015

Marianne Haslev Skånland:
'Seksuelt overskridende atferd' hos barn?
En ny runde behandlings-mani, denne gangen på Stortinget

18 mars 2015

The fight against freedom of expression by the state, the
municipalities and the unions

By Arild Holta
16 October 2015

Marianne Haslev Skånland:
Seier for ytringsfrihet – Bjørnar Moxnes frikjent av retten
20 september 2015

Marianne Haslev Skånland:
Nye utviklinger i Norge, og andre lands
begynnende aksjoner mot vestlig barnevern

30. november 2012

Ytringsfrihet: Georg Apenes og William Shakespeare
Av Marianne Haslev Skånland – "Shakespeare-oversetter"
13.05.04

Jan-Aage Torp interviews Jan Simonsen
about Barnevern
10 April 2016

Videos with interviews of and speeches featuring
Marianne Haslev Skånland, Åge Simonsen and Jan Simonsen
9 April 2016

Videoer med intervjuer og appeller/taler av
Marianne Haslev Skånland, Åge Simonsen og Jan Simonsen

9 april 2016

Marianne Haslev Skånland:
Kommentar til en video / Comment to a video
15 april 2016

The naive anonymity of victims of the CPS (Barnevernet)
By Marianne Haslev Skånland
3 April 2016

Paying out compensation
while creating the basis for more claims
By Marianne Haslev Skånland
24 March 2016

Child protection in Norway: Making parents pay
By Marianne Haslev Skånland
12-13 February 2016

Jørgen Stueland:
The Child Protection Service: Report from a meeting in the autumn of 2013
25 March 2014

On attachment, eye contact and interaction
by Marianne Haslev Skånland
11 October 2015

Om tilknytning, blikkontakt og samspill
Av Marianne Haslev Skånland
16 august 2015

Marianne Haslev Skånland:
"Rights" for children – what is the result?
1 February 2016

Marianne Haslev Skånland:
The Child Protection Service (CPS) – unfortunately the cause of grievous harm
Part 1: First encounters with the system and the court procedures

24 September 2012

Marianne Haslev Skånland:
The Child Protection Service (CPS) – unfortunately the cause of grievous harm
Part 2: Content, dimensions, causes and mechanisms of CPS activities
16 March 2012

Marianne Haslev Skånland:
Starting to babble about social workers' love
28 April 2015

Ting jeg ikke har sagt om barnevern!
Av Marianne Haslev Skånland
22 februar 2016

Some things I have not said about Barnevernet (the child protection
services, CPS)
By Marianne Haslev Skånland
5 March 2016

Noen få artikler om "tilknytning", et begrep som står mot "det biologiske prinsipp" /
A few articles about "attachment", a concept which is in opposition to "the biological principle"

Av Marianne Haslev Skånland
21 februar 2016

Marianne Haslev Skånland:
Selvopptatte journalister
ser ikke paralleller til sin egen situasjon når det
er barnevernets ofre som opplever det samme

27 juli 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets belastninger
14. april 2005

Marianne Haslev Skånland:
Judgment in Poland: a nine-year-old girl NOT to be extradited to Norway
11 December 2014

Marianne Haslev Skånland:
Dom i Polen: 9-årig pike skal IKKE utleveres til Norge
13. desember 2011
med tillegg 28. desember 2011

Marianne Haslev Skånland:
Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
7. august 2003

Marianne Haslev Skånland:
Fra to dommer om ytringsfrihet ved EMD samt en fylkesnevnd og Personvernnemnda
21. februar 2013

Marianne Haslev Skånland:
Demonstrations abroad against Norwegian child protection (CPS) – Barnevernet
8 January 2016, revised 10 January, additions 10 January –

Marianne Haslev Skånland:
Falsk kritikk av barnevernet ?
27. april 2014 / 8. august 2007

Marianne Haslev Skånland:
About the song "Summer night by the fjord" ('Sommernatt ved fjorden')
14 February 2012

Marianne Haslev Skånland:
Tvungen støy for alle
21.03.1992 / 11.10.2013

Marianne Haslev Skånland:
Når en advokat er 'erfaren' i barnevernssaker
25 juni 2015


Marianne Haslev Skånland:
Svindelen om barn som kidnappes fra Norge
11 juni 2014, med tillegg 12 juni – 10 juli 2014

Marianne Haslev Skånland:
Educating the young –
better through cooperation with the child protection agency (CPS) ?

21 December 2014

Marianne Haslev Skånland:
Skaden ved adskillelse oversett av fagperson Steinkopf
25 november 2014

Fosterbarn som blir sårbare og får reaksjoner
av Marianne Haslev Skånland
17 januar 2014

Marianne Haslev Skånland:
Nei, fosterforeldre har ingen unnskyldning
28 januar 2014

Suranya Aiyar:
Family must come first
14 February 2013

Marianne Haslev Skånland:
Viktig dom i England STØTTER endelig ytringsfrihet i barnevernssaker
31 desember 2013

Marianne Haslev Skånland:
TV-programmer fra 1993 om barnevernsovergrep
10 november 2015

Norway's parliament passes law making it obligatory
to receive 'help' from the child protection services

By Marianne Haslev Skånland
17 June 2015

Statistikk og barnevern
Av Marianne Haslev Skånland
Høsten 1995

Øistein Schjønsby:
Child protection –
rules and regulations and how to worm out of them

26 January 2015

Marianne Haslev Skånland:
Hjelper barnevernet fattige familier?
21. september 2011

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernets kontaktpersoner
9. oktober 2011

Hvorfor tar barnevernet noen barn i en søskenflokk men ikke alle?
Av Marianne Haslev Skånland
18 oktober 2015

Artikkel hos Human-Etisk Forbund – full barnevernsideologi
Av Marianne Haslev Skånland
2 september 2015

Suranya Aiyar:
Familie må komme først
15. februar 2013

Marianne Haslev Skånland:
Om barnevernet med motstridende funksjoner
8 mai 2014

Marianne Haslev Skånland:
FrP igjen med tiltak med garantert negativ effekt for barnevernets ofre
18 juni 2014

Bjorn Bjoro:
A system that wears people down
27 September 2015

Marianne Haslev Skånland:
Røyken og Hurum kommuners barnevern
på vei i konstruktiv retning

23 september 2015

Else Sommer:
Hjelpetiltag
29. januar 2008 / 22. juli 2013

Else Sommer:
Assistance to families
13 August 2013

Marianne Haslev Skånland:
En barnevernsansatt med barneporno
10 januar 2015

Marianne Haslev Skånland:
A 'child protection' employee with child pornography
10 January 2015

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern som hjelpemiddel?
29 juni 2014

Marianne Haslev Skånland:
Norwegian CPS attacks an Indian family
The Bhattacharya case in Stavanger
January 27 - February 1, 2012

Bjorn Bjoro:
Deficient rule of law in child protection cases in Norway
25 July 2015

Marianne Haslev Skanland:
The curious case of 'child protection' in Norway
20 April 2012

Marie-France Calle:
Quand la Norvège veut donner des leçons à l'Inde...
blog.lefigaro.fr, 28 février 2012

Marianne Haslev Skånland:
"Sosial arv" er en fiksjon
13. november 2011

Marianne Haslev Skånland:
Psykologiske forutsigelser og ABB's barndom
14. oktober 2011

Marianne Haslev Skånland:
Forskjell på egne barn og stebarn ?
7 august 2015

Marianne Haslev Skånland:
Good news in India for the children in the Bhattacharya case
10 January 2013

Marianne Haslev Skånland:
To uheldige punkter i en høringsuttalelse fra Foreningen 2
Foreldre (F2F)
6. januar 2005

Marianne Haslev Skånland:
Hvem vurderer barnevernet i Samnanger riktig?
- Folkefornuft mot politisk og byråkratisk galskap

med andres innlegg / artikler og brev vedlagt
7. mars 2013

Marianne Haslev Skånland:
École et éducation
Enseignants et parents
1995

Jørgen Stueland:
Min adventssalme
16 desember 2014

Fosterforeldres egne barn blir ikke sjelden sjalu –
en helt naturlig reaksjon

av Marianne Haslev Skånland
19 januar 2014

Marianne Haslev Skånland:
Medlem av fylkesnevnd forsvarer dem fullt ut
15 / 16 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern
19 mars / 30 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
Erstatning til familie etter løgn fra leger, sykehus og barnevern
Nyhetsinnslag fra 1996, kommentar fra 2013

23. april 2013

Siv Westerberg:
Fosterbarn som god butikk
(14. juli 1995) / februar 2005 / juni 2006 / 6. september 2013

Marianne Haslev Skånland:
Oppfordring til angiveri – men gode kommentarer
Forblindet intervjuobjekt og forblindet artikkel

23 september 2014, tillegg 18 mai og 3 juli 2015

Marianne Haslev Skånland:
New developments in Norway, and the beginning of
actions by other countries against Western child protection

3 December 2012

Hysterisk abdisering i samfunnet –
barnevernet skal ordne alt, gjøre alt

Av Marianne Haslev Skånland
16 juni 2015

Marianne Haslev Skånland:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjør som så ofte før en ynkelig figur
- Nannyhjelpen i TV3

16.11.05 / 17.12.05 // 24.04.2013

Marianne Haslev Skånland:
Praktisk hjelp, husmorvikar, kommunenes og barnevernets oppførsel
17 september 2014

Fagfolk vil kritisere barnevernet
av Marianne Haslev Skånland
11 juni 2015

Demonstrasjoner mot norsk barnevern mange steder den
30. mai 2015
Dertil blir barnevernet tema i EU den 2. juni

Av Marianne Haslev Skånland
25 mai 2015

Demonstrations against Norwegian child protection in many cities on
30 May 2015
The child protection system will also be a theme in the
European Union on 2 June

by Marianne Haslev Skånland
25 May 2015

Marianne Haslev Skånland:
Norway to implement the Hague convention on child abduction –
an expected development, and very unfortunate for
families targeted by the child protection authorities

25 – 26 April 2015

Marianne Haslev Skånland:
Lithuania and Norwegian child protection on the news in Norway
13 April 2015

Marianne Haslev Skånland:
Overgrepskarusellen er i full sving igjen
2. utgave 24 januar 2015

Den horrible Bjugn-saken
Samlemappe 1993 – 2006

Marianne Haslev Skånland:
Of course children tell lies about sexual abuse
– lying is unavoidably a part of human language
A technical explanation
29 May 2006

Marianne Haslev Skånland:
Terapi etter ferien – komikken i samfunnet er blitt total
5 august 2014

Raymond Peytors:
NSPCC maintain abuse hysteria as donations fall
15 December 2012 / 3 December 2013

Jan Simonsen:
Rock hard criticism of Norwegian child protection from
the president of the Czech Republic

10 February 2015

Jan Simonsen:
Child protection case damages Norway's reputation in the Czech republic
28 November 2014

Marianne Haslev Skånland:
If Assange is extradited to Sweden
15 February 2011

Marianne Haslev Skånland:
Rotherham-skandalen – politiets og barnevernets rolle, og
synet på foreldre

28 - 29 august / 16 september 2014

Dag Sverre Aamodt:
En advokats erfaringer med barnevernet
28 oktober 2014

Jan Simonsen:
Barnevernsak rammer Norges anseelse i Tsjekkia
24 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Stadig kan tidligere barnevernsofre få erstatning
– mens nye kasus skapes

19 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Russia is alarmed at Norwegian child protection (CPS)
15 November 2014

Marianne Haslev Skånland:
Norwegian CPS action against Russian families – what is the truth?
26 November 2014

Marianne Haslev Skånland:
Overvåking ved fotlenke på unge over 12 år i Danmark
29. oktober 2011

Dom Bosco:
Cauchemar dans Norvège
Les deux enfants indiens de la famille Bhattacharya

23 février - 3 mai 2012

Marianne Haslev Skånland:
Important court verdict in England at last SUPPORTS freedom of info in CPS cases
31 December 2013

Canadian documentary about child protection
by Marianne Haslev Skånland
11 September 2013

Marianne Haslev Skånland:
Mobbing – Narvik kommune, kommunens advokat og en rektor prøver å bruke barnevernet
for å bli kvitt et problem de selv burde ordne opp i

3 november 2014

Marianne Haslev Skånland:
Stavanger Aftenblad med riktig språkbruk
28 desember 2014

Siv Westerberg:
Des prisons pour enfants? En Suède?
1995

Marianne Haslev Skånland:
British press discovers the child 'protection' racket?
22 April 2012

Marianne Haslev Skånland:
En uavsluttet liste over grunner gitt av de nordiske barnevernstjenester
for å berøve barn deres foreldre

22. februar 2013 –

Marianne Haslev Skånland:
An incomplete list of reasons given by the child protection
services of the Nordic countries for depriving children of their parents
March 14, 2012 –

Marianne Haslev Skånland:
Andre nasjoner mere familiekjære?
10. april 2010

Marianne Haslev Skånland:
Bedre å bo på barnevernsinstitusjon
enn på asylmottak sammen med broren?

18 desember 2014

Ekspertuttalelse i Götene-saken
Sak (fall) ved Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Alma og Endre Dolhamres barn
Uttalelse fra professor i lingvistikk Marianne Haslev Skånland,
Universitetet i Bergen

10.01.07

Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoff's linguistic proficiency in childhood
An analysis of claims made by the Swedish social services in connection with the forcible removal of him from his mother
28 October 2006

Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoffs språklige kompetanse som barn
Analyse av påstander fremsatt av det svenske sosialvesenet i forbindelse med tvangsfjerningen av ham fra hans mor
04.05.06

Marianne Haslev Skånland:
England – the authorities favour express speed to adopting children
away from parents

4 December 2014

Marianne Haslev Skånland:
England - myndighetene foretrekker lyntogsfart til bortadoptering
4 desember 2014


Marianne Haslev Skånland:
Russia protests against child protection in Finland
20 November 2012

Marianne Haslev Skånland:
Hvem kan stilles for retten?
20. april 2012

Marianne Haslev Skånland:
Viktig viktig: En mor og sønn har flyktet FØR fylkesnevndsbehandling
25 oktober 2014

Marianne Haslev Skånland:
Et barneverns argumenter:
Hjemmefødsel og sjalusi og mystiske forbokstaver og vagabondering
27 februar 2014

Marianne Haslev Skånland:
Barnevern i Østre Totens budsjett
24 oktober 2014

Stor ståhei for ingenting?
Av Marianne Haslev Skånland
11.06.96

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernshelvetet i USA (og i Danmark)
1. september 2009

Siv Westerberg – en introduksjon
6. juni 2006

Marianne Haslev Skånland:
Norwegian "child protection service" and the children's uncle
(The India/Stavanger case)
February 11, 2012

Marianne Haslev Skånland:
En aktør mot barneverns-overgrepene?  Edward Dawes?
9. februar 2013

Marianne Haslev Skånland:
Mere tull om Breiviks barndom
4. oktober 2012

Fakta og forskning
Artikler av professor Marianne Haslev Skånland
   •Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke
      
ønsker å kjenne til (1): Diagnosen Münchausen
      syndrome by proxy (MSbP) - Münchausens syndrom ved
      stedfortreder - er svindel
      29. desember 2004

   •Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke
      
ønsker å kjenne til (2): Vold mot stebarn kontra
      biologiske barn - Daly & Wilsons forskning
      13. april 2005
   •
Barnevernets bedømmelser
      To eksempler på barnevernsideologi i Kari Killéns bok
      
Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar
      19. juli 2004
   •
To uheldige punkter i en høringsuttalelse fra Foreningen 2
      
Foreldre (F2F)
      6. januar 2005
   •
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
      Desember 2007

Marianne Haslev Skånland:
Sukker og aggressivitet - ADHD eller normal fysiologi?
1. november 2011

Desember 2009: Pensumlister for V 2010 for
Ling 120 Morfologi, Ling 121 Fonologi, og
Ling 203 Diakroni og sosiolingvistikk, samt reviderte
utgaver av litt fagstoff for Ling 120 Morfologi, er lagt
inn i seksjonen
Lingvistikk

Arild Haaland:
Shakespeare – His Intellectual and Moral Universe
1993 and 2006

Haaland's Shakespeare in Bulgaria (article in Norwegian):
Ivrige bulgarere
På Høyden nr 10, 11 juni 1997Links:

Marianne Haslev Skanland / Skånland:
Ask Sweden to return kids to M'sia
Demand that the children be sent home to Malaysia, without delay, to their relatives there.
29 January 2014

Marianne Haslev Skanland / Skånland:
Be aware of Western child protection systems
The Swedish system's treatment of children is the central issue in child protective cases
5 February 2014

Marianne Haslev Skanland / Skånland:
The dark side of Swedish foster care
Living in foster care with strangers has an effect of its own on children who are compelled to do so.
17 February 2014
*